EB svarbos natūralių buveinių inventorizavimas visoje šalyje (BIGIS)

Projekto vadovai: dr. Valerijus Rašomavičius

Užsakovas: Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija

Sutarties trukmė: 2011 - 2014 m.

Europos Bendrijos svarbos rūšių būklės, invazinių mašalų ir ichtiofaunos tyrimų bei tolimųjų pernašų poveikio ekosistemoms įvertinimas (Ekosist)

Projekto vadovai: dr. Rasa Bernotienė

Užsakovas: Aplinkos apsaugos agentūra

Sutarties trukmė: 2012 - 2015 m.

Europos Bendrijos svarbos rūšių būklės, invazinių mašalų ir ichtiofaunos tyrimų bei tolimųjų pernašų poveikio ekosistemoms įvertinimas

Projekto vadovai: dr. Rasa Bernotienė

Užsakovas: Aplinkos apsaugos agentūra

Sutarties trukmė: 2012 - 2015 m.

Cheminio ginklo paieška ir vertinimas arseno koncentracijos nustatymo vandens ir dugno nuosėdų mėginiuose, paimtuose Baltijos jūros cheminio ginklo laidojimo rajonuose, ir arseno matavimo metodų interkalibracijos ir optimizavimo paslaugos (Arsenas)

Projekto vadovai: doc. dr. Kęstutis Jokšas

Užsakovas: Aplinkos apsaugos agentūra

Sutarties trukmė: 2012 - 2014 m.

Požeminio vandens monitoringas UAB „NEO-GROUP“ gamyklos teritorijoje (Rimkų kaimas, Dovilų seniūnija, Klaipėdos rajonas) (NEOGROUP)

Projekto vadovai:

Užsakovas: UAB „NEO GROUP“

Sutarties trukmė: 2010 - 2014 m.

Kauno miesto požeminio vandens kokybės tyrimai (Kaunas)

Projekto vadovai:

Užsakovas: Kauno miesto savivaldybė

Sutarties trukmė: 2011 - 2014 m.

Praeivių žuvų būklės tyrimai Lietuvos upėse (PRAEIVĖS)

Projekto vadovai: dr. Vytautas Kesminas

Užsakovas: Lietuvos Aplinkos apsaugos Agentūra

Sutarties trukmė: 2011 - 2014 m.

Ichtiofaunos tyrimai bei ekologinės būklės pagal žuvų rodiklius įvertinimas Lietuvos upėse ir ežeruose (ICHTIOFAUNA)

Projekto vadovai: dr. Tomas Virbickas

Užsakovas: Lietuvos Aplinkos apsaugos Agentūra

Sutarties trukmė: 2011 - 2014 m.

Skaistgirio dolomito karjero dolomitinės skaldos mėginio fr. 5/16 ir Martyniškių žvyro telkinio žvyro mėginio frakcijos 0/4 mineralinės-petrografinės sudėties nustatymas (Skaistgiris)

Projekto vadovai: doc., dr. Petras Šinkūnas

Užsakovas: UAB Skaistgirio skalda“

Sutarties trukmė: 2012 - 2013 m.

AB „Vievio paukštynas“ mėšlu tręšiamų laukų požeminio vandens ir dirvožemio kokybės bei saugos tyrimai (Paukštynas1)

Projekto vadovai:

Užsakovas: AB „Vievio paukštynas“

Sutarties trukmė: 2012 - 2013 m.

Europos Bendrijos svarbos rūšių, niūraspalvio auksavabalio ir purpurinio plokščiavabalio, paplitimo nustatymo metodikos parengimas (Niūraspalvis)

Projekto vadovai: dr. Povilas Ivinskis

Užsakovas: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija

Sutarties trukmė: 2012 - 2013 m.

Aštriašnipio eršketo (Acipenser oxyrhynchus oxyrhynchus Mitchill) jauniklių migracijos upėse studija ir rekomendacijų apsaugai parengimas (Eršketas)

Projekto vadovai: dr. Saulius Stakėnas

Užsakovas: Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Sutarties trukmė: 2012 - 2013 m.

Mokslinis tiriamasis darbas „Rėkyvos durpių telkinio hidrometeorologiniai tyrimai ir įtakos telkinio aplinkai analizė“ (Rėkyva)

Projekto vadovai: doc., dr. Julius Taminskas

Užsakovas: AB „Rėkyva“

Sutarties trukmė: 2012 - 2013 m.

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatorijos dugno nuosėdų užterštumo tyrimų atlikimas

Projekto vadovai: doc. dr. Kęstutis Jokšas

Užsakovas: VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija

Sutarties trukmė: 2012 - 2013 m.

Europos Bendrijos svarbos rūšių, niūraspalvio auksavabalio ir purpurinio plokščiavabalio, paplitimo nustatymo metodikos parengimas

Projekto vadovai: dr. Povilas Ivinskis

Užsakovas: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija

Sutarties trukmė: 2012 - 2013 m.

