EB svarbos natūralių buveinių inventorizavimas visoje šalyje (BIGIS)

Projekto vadovai: dr. Valerijus Rašomavičius

Užsakovas: Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija

Sutarties trukmė: 2011 - 2014 m.

Požeminio vandens monitoringas UAB „NEO-GROUP“ gamyklos teritorijoje (Rimkų kaimas, Dovilų seniūnija, Klaipėdos rajonas) (NEOGROUP)

Projekto vadovai:

Užsakovas: UAB „NEO GROUP“

Sutarties trukmė: 2010 - 2014 m.

Kauno miesto požeminio vandens kokybės tyrimai (Kaunas)

Projekto vadovai:

Užsakovas: Kauno miesto savivaldybė

Sutarties trukmė: 2011 - 2014 m.

Praeivių žuvų būklės tyrimai Lietuvos upėse (PRAEIVĖS)

Projekto vadovai: dr. Vytautas Kesminas

Užsakovas: Lietuvos Aplinkos apsaugos Agentūra

Sutarties trukmė: 2011 - 2014 m.

Ichtiofaunos tyrimai bei ekologinės būklės pagal žuvų rodiklius įvertinimas Lietuvos upėse ir ežeruose (ICHTIOFAUNA)

Projekto vadovai: dr. Tomas Virbickas

Užsakovas: Lietuvos Aplinkos apsaugos Agentūra

Sutarties trukmė: 2011 - 2014 m.

Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007-2013 metų veiksmų programos įgyvendinimo paslauga „Paukščių daromo poveikio akvakultūros įmonėms vertinimas“

Projekto vadovai: dr. Vitas Stanevičius

Užsakovas: 19 akvakultūrinių ūkių

Sutarties trukmė: 2011 - 2013 m.

Nuosėdinių ir taršos medžiagų pateikimo ir cirkuliacijos Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatorijoje ypatymai (Tarša)

Projekto vadovai: doc. dr. Kęstutis Jokšas

Užsakovas: VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija

Sutarties trukmė: 2011 - 2013 m.

Tarprūšiniai sodo augalų hibridai-naujas antocianinų šaltinis(Hibridai)

Projekto vadovai: habil. dr. Ona Nijolė Anisimovienė

Užsakovas: Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialas Sodininkystės ir daržininkystės institutas

Sutarties trukmė: 2011 - 2013 m.

Klaipėdos valstybinio jūros uosto akvatorijos dugno nuosėdų užterštumo tyrimai (Nuosėdos)

Projekto vadovai: doc. dr. Kęstutis Jokšas

Užsakovas: VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija

Sutarties trukmė: 2010 - 2013 m.

Šiaurės Lietuvos karstinio rajono gipso cheminės denudacijos monitoringo vykdymo paslaugos 2011-2013 m. (Gipsas)

Projekto vadovai: doc., dr. Julius Taminskas

Užsakovas: Lietuvos geologijos tarnyba prie AM

Sutarties trukmė: 2011 - 2013 m.

2-jų veikiančių ir 13-os rekultyvuotų sąvartynų monitoringo paslaugos (Sąvartynai)

Projekto vadovai:

Užsakovas: UAB „GROTA“

Sutarties trukmė: 2010 - 2013 m.

Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos aeracijos zonos charakterizavimas ir modeliavimas (Maišiagala)

Projekto vadovai: prof., habil. dr. Jonas Mažeika

Užsakovas: VĮ Radioaktyvių atliekų tvarkymo agentūra

Sutarties trukmė: 2010 - 2013 m.

Tarprūšiniai sodo augalų hibridai-naujas antocianinų šaltinis (HIBRIDAI)

Projekto vadovai: habil. dr. Ona Nijolė Anisimovienė

Užsakovas: Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialas Sodininkystės ir daržininkystės institutas

Sutarties trukmė: 2011 - 2013 m.

Forest plants wild harvesting learning in Europe (GRUNDTVIG)

Projekto vadovai: dr. Jolita Radušienė

Užsakovas: Švietimo mainų paramos fondas

Sutarties trukmė: 2011 - 2013 m.

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatorijos dugno nuosėdų užterštumo tyrimai (Nuosėdos)

Projekto vadovai: doc. dr. Kęstutis Jokšas

Užsakovas: VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija

Sutarties trukmė: 2010 - 2012 m.

Kauno m. nuotekų valykla. Gruntinio vandens saugos tyrimai dumblo saugojimo aikštelėje (Vandenvala)

Projekto vadovai: dr. Jonas Danguolis Diliūnas

Užsakovas: UAB „Kauno vandenys“

Sutarties trukmė: 2011 - 2012 m.

Lietuvos Baltijos jūros aplinkos apsaugos valdymo stiprinimo dokumentų parengimas (Baltija)

Projekto vadovai: dr. Linas Ložys , dr. Mindaugas Dagys

Užsakovas: Klaipėdos universiteto Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo institutas

Sutarties trukmė: 2011 - 2012 m.

