Ūkio subjektų užsakymai

Poškų telkinio žvyro petrografinės sudėties tyrimas

Projekto vadovai: prof. dr. Petras Šinkūnas

Naftą oksiduojančių mikroorganizmų (NOM) koncentracijos biopreparate, pagamintoje suspensijoje ir valomame grunte nustatymas

Projekto vadovai: dr. Algimantas Paškevičius

Tričio nustatymas dirvožemio pavyzdžiuose

Projekto vadovai: prof., habil. dr. Jonas Mažeika

Grybų inventorizacijos Žuvinto biosferos rezervato teritorijoje atlikimas

Projekto vadovai: doc. dr. Reda Iršėnaitė

Smilgių telkinio fr.0/4 mm ir žvirgždo skaldos fr. 8/16 mm mėginių petrografinės sudėties tyrimas

Projekto vadovai: prof. dr. Petras Šinkūnas

Šventininkų telkinio žvyro petrografinės sudėties tyrimas

Projekto vadovai: prof. dr. Petras Šinkūnas

Gelžinių smėlio-žvyro karjero smėlio ir žvirgždo mėginių petrografinės sudėties tyrimas

Projekto vadovai: prof. dr. Petras Šinkūnas

Mikrosporidijų, Nosema apis ir N. Ceranae, bei bičių virusų viagnozavimas medunešėse bitėse, Apis mellifera, molekuliniais metodais (Nosema-2)

Projekto vadovai: dr. Laima Blažytė-Čereškienė

Mikrosporidijų, Nosema apis ir N. Ceranae, bei bičių virusų viagnozavimas medunešėse bitėse, Apis mellifera, molekuliniais metodais (Nosema-1)

Projekto vadovai: dr. Laima Blažytė-Čereškienė

Gelžės telkinio smėlio-žvirgždo mėginio fr 0/32 mm petrografinės sudėties tyrimas

Projekto vadovai: prof. dr. Petras Šinkūnas

Vabzdžiams skirto maisto įsisavinimas, jo įtaka augimui, produktyvumui ir atsparumui ligoms

Projekto vadovai: prof. dr. (HP) Sigitas Podėnas

Nustatyti biopreparatą sudarančių naftą oksiduojančių mikroorganizmų (NOM) koncentraciją, pagamintoje suspensijoje esančių NOM koncentraciją ir rūšinę sudėtį, NOM koncentraciją natūraliame valomame grunte iki ir po biopreparato suspensijos įterpimo

Projekto vadovai: dr. Algimantas Paškevičius

Projekto trukmė: 2019 m.

Vaistinių ir aromatinių augalų potencialių genetinių sklypų tinkamumo ilgalaikiam saugojimui įvertinimas 2019 metais Vidurio Lietuvoje

Projekto vadovai: dr. Juozas Labokas

Projekto trukmė: 2019 m.

Rėkyvos durpių telkinio hidrometeorologiniai tyrimai ir įtakos telkinio aplinkai analizė

Projekto vadovai: doc., dr. Julius Taminskas

Projekto trukmė: 2019 m.

Kraujasiurbių upinių mašalų populiacijos Nemuno upės atkarpoje pokyčių stebėjimo paslaugos

Projekto vadovai: dr. Rasa Bernotienė

Projekto trukmė: 2019 m.

Aleksandriškų telkinio smėlio mėginio fr 0/4 mm petrografinės sudėties tyrimas

Projekto vadovai: prof. dr. Petras Šinkūnas

Projekto trukmė: 2019 m.

Praeivių žuvų populiacijos būklės 2019 m. Rytų Lietuvos upėse ištyrimas ir įvertinimas

Projekto vadovai: dr. Vytautas Kesminas

Projekto trukmė: 2019 m.

Gamtinio smėlio ir žvirgždo mišinio fr.0-16 petrografinės sudėties tyrimas

Projekto vadovai: prof. dr. Petras Šinkūnas

Projekto trukmė: 2019 m.

Lietuvos Baltijos jūros aplinkos apsaugos valdymo stiprinimo dokumentų (būklės vertinimo) atnaujinimo paslaugos

Projekto vadovai: dr. Linas Ložys

Projekto trukmė: 2019–2020 m.

Gamtinių ir sintetinių grūdų kenkėjo (didžiojo milčiaus) lervų repelentų tyrimas

Projekto vadovai: prof. habil. dr. Vincas Būda

Projekto trukmė: 2019 m.

Trakų I ir Margio karjerų gamtinio smėlio ir žvirgždo mišinio mėginių mineralinės-petrografinės sudėties tyrimas

Projekto vadovai: prof. dr. Petras Šinkūnas

Projekto trukmė: 2019 m.

„Biocidinių produktų (medienos antiseptikų) „Asepas-1, „asepas-2“, „Asepas-3“, „Vabas“ ir „AsepasPro“ poveikio medienos puvinį bei pelijimą sukeliantiems grybams įvertinimas“

Projekto vadovai: dr. Algimantas Paškevičius

Projekto trukmė: 2019 m.

Paslaugų pirkimo sutartis. Augalinės kilmės bioplastiko (biokompozito) gamybos eksperimentinės technologijos kūrimas

Projekto vadovai: dr. Algimantas Paškevičius

Projekto trukmė: 2019 m.

Conceptual study of CO injection in Vilkyciai oil field aimed at application for exploiting the residual oil zone (hereinafter: REPORT)

Projekto vadovai: prof. habil. dr. Saulius Šliaupa

Projekto trukmė: 2019 m.

IAE bitumuotų radioaktyviųjų atliekų saugyklos rekonstravimo ir pertvarkymo į atliekyną hidrogeologinis modeliavimas ir analizė

Projekto vadovai: prof., habil. dr. Jonas Mažeika

Projekto trukmė: 2019– m.

Vandens lygio svyravimo poveikio žuvų ir vandens paukščių populiacijoms Kauno HE įvertinimo paslaugos

Projekto vadovai: dr. Linas Ložys

Projekto trukmė: 2019–2021 m.

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto aplinkos monitoringo 2019-2020 metais atlikimas

Projekto vadovai: doc. dr. Kęstutis Jokšas

Projekto trukmė: 2019–2021 m.

Avižų dryžlige užkrėstų augalų spektrinių savybių tyrimas

Projekto vadovai: dr. Laima Blažytė-Čereškienė

Projekto trukmė: 2018–2019 m.

CO2 dujų susidarymo saugomuose grūduose tyrimas

Projekto vadovai: dr. Laima Blažytė-Čereškienė

Projekto trukmė: 2018–2019 m.

Biokompozito gamybai tinkamų grybų išskyrimas, kolekcijos sudarymas ir palaikymas

Projekto vadovai: dr. Algimantas Paškevičius

Projekto trukmė: 2018–2019 m.

Rėkyvos durpių telkinio hidrometeorologiniai tyrimai ir įtakos telkinio aplinkai 2018 metais analizė

Projekto vadovai: doc., dr. Julius Taminskas

Projekto trukmė: 2018–2019 m

Požeminio vandens kokybės ir saugos tyrimo darbų atlikimo sutartis

Projekto vadovai:

Projekto trukmė: 2018–2019 m

Vandens lygio svyravimų poveikio žuvų ir vandens paukščių populiacijoms Kauno HE tvenkinyje įvertinimo paslaugos

Projekto vadovai: dr. Linas Ložys

Užsakovas: AB Lietuvos energijos gamyba

Sutarties trukmė: 2017–2020 m.