Ūkio subjektų užsakymai

Vilnios atkarpos Pavilnių regioniniame parke dinaminiai pokyčiai ir juos sąlygojantys faktoriai

Projekto vadovai: dr. Regina Morkūnaitė

Projekto trukmė: 2015 m.

Klaipėdos miesto savivaldybės pajūrio žemyninio kranto rekreacinės zonos krantotvarkos programa

Projekto vadovai: dr. Gintautas Žilinskas

Užsakovas: Klaipėdos miesto savivaldybė

Sutarties trukmė: 2014–2016 m.

 

Palangos miesto savivaldybės teritorijos krantotvarkos programa

Projekto vadovai: dr. Gintautas Žilinskas

Užsakovas: Palangos miesto savivaldybė

Sutarties trukmė: 2014–2015 m.

 

Bičių ligų sukėlėjų įtaka jaunų bičių motinų feromonų produkcijai

Projekto vadovai: dr. Laima Blažytė-Čereškienė

Užsakovas: Nacionalinė mokėjimo agentūra

Sutarties trukmė: 2015 m.

Ungurių projekto mokslinių tyrimų paslaugos „Įveisimo efektyvumo vertinimas, stebint įveistų ungurių išgyvenimą, apsikrėtimą parazitais, augimo tempus, lyčių santykį (2014 m.)“

Projekto vadovai: dr. Linas Ložys

Užsakovas: Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Sutarties trukmė: 2013 - 2015 m.

Ungurių projekto mokslinių tyrimų paslaugos „Europinių ungurių (sidabrinio ungurio stadijos) mirtingumo migruojant Lietuvos vidaus vandenyse vertinimas naudojant telemetriją (2013-2014 m.)“ ir „Hidroelektrinių turbinų poveikio vertinimas, naudojant ženkli

Projekto vadovai: dr. Saulius Stakėnas

Užsakovas: Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Sutarties trukmė: 2013 - 2015 m.

Skersnukio (Chondrostoma nasus) inventorizacija Lietuvoje

Projekto vadovai: dr. Vytautas Kesminas

Užsakovas: Lietuvos gamtos fondas

Sutarties trukmė: 2013 - 2015 m.

Rėkyvos durpių telkinio monitoringo programa 2010 – 2020 metams

Projekto vadovai: doc., dr. Julius Taminskas

Užsakovas: AB „Rėkyva“

Sutarties trukmė: 2013 - 2015 m.

Pateiktų bandinių radiologinius tyrimai

Projekto vadovai: prof., habil. dr. Jonas Mažeika

Užsakovas: Radiacinės saugos centras

Sutarties trukmė: 2013 - 2015 m.

Europos Bendrijos svarbos rūšių būklės, invazinių mašalų ir ichtiofaunos tyrimų bei tolimųjų pernašų poveikio ekosistemoms įvertinimas (Ekosist)

Projekto vadovai: dr. Rasa Bernotienė

Užsakovas: Aplinkos apsaugos agentūra

Sutarties trukmė: 2012 - 2015 m.

Europos Bendrijos svarbos rūšių būklės, invazinių mašalų ir ichtiofaunos tyrimų bei tolimųjų pernašų poveikio ekosistemoms įvertinimas

Projekto vadovai: dr. Rasa Bernotienė

Užsakovas: Aplinkos apsaugos agentūra

Sutarties trukmė: 2012 - 2015 m.