Vilniaus miesto viešųjų teritorijų dirvožemio, grunto ir kitų užterštų dangų būklės 2011-2012 metais stebėsena ir vykdymas (Vilnius)

Projekto vadovai: dr. Ričardas Taraškevičius

Užsakovas: SĮ „Vilniaus planas“ 

Sutarties trukmė: 2011 - 2012 m.

Gamtinių sorbentų taikomieji moksliniai tyrimai, siekiant patikslinti požeminio oro užterštumo sklaidos modelį 2011-2012 metais (Sorbentai)

Projekto vadovai: dr. Ričardas Taraškevičius

Užsakovas: SĮ „Vilniaus planas“ 

Sutarties trukmė: 2011 - 2012 m.

Dujotiekio vamzdyno mikrobiologinių parametrų tyrimai korozijai pavojingose grunto vietose (Dujos)

Projekto vadovai: dr. Algimantas Paškevičius

Užsakovas: AB „Lietuvos dujos“

Sutarties trukmė: 2011 - 2012 m.

UAB „RETAL Europe“ polietilentereftalato ruošinių ir gamybinės aplinkos mikrobiologinės būklės gerinimas (RETAL)

Projekto vadovai: dr. Algimantas Paškevičius

Užsakovas: UAB „RETAL Europe“

Sutarties trukmė: 2010 - 2012 m.

Smeltės botaninio draustinio augalų bendrijų ir saugomų augalų rūšių tyrimai (SMELTĖ)

Projekto vadovai: dr. Romas Pakalnis

Užsakovas: UAB „Labtarna“

Sutarties trukmė: 2010 - 2012 m.

Organinio sapropelio mikrobiologinės ir fitosanitarinės būklės įvertinimas bei praturtinimas Trichoderma genties mikromicetais (Sapropelis)

Projekto vadovai: dr. Olga Salina

Užsakovas: UAB „Concept fortis“

Sutarties trukmė: 2010 - 2012 m.

Cheminių elementų išplovimo iš cementinės atliekų matricos bandymai (Mėginiai)

Projekto vadovai: Reimundas Paunksnis

Užsakovas: VĮ „Radioaktyvių atliekų tvarkymo agentūra“

Sutarties trukmė: 2011 m.

Radioaktyviosios anglies cementuojamose radioaktyviosiose atliekose tyrimai (Radioaktyv)

Projekto vadovai: prof., habil. dr. Jonas Mažeika

Užsakovas: VĮ „Radioaktyvių atliekų tvarkymo agentūra“

Sutarties trukmė: 2011 m.

Grunto, iškasto Klaipėdos valstybinio jūrų uosta akvatorijoje, tvarkymo optimizavimas (Klaipėda)

Projekto vadovai: doc. dr. Kęstutis Jokšas

Užsakovas: Klaipėdos universiteto Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo institutas

Sutarties trukmė: 2011 m.

Molėtų rajono Žalvarių vandenvietės požeminio vandens išteklių aprobavimas ir sanitarinės apsaugos zonos (SAZ) projektas (Žalvariai)

Projekto vadovai:

Užsakovas: UAB „Molėtų vanduo“

Sutarties trukmė: 2011 m.

Kauno miesto vandenviečių požeminio vandens monitoringo ataskaitos parengimas už 2007-2011 metus ir programos sudarymas 2012-2016 metams (KaunoMV)

Projekto vadovai:

Užsakovas: UAB „Kauno vandenys“

Sutarties trukmė: 2011 m.

Trijų smėlio-žvirgždo žaliavos mėginių petrografinės sudėties nustatymas (Agrotech)

Projekto vadovai: doc., dr. Petras Šinkūnas

Užsakovas: P. Račkausko individuali firma „Agrotech“

Sutarties trukmė: 2011 m.

Vieno smėlio žaliavos mėginio iš Kantvainių karjero petrografinės-mineraloginės sudėties nustatymas (Lemminkainen)

Projekto vadovai: dr. Gintautas Žilinskas

Užsakovas: UAB „Lemminkainen Lietuva“

Sutarties trukmė: 2011 m.

Klaipėdos LEZ geocheminis tyrimas surenkant dirvožemio ir dugno nuosėdų ėminius (LEZ)

Projekto vadovai: dr. Ričardas Taraškevičius

Užsakovas: Klaipėdos universiteto Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo institutas

Sutarties trukmė: 2011 m.

Vieno kritalinių uolienų skaldos mėginio petrografinės analizės paslauga (Granitas)

Projekto vadovai: doc., dr. Petras Šinkūnas

Užsakovas: UAB „Žemaitijos granitas“

Sutarties trukmė: 2011 m.

Šventosios valstybinio jūrų uosto dugno nuosėdų geocheminis vertinimas ir jūros krantų tyrimas (Šventoji)

Projekto vadovai: doc. dr. Kęstutis Jokšas

Užsakovas: Lietuvos energetikos institutas

Sutarties trukmė: 2010 - 2011 m.

12 (dvylikos) karbonatinių uolienų frakcionuotos skaldos mėginių petrografinės – mineraloginės sudėties analizė (Skalduva)

Projekto vadovai: doc., dr. Petras Šinkūnas

Užsakovas: UAB „Skalduvos gamyba“

Sutarties trukmė: 2011 m.

