Ūkio subjektų užsakymai

Vieno žvirgždo žaliavos mėginio (2-11 mm frakcija) petrografinė analizė

Projekto vadovai: doc., dr. Petras Šinkūnas

Užsakovas: Akcinė bendrovė „Kauno tiltai“

Sutarties trukmė: 2012 m.

Pelėsinio grybelio ir galimo kenksmingumo darbo aplinkai identifikavimas bei jautrumo cheminėms medžiagoms nustatymas (Ekspertizė)

Projekto vadovai: dr. Algimantas Paškevičius

Užsakovas: VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas

Sutarties trukmė: 2012 m.

Stebėti stintų nerštinės migracijos, žuvų pavasarinės ir rudeninės migracijų intensyvumą Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatorijoje ir žuvų pavasarinės ir rudeninės migracijų intensyvumą Šventosios valstybinio jūrų uosto akvatorijoje 2012 m.

Projekto vadovai: dr. Rimantas Repečka

2012 m. kasimo darbų metu (Uostas12).

Užsakovas: VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija

Sutarties trukmė: 2012 m.

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatorijos dugno nuosėdų užterštumo tyrimai (Nuosėