Ūkio subjektų užsakymai

Avižų dryžlige užkrėstų augalų spektrinių savybių tyrimas

Projekto vadovai: dr. Laima Blažytė-Čereškienė

Projekto trukmė: 2018–2019 m.

CO2 dujų susidarymo saugomuose grūduose tyrimas

Projekto vadovai: dr. Laima Blažytė-Čereškienė

Projekto trukmė: 2018–2019 m.

Praeivių žuvų populiacijos būklės 2018 m. Rytų Lietuvos upėse ištyrimas ir įvertinimas

Projekto vadovai: dr. Vytautas Kesminas

Projekto trukmė: 2018 m.

Pašilių ir Bajorų telkinių žvyro žaliavos petrografinės sudėties tyrimas

Projekto vadovai: prof. dr. Petras Šinkūnas

Projekto trukmė: 2018 m.

Biokompozito gamybai tinkamų grybų išskyrimas, kolekcijos sudarymas ir palaikymas

Projekto vadovai: dr. Algimantas Paškevičius

Projekto trukmė: 2018–2019 m.

7 grunto mėginių granuliometrinė analizė

Projekto vadovai: prof. dr. Petras Šinkūnas

Projekto trukmė: 2018 m

Miškinių karjero dviejų žaliavos mėginių petrografinės sudėties tyrimas

Projekto vadovai: prof. dr. Petras Šinkūnas

Projekto trukmė: 2018 m

Karpologiniai grunto tyrimai

Projekto vadovai: dr. Dalia Kisielienė

Projekto trukmė: 2018 m

Rūsteikių telkinio smėlio ir žvyro mineralinės-petrografinės sudėties nustatymas

Projekto vadovai: prof. dr. Petras Šinkūnas

Projekto trukmė: 2018 m

Trijų magminės uolienos mėginių petrografinis tyrimas

Projekto vadovai: prof. dr. Petras Šinkūnas

Projekto trukmė: 2018 m

Avižų atspindėtos šviesos savybių ryšio su jų cheminėmis ir fiziologinėmis savybėmis tyrimas

Projekto vadovai: dr. Laima Blažytė-Čereškienė

Projekto trukmė: 2018 m

Medaus bei medaus klastojimui naudojamų priemaišų spektrometriniai tyrimai

Projekto vadovai: dr. Laima Blažytė-Čereškienė

Projekto trukmė: 2018 m

Ligų diagnozavimo aikštelių su natūralia infekcija, dirbtiniu užkratu (inokuliacija) ir kontroliuojama infekcija įrengimo metodikos sukūrimas

Projekto vadovai: dr. Laima Blažytė-Čereškienė

Projekto trukmė: 2018 m

Papiškių žvyro telkinio žaliavos mineralinės-petrografinės sudėties nustatymas

Projekto vadovai: prof. dr. Petras Šinkūnas

Projekto trukmė: 2018 m

Dviejų magminės uolienos mėginių petrografinis tyrimas

Projekto vadovai: prof. dr. Petras Šinkūnas

Projekto trukmė: 2018 m

Bogušiškių telkinio smėlio mėginio mineralinės-petrografinės sudėties tyrimas

Projekto vadovai: prof. dr. Petras Šinkūnas

Projekto trukmė: 2018 m

Smėlio-žvirgždo frakcijos mineralinės medžiagos sudėties nustatymas

Projekto vadovai: prof. dr. Petras Šinkūnas

Vaistinių ir aromatinių augalų sėklinių (genetinių) sklypų būklės įvertinimas ir tikslinių rūšių sėklų pavyzdžių surinkimas 2018 metais Šiaurės Lietuvoje

Projekto vadovai: dr. Juozas Labokas

Projekto trukmė: 2018 m

Klimato kaitos ir antropogeninis poveikis Nemuno potvyniams žemiau Neries žiočių ir šio ruožo (nuo santakos su Nevėžiu iki Klevinės žiočių) užliejamoms teritorijoms, pagal nuotėkio matavimus ir HEC-RAS modelį

Projekto vadovai: doc., dr. Julius Taminskas

Projekto trukmė: 2018 m

Beržės upelio hidrografinio tinklo kaitos analizė

Projekto vadovai: doc., dr. Julius Taminskas

Projekto trukmė: 2018 m

Rėkyvos durpių telkinio hidrometeorologiniai tyrimai ir įtakos telkinio aplinkai 2018 metais analizė

Projekto vadovai: doc., dr. Julius Taminskas

Projekto trukmė: 2018–2019 m

Požeminio vandens kokybės ir saugos tyrimo darbų atlikimo sutartis

Projekto vadovai:

Projekto trukmė: 2018–2019 m

KHE tvenkinio vandens lygio svyravimų poveikio žuvų ir vandens paukščių populiacijoms įvertinimo paslaugos

Projekto vadovai: dr. Linas Ložys

Projekto trukmė: 2018 m

Sapiegų rezidencijos parke (Antakalnio g. 17, Vilnius) ir Trakų Vokės dvaro sodybos parke (Žalioji a. 2A, Vilnius) vykdytų archeologinių tyrimų metu rastų kultūrinių sluoksnių mėginių makrobotaninė (augalų makroliekanų) analizė

Projekto vadovai: dr. Dalia Kisielienė

Projekto trukmė: 2018 m

Miškinių telkinio žvirgždo-smėlio mišinio petrografinės sudėties tyrimas

Projekto vadovai: prof. dr. Petras Šinkūnas

Projekto trukmė: 2018 m

Šiaudų skydų atsparumo pelėsiniams grybams įvertinimas padidintos drėgmės sąlygomis, vadovaujantis LST EN ISO 846:1999 standartu

Projekto vadovai: dr. Danguolė Bridžiuvienė

Projekto trukmė: 2018 m

Vandenvietės, esančios Ausieniškių kaime, požeminio vandens kokybės ir saugos tyrimai 2018 metais

Projekto vadovai:

Projekto trukmė: 2018 m.

Stintų nerštinės migracijos, žuvų pavasarinės ir rudeninės migracijų intensyvumo stebėjimų Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatorijoje 2018 m. kasimo darbų metu

Projekto vadovai: dr. Linas Ložys

Projekto trukmė: 2018 m.

UAB Kauno keliai eksploatuojamo žvyro telkinio, esančio Jonavos raj., Dumsių sen., Salupių kaime, žaliavos petrografinės sudėties nustatymas

Projekto vadovai: prof. dr. Petras Šinkūnas

Užsakovas: UAB Kauno keliai

Sutarties trukmė: 2017 m.

Šviesos, elektromagnetinio lauko ir semiochemikalų poveikio vabzdžių elgsenai tyrimų paslauga

Projekto vadovai: prof. habil. dr. Vincas Būda

Užsakovas: MKDS

Sutarties trukmė: 2017–2018 m.

Rėkyvos durpių telkinio hidrometeorologiniai tyrimai ir įtakos telkinio aplinkai analizė

Projekto vadovai: doc., dr. Julius Taminskas

Užsakovas: AB Rėkyva

Sutarties trukmė: 2017–2018 m.

Pasvalio miesto tvenkinyje ir Lėvens upėje žemiau Pasvalio miesto tvenkinio 2017-2018 metais atliekami fizikinių-cheminių rodiklių, floros ir faunos tyrimai bei nustatoma minėtų vandens telkinių būklė

Projekto vadovai: dr. Tomas Virbickas

Užsakovas: Pasvalio rajono savivaldybė

Sutarties trukmė: 2017–2018 m.

Vandens lygio svyravimų poveikio žuvų ir vandens paukščių populiacijoms Kauno HE tvenkinyje įvertinimo paslaugos

Projekto vadovai: dr. Linas Ložys

Užsakovas: AB Lietuvos energijos gamyba

Sutarties trukmė: 2017–2020 m.

Vandenvietės, esančios Ausieniškių kaime, požeminio vandens kokybės ir saugos tyrimai 2017 m.

Projekto vadovai:

Užsakovas: BAB „Vievio paukštynas“

Sutarties trukmė: 2017–2018 m.