Molėtų rajono 3 vandenviečių požeminio vandens išteklių aprobavimas ir sanitarinių apsaugos zonų (SAZ) projektai (Molėtai)

Projekto vadovai:

Užsakovas: UAB „Molėtų vanduo“

Sutarties trukmė: 2011 m.

Dviejų žaliavos (smėlio ir žvyro) mėginių petrografinės-mineraloginės analizės paslaugos (Rizgonys)

Projekto vadovai: doc., dr. Petras Šinkūnas

Užsakovas: UAB „Rizgonys“

Sutarties trukmė: 2011 m.

Trijų žaliavos (smėlio ir žvyro) mėginių petrografinė – mineraloginė analinė (Nesta)

Projekto vadovai: doc., dr. Petras Šinkūnas

Užsakovas: UAB „Pagirių Nesta“

Sutarties trukmė: 2011 m.

Stabatiškės aikštelės hidrogeologinis charakterizavimas (patvirtinimo stadija) (Stabatiškės)

Projekto vadovai: prof., habil. dr. Jonas Mažeika

Užsakovas: Lietuvos energetikos institutas

Sutarties trukmė: 2011 m.

Listeria monocytogenes bakterijų jautrumo ozonui ir aktyvuotam vandeniui tyrimai (Ozonas)

Projekto vadovai: dr. Algimantas Paškevičius

Užsakovas: UAB „Iceco“

Sutarties trukmė: 2011 m.

Želdinių biologinės vertės nustatymas Aukštaičių g. 7 ir Paupio g. 26 ribose Vilniuje (Užupis)

Projekto vadovai: dr. D. Avižinienė

Užsakovas: UAB „Naujasis Užupis“

Sutarties trukmė: 2011 m.

Saugomų buveinių ir rūšių monitoringas pelkės ruože tarp Rėkyvos durpyno ir ežero (BAST)

Projekto vadovai:

Užsakovas: AB „Rėkyva“

Sutarties trukmė: 2011 m.

Pelkėdarai palankių sąlygų atkūrimo eksperimentai Aukštumalos aukštapelkėje ir durpyne (Durpės)

Projekto vadovai: dr. Jūratė Sendžikaitė

Užsakovas: UAB „Klasmann-Deilmann Šilutė“

Sutarties trukmė: 2011 m.

Dujotiekio vamzdyno mikrobiologinių parametrų tyrimai korozijai pavojingose grunto vietose (Dujos)

Projekto vadovai: dr. Algimantas Paškevičius

Užsakovas: AB „Lietuvos dujos“

Sutarties trukmė: 2011 m.

Mikroskopinių grybų isskyrimas iš gyvenamųjų patalpų ir dominuojančių mikromicetų jautrumo dezinfekcinėms priemonėms tyrimas (Mikromicetai)

Projekto vadovai: dr. Algimantas Paškevičius

Užsakovas: Audronė Tunikienė

Sutarties trukmė: 2011 m.

Vaistinių ir aromatinių augalų sėklinių (genetinių) sklypų įvertinimas, atranka, kartografinės medžiagos ir pasų parengimas (Genai-11)

Projekto vadovai: dr. Juozas Labokas

Užsakovas: Augalų genų bankas

Sutarties trukmė: 2011 m.

Augalų (vaistinių ir aromatinių) genetinių išteklių lauko kolekcijų priežiūra, genetinių išteklių atnaujinimas, dauginimas ir augalų genetinės medžiagos pavyzdžių rengimas saugojimui Augalų genų banke“ (Kolekcijos-11)

Projekto vadovai: dr. Juozas Labokas

Užsakovas: Augalų genų bankas

Sutarties trukmė: 2011 m.

Mikroskopinių grybų išskyrimas iš rekonstruojamų pastatų (J. Jasinskio g. 10 ir 12, Vilnius) ir dominuojančių mikromicetų jautrumo dezinfekcinėms priemonėms tyrimas (Transmeda)

Projekto vadovai: dr. Algimantas Paškevičius

Užsakovas: UAB “Transmeda”

Sutarties trukmė: 2011 m. 

Pseudomonas aeruginosa bakterijų jautrumas dezinfekcinėms medžiagoms ir temperatūros poveikis šios rūšies bakterijoms (Bakterijos)

Projekto vadovai: dr. Algimantas Paškevičius

Užsakovas: UAB „Birštono mineraliniai vandenys“

Sutarties trukmė: 2011 m.

6 mokytojų praktinių mokymų paslauga ir galimybė atlikti tiriamąjį darbą botanikos tematika (Mokytojai)

Projekto vadovai: GTC Botanikos instituto darbuotojai

Užsakovas: Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centras

Sutarties trukmė: 2011 m.

Eksperto paslaugos atstovavimui ES ežerų ekologinės būklės vertinimo pagal dugno bestuburius metodo interkalibracijos procese (Interkalibracija)

Projekto vadovai: prof. dr. Kęstutis Arbačiauskas

Užsakovas: Lietuvos Aplinkos apsaugos Agentūra

Sutarties trukmė: 2011 m.