Ūkio subjektų užsakymai

AB „ORLEN Lietuva“ Būtingės naftos terminalo2021-2025 metų aplinkos monitoringo programos poveikio aplinkos kokybei (jūros ir kranto zonos) monitoringas (Būtingė)

Projekto vadovai: doc. dr. Kęstutis Jokšas

Užsakovas: „ORLEN Lietuva“, AB

Projekto trukmė: 2021–2025 m.