Paleobotaninių tyrimų paslaugos

Projekto vadovai: dr. Miglė Stančikaitė

Užsakovas: Vilniaus universitetas

Sutarties trukmė: 2012 - 2013 m.

Aštriašnipio eršketo (Acipenser oxyrhynchus oxyrhynchus Mitchill) jauniklių migracijos upėse studija ir rekomendacijų apsaugai parengimas

Projekto vadovai: dr. Saulius Stakėnas

Užsakovas: Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Sutarties trukmė: 2012 - 2013 m.

Atrinkti augimo reguliatorių Ruter AA, Terra Sorb, Final K, Fertigrain, Fertiactyl Starter ir Rozormin optimalias dozes žieminių kviečių SKAGEN ir rapsų DK SEQOUIA atsparumui žiemojimui padidinti bei pavasarinio gaivinimo tinkslingumui nustatyti

Projekto vadovai: dr. Virgilija Gavelienė

Užsakovas: UAB BALTIC AGRO

Sutarties trukmė: 2012- 2013 m.

Vandenvietės esančios Ausieniškių kaime, požeminio vandens saugos tyrimai 2012 metams (Paukštynas)

Projekto vadovai:

Užsakovas: AB „Vievio paukštynas“

Sutarties trukmė: 2012 - 2013 m.

Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007-2013 metų veiksmų programos įgyvendinimo paslauga „Paukščių daromo poveikio akvakultūros įmonėms vertinimas“

Projekto vadovai: dr. Vitas Stanevičius

Užsakovas: 19 akvakultūrinių ūkių

Sutarties trukmė: 2011 - 2013 m.

Nuosėdinių ir taršos medžiagų pateikimo ir cirkuliacijos Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatorijoje ypatymai (Tarša)

Projekto vadovai: doc. dr. Kęstutis Jokšas

Užsakovas: VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija

Sutarties trukmė: 2011 - 2013 m.

Tarprūšiniai sodo augalų hibridai-naujas antocianinų šaltinis(Hibridai)

Projekto vadovai: habil. dr. Ona Nijolė Anisimovienė

Užsakovas: Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialas Sodininkystės ir daržininkystės institutas

Sutarties trukmė: 2011 - 2013 m.

Klaipėdos valstybinio jūros uosto akvatorijos dugno nuosėdų užterštumo tyrimai (Nuosėdos)

Projekto vadovai: doc. dr. Kęstutis Jokšas

Užsakovas: VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija

Sutarties trukmė: 2010 - 2013 m.

Šiaurės Lietuvos karstinio rajono gipso cheminės denudacijos monitoringo vykdymo paslaugos 2011-2013 m. (Gipsas)

Projekto vadovai: doc., dr. Julius Taminskas

Užsakovas: Lietuvos geologijos tarnyba prie AM

Sutarties trukmė: 2011 - 2013 m.

2-jų veikiančių ir 13-os rekultyvuotų sąvartynų monitoringo paslaugos (Sąvartynai)

Projekto vadovai:

Užsakovas: UAB „GROTA“

Sutarties trukmė: 2010 - 2013 m.

Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos aeracijos zonos charakterizavimas ir modeliavimas (Maišiagala)

Projekto vadovai: prof., habil. dr. Jonas Mažeika

Užsakovas: VĮ Radioaktyvių atliekų tvarkymo agentūra

Sutarties trukmė: 2010 - 2013 m.

Tarprūšiniai sodo augalų hibridai-naujas antocianinų šaltinis (HIBRIDAI)

Projekto vadovai: habil. dr. Ona Nijolė Anisimovienė

Užsakovas: Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialas Sodininkystės ir daržininkystės institutas

Sutarties trukmė: 2011 - 2013 m.

Forest plants wild harvesting learning in Europe (GRUNDTVIG)

Projekto vadovai: dr. Jolita Radušienė

Užsakovas: Švietimo mainų paramos fondas

Sutarties trukmė: 2011 - 2013 m.

Granito skaldos atsijų bei trijų granito skaldos mėginių mineralinės-petrografinės sudėties nustatymas

Projekto vadovai: doc., dr. Petras Šinkūnas

Užsakovas: UAB „Rizgonys“

Sutarties trukmė: 2012 m.

Baluošo ežero Ilgasalės tvarkymo techninio projekto parengimas ir abiotinės aplinkos tyrimų atlikimas

Projekto vadovai: doc., dr. Julius Taminskas

Užsakovas: Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regiono parko direkcija

Sutarties trukmė: 2012 m.

Archeologinių mėginių datavimas radioanglies (14C) metodu

Projekto vadovai: prof., habil. dr. Jonas Mažeika

Užsakovas: Klaipėdos universitetas

Sutarties trukmė: 2012 m.

Biopreparato AMALGEROL poveikio dirvožemio mikroorganizmams įvertinimas

Projekto vadovai:

Užsakovas: UAB „Kustodija“

Sutarties trukmė: 2012 m.

