Ūkio subjektų užsakymai

Salmonelėmis užkrėstų vištienos produktų dezinfekavimo ultravioletine šviesa analizė (Salmuva)

Projekto vadovai: prof., dr. Elena Servienė

Užsakovas: „Apertika“, UAB

Projekto trukmė: 2021–2022 m.

AB „ORLEN Lietuva“ Būtingės naftos terminalo2021-2025 metų aplinkos monitoringo programos poveikio aplinkos kokybei (jūros ir kranto zonos) monitoringas (Būtingė)

Projekto vadovai: doc. dr. Kęstutis Jokšas

Užsakovas: „ORLEN Lietuva“, AB

Projekto trukmė: 2021–2025 m.

Taikomieji Didžiojo milčiaus kultivavimo moksliniai tyrimai (Divaks)

Projekto vadovai: dr. Dominykas Aleknavičius

Užsakovas: Divaks, UAB

Projekto trukmė: 2021–2022 m.

Subcontract. Further insights into the pathogenesis of avian malaria (Vienna)

Projekto vadovai: habil. dr. Gediminas Valkiūnas

Užsakovas: Institute of Pathology, University of Veterinary Medicine Vienna

Projekto trukmė: 2021–2022 m.