Ūkio subjektų užsakymai

Papiškių žvyro telkinio žaliavos mineralinės-petrografinės sudėties nustatymas

Projekto vadovai: prof. dr. Petras Šinkūnas

Užsakovas: UAB Papiškių karjeras

Sutarties trukmė: 2017 m.

Klaipėdos miesto savivaldybės pajūrio žemyno kranto rekreacinės zonos krantotvarkos programos parengimo paslaugos

Projekto vadovai: dr. Gintautas Žilinskas

Užsakovas: Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

Sutarties trukmė: 2017 m.

Lietuvos populiacijų eglių, pušų, kadagių, beržų eterinių aliejų tyrimas, rekomendacijų dėl žaliavos tinkamumo naujų produktų gamybai pateikimas

Projekto vadovai: prof. habil. dr. Vincas Būda

Užsakovas: UAB Natural Products International

Sutarties trukmė: 2017 m.

Magnetinio imlumo matavimai

Projekto vadovai:

Užsakovas: Lietuvos istorijos institutas

Sutarties trukmė: 2017 m.

Mikrosporidijų, Nosema apis ir N. ceranae, bei bičių virusų diagnozavimas naminėse bitėse, Apis mellifera, molekuliniais metodais

Projekto vadovai: dr. Laima Blažytė-Čereškienė

Užsakovas: LAMMC Žemdirbystės institutas

Sutarties trukmė: 2017 m.

Bičių vaško emituojamų junginių sudėties, galimos taršos pobūdžio bei mąsto analizė ir jo panaudojimo bitininkystėje tinkamumo įvertinimas

Projekto vadovai: dr. Laima Blažytė-Čereškienė

Užsakovas: UAB Bičių korys

Sutarties trukmė: nuo 2017 m.

Ekstensyvaus ūkininkavimo poveikio Šiaurės Lietuvos karstinio regiono požeminio ir paviršinio vandens sistemoms tyrimai

Projekto vadovai: doc., dr. Julius Taminskas

Užsakovas: VšĮ Tatulos programa

Sutarties trukmė: 2017 m.

Krivaičių dolomito karjero dolomito skaldos mėginių fr.5/8, 8/11, 11/16 petrografinės sudėties tyrimas

Projekto vadovai: prof. dr. Petras Šinkūnas

Užsakovas: UAB Skalduvos gamyba

Sutarties trukmė: 2017 m.

Vaistinių ir aromatinių augalų sėklinių (genetinių) sklypų būklės įvertinimas ir tikslinių rūšių sėklų pavyzdžių surinkimas 2017 m.

Projekto vadovai: dr. Juozas Labokas

Užsakovas: Augalų genų bankas

Sutarties trukmė: 2017 m.

Mikroelemento ličio tyrimas vandens mėginiuose

Projekto vadovai:

Užsakovas: Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Sutarties trukmė: 2017 m.

Kraujasiurbių mašalų išplitimo Druskininkų mieste tyrimų paslaugos

Projekto vadovai: dr. Rasa Bernotienė

Užsakovas: Druskininkų savivaldybės administracija

Sutarties trukmė: 2017 m.

Šviesos, elektromagnetinio lauko ir semiochemikalų poveikio vabzdžių elgsenai tyrimų paslauga

Projekto vadovai: prof. habil. dr. Vincas Būda

Užsakovas: MKDS

Sutarties trukmė: 2017–2018 m.

Kraujasiurbių upinių mašalų populiacijos Nemuno upės atkarpoje pokyčių stebėjimo paslaugos

Projekto vadovai: dr. Rasa Bernotienė

Užsakovas: Druskininkų savivaldybės administracija

Sutarties trukmė: 2017 m.

Namo pastatymo Natura 2000 teritorijoje „Nevėžio upės slėnys“ (kodas LTKAUB004) galimo poveikio griežlės ir pievų kitų paukščių rūšių buveinėms įvertinimas

Projekto vadovai: dr. Vitas Stanevičius

Užsakovas: Ingrida Čiapienė

Sutarties trukmė: 2017 m.

Rėkyvos durpių telkinio hidrometeorologiniai tyrimai ir įtakos telkinio aplinkai analizė

Projekto vadovai: doc., dr. Julius Taminskas

Užsakovas: AB Rėkyva

Sutarties trukmė: 2017–2018 m.

Nuosėdinių mėginių paruošimo palinologiniams tyrimams paslaugų pirkimo sutartis

Projekto vadovai: dr. Vaida Šeirienė

Užsakovas: Lietuvos geologijos tarnyba

Sutarties trukmė: 2017 m.

Paslaugų pirkimo sutartis atlikti gyvosios gamtos monitoringą Utenos raj. savivaldybės teritorijoje

Projekto vadovai: dr. Valerijus Rašomavičius

Užsakovas: Vilniaus Gedimino technikos universitetas 

Sutarties trukmė: 2017 m.

Pasvalio miesto tvenkinyje ir Lėvens upėje žemiau Pasvalio miesto tvenkinio 2017-2018 metais atliekami fizikinių-cheminių rodiklių, floros ir faunos tyrimai bei nustatoma minėtų vandens telkinių būklė

Projekto vadovai: dr. Tomas Virbickas

Užsakovas: Pasvalio rajono savivaldybė

Sutarties trukmė: 2017–2018 m.

Vandens lygio svyravimų poveikio žuvų ir vandens paukščių populiacijoms Kauno HE tvenkinyje įvertinimo paslaugos

Projekto vadovai: dr. Linas Ložys

Užsakovas: AB Lietuvos energijos gamyba

Sutarties trukmė: 2017–2020 m.

Baltromiškės žvyro telkinio mineralinio mišinio fr. 0/2 mineralinės-petrografinės sudėties nustatymas

Projekto vadovai: prof. dr. Petras Šinkūnas

Užsakovas: UAB Kauno tiltai

Sutarties trukmė: 2017 m.

Beržutės karjere gaminamos žvirgždo skaldos fr.8/16 petrografinė analizė

Projekto vadovai: prof. dr. Petras Šinkūnas

Užsakovas: UAB Rizgonys

Sutarties trukmė: 2017 m.

Kvesų ir Rizgonių telkinių žvyro žaliavos petrografinės sudėties nustatymas

Projekto vadovai: prof. dr. Petras Šinkūnas

Užsakovas: UAB Rizgonys

Sutarties trukmė: 2017 m.

Vandens lygio svyravimų Kauno HE tvenkinyje įvertinimas

Projekto vadovai: dr. Linas Ložys

Užsakovas: Lietuvos energetikos institutas

Sutarties trukmė: 2017 m.

Vandenvietės, esančios Ausieniškių kaime, požeminio vandens kokybės ir saugos tyrimai 2017 m.

Projekto vadovai:

Užsakovas: BAB „Vievio paukštynas“

Sutarties trukmė: 2017–2018 m.