Mėšlu tręšiamų laukų požeminio vandens ir dirvožemio kokybės bei saugos tyrimai 2012 metų IV ketvirčiui

Projekto vadovai:

Užsakovas: AB „Vievio paukštynas“

Sutarties trukmė: 2012 m.

Šklėrių žvyro ir smėlio žaliavos mėginio mineralinės-petrografinės sudėties nustatymas

Projekto vadovai: Eglė Šinkūnė

Užsakovas: UAB „Lemminkainen Lietuva“

Sutarties trukmė: 2012 m.

Augalų nacionalinių genetinių išteklių lauko kolekcijų palaikymo ir atnaujinimo projekto darbai

Projekto vadovai: dr. Juozas Labokas

Užsakovas: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija

Sutarties trukmė: 2012 m.

Atlikti mokslinius tyrimus Plinkšių ežero (Mažeikių rajone)

Projekto vadovai: dr. Vytautas Kesminas

Užsakovas: Mažeikių rajono medžiotojų ir žvejų draugija

Sutarties trukmė: 2012 m.

Atlikti mokslinius tyrimus Totorviečių tvenkinyje

Projekto vadovai: dr. Vytautas Kesminas

Užsakovas: Šakių MŽD

Sutarties trukmė: 2012 m.

Mokslinis tyrimas „Pelkinių augalų bendrijų atsikūrimo eksperimentiniai tyrimai Aukštumalos durpyne ir aukštapelkėje“

Projekto vadovai: dr. Valerijus Rašomavičius

Užsakovas: AB Klasmann-Deilmann Šilutė

Sutarties trukmė: 2012 m.

Mokslinis tyrimas „Užpildų petrografinės sudėties nustatymas“

Projekto vadovai: doc., dr. Petras Šinkūnas

Užsakovas: AB „Panevėžio keliai“

Sutarties trukmė: 2012 m.

Mokslinis tyrimas „Medienos antiseptikų „Arlitas C10“ ir „Arlitas DDAC1,5“ efektyvumo, apsaugant medieną nuo grybinių pažeidimų, tyrimas“

Projekto vadovai: dr. Danguolė Bridžiuvienė

Užsakovas: UAB „Danushis Chemicals“

Sutarties trukmė: 2012 m.

Degalinės teritorijos ekogeologinis tyrimas ir požeminio vandens monitoringo programa

Projekto vadovai:

Užsakovas: UAB „Kauno švara“

Sutarties trukmė: 2012 m.

Mokslinis tyrimas „Užpildų mineralinės- petrografinės sudėties nustatymas“

Projekto vadovai: doc., dr. Petras Šinkūnas

Užsakovas: UAB „Aukštaitijos trakas“

Sutarties trukmė: 2012 m.

Mėšlu tręšiamų laukų aplinkos apsaugos tyrimai 2012 metams

Projekto vadovai:

Užsakovas: AB „Kauno grūdai“

Sutarties trukmė: 2012 m.

Mokslinis taikomasis darbas „Vaistinių ir aromatinių augalų sėklinių (genetinių) sklypų įvertinimas ir atranka“

Projekto vadovai: dr. Juozas Labokas

Užsakovas: Augalų genų bankas

Sutarties trukmė: 2012 m.

Vieno dolomitinės skaldos mėginio petrografinės sudėties tyrimas

Projekto vadovai: doc., dr. Petras Šinkūnas

Užsakovas: AB „Klovainių skalda“

Sutarties trukmė: 2012 m.

Atlikti vandenvietės, esančios Ausieniškių kaime, požieminio vandens saugos tyrimus 2012 metams

Projekto vadovai:

Užsakovas: AB „Vievio paukštynas“

Sutarties trukmė: 2012 m.
 

Krantotvarkos programos parengimas Palangos miesto savivaldybės teritorijoje, tarp Birutės kalno ir gelbėjimo stoties, bei kitose probleminėse vietose ir jos įgyvendinimo priežiūros paslauga

Projekto vadovai: dr. Gintautas Žilinskas

Užsakovas: Palangos miesto savivaldybės administracija

Sutarties trukmė: 2012 m.

Vandens lygio svyravimų poveikio žuvų nerštui ir žuvų ištekliams Kauno mariose įvertinimas

Projekto vadovai: dr. Rimantas Repečka

Užsakovas: AB „Lietuvos energija“

 Sutarties trukmė: 2011 - 2014 m.

Mokslo tyrimų „2011 m. kompleksinio monitoringo stotyse atliktų dirvožemio vandens, gruntinio bei upelių vandens tyrimų rezultatai ir jų analizė, ENVeurope projekto tikslams įgyvendinti ir 1994-2010 m. surinktų duomenų pagrindu apibendrinančios medžiagos

Projekto vadovai:

Užsakovas: Aleksandro Stulginskio universitetas

Sutarties trukmė: 2012 m.

Geležinkelio balasto mineralinės medžiagos vieno mėginio mineralinės-petrografinės sudėties nustatymas

Projekto vadovai: doc., dr. Petras Šinkūnas

Užsakovas: UAB „LITHOS“

Sutarties trukmė: 2012 m.