Vilnios upės atkarpos Pavilnių regioniniame parke dinaminiai pokyčiai ir juos sąlygojantys faktoriai

Projekto vadovai: dr. Regina Morkūnaitė

Projekto trukmė: 2013–2014 m.

Klaipėdos miesto savivaldybės pajūrio žemyninio kranto rekreacinės zonos krantotvarkos programa

Projekto vadovai: dr. Gintautas Žilinskas

Užsakovas: Klaipėdos miesto savivaldybė

Sutarties trukmė: 2014–2016 m.

 

Palangos miesto savivaldybės teritorijos krantotvarkos programa

Projekto vadovai: dr. Gintautas Žilinskas

Užsakovas: Palangos miesto savivaldybė

Sutarties trukmė: 2014–2015 m.

 

EB svarbos natūralių buveinių inventorizavimas visoje šalyje (BIGIS)

Projekto vadovai: dr. Valerijus Rašomavičius

Užsakovas: Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija

Sutarties trukmė: 2011 - 2014 m.

Ungurių projekto mokslinių tyrimų paslaugos „Įveisimo efektyvumo vertinimas, stebint įveistų ungurių išgyvenimą, apsikrėtimą parazitais, augimo tempus, lyčių santykį (2014 m.)“

Projekto vadovai: dr. Linas Ložys

Užsakovas: Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Sutarties trukmė: 2013 - 2015 m.

Ungurių projekto mokslinių tyrimų paslaugos „Europinių ungurių (sidabrinio ungurio stadijos) mirtingumo migruojant Lietuvos vidaus vandenyse vertinimas naudojant telemetriją (2013-2014 m.)“ ir „Hidroelektrinių turbinų poveikio vertinimas, naudojant ženkli

Projekto vadovai: dr. Saulius Stakėnas

Užsakovas: Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Sutarties trukmė: 2013 - 2015 m.

Skersnukio (Chondrostoma nasus) inventorizacija Lietuvoje

Projekto vadovai: dr. Vytautas Kesminas

Užsakovas: Lietuvos gamtos fondas

Sutarties trukmė: 2013 - 2015 m.

Rėkyvos durpių telkinio monitoringo programa 2010 – 2020 metams

Projekto vadovai: doc., dr. Julius Taminskas

Užsakovas: AB „Rėkyva“

Sutarties trukmė: 2013 - 2015 m.

Pateiktų bandinių radiologinius tyrimai

Projekto vadovai: prof., habil. dr. Jonas Mažeika

Užsakovas: Radiacinės saugos centras

Sutarties trukmė: 2013 - 2015 m.

Europos Bendrijos svarbos rūšių būklės, invazinių mašalų ir ichtiofaunos tyrimų bei tolimųjų pernašų poveikio ekosistemoms įvertinimas (Ekosist)

Projekto vadovai: dr. Rasa Bernotienė

Užsakovas: Aplinkos apsaugos agentūra

Sutarties trukmė: 2012 - 2015 m.

Europos Bendrijos svarbos rūšių būklės, invazinių mašalų ir ichtiofaunos tyrimų bei tolimųjų pernašų poveikio ekosistemoms įvertinimas

Projekto vadovai: dr. Rasa Bernotienė

Užsakovas: Aplinkos apsaugos agentūra

Sutarties trukmė: 2012 - 2015 m.

Pelkinių augalų bendrijų atsikūrimo eksperimentiniai tyrimai Aukštumalos durpyne ir aukštapelkėje. II etapas.

Projekto vadovai: dr. Jūratė Sendžikaitė

Užsakovas: AB Klasmann-Deilmann Šilutė

Sutarties trukmė: 2013 - 2014 m.

Gruntinio vandens monitoringas nuotekų dumblo saugojimo aikštelėje Zapyškio seniūnijoje

Projekto vadovai:

Užsakovas: UAB „Kauno vandenys“

Sutarties trukmė: 2013 - 2014 m.

Mėginių cheminės sudėties tyrimai

Projekto vadovai: dr. Ričardas Taraškevičius

Užsakovas: UAB „DGE Baltic Soil and Environment“

Sutarties trukmė: 2013 - 2014 m.

Projektas “Retų rūšių apsaugos ir invazinių rūšių gausos reguliavimo priemonių įgyvendinimas” saugomų rūšių apsaugos ir invazinių rūšių gausos reguliavimo priemonių įgyvendinimo kontrolė

Projekto vadovai: doc., dr. habil. Linas Balčiauskas

Užsakovas: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija

Sutarties trukmė: 2013 - 2014 m.

Cheminio ginklo paieška ir vertinimas arseno koncentracijos nustatymo vandens ir dugno nuosėdų mėginiuose, paimtuose Baltijos jūros cheminio ginklo laidojimo rajonuose, ir arseno matavimo metodų interkalibracijos ir optimizavimo paslaugos (Arsenas)

Projekto vadovai: doc. dr. Kęstutis Jokšas

Užsakovas: Aplinkos apsaugos agentūra

Sutarties trukmė: 2012 - 2014 m.

Požeminio vandens monitoringas UAB „NEO-GROUP“ gamyklos teritorijoje (Rimkų kaimas, Dovilų seniūnija, Klaipėdos rajonas) (NEOGROUP)

Projekto vadovai:

Užsakovas: UAB „NEO GROUP“

Sutarties trukmė: 2010 - 2014 m.

Kauno miesto požeminio vandens kokybės tyrimai (Kaunas)

Projekto vadovai:

Užsakovas: Kauno miesto savivaldybė

Sutarties trukmė: 2011 - 2014 m.

Praeivių žuvų būklės tyrimai Lietuvos upėse (PRAEIVĖS)

Projekto vadovai: dr. Vytautas Kesminas

Užsakovas: Lietuvos Aplinkos apsaugos Agentūra

Sutarties trukmė: 2011 - 2014 m.

Ichtiofaunos tyrimai bei ekologinės būklės pagal žuvų rodiklius įvertinimas Lietuvos upėse ir ežeruose (ICHTIOFAUNA)

Projekto vadovai: dr. Tomas Virbickas

Užsakovas: Lietuvos Aplinkos apsaugos Agentūra

Sutarties trukmė: 2011 - 2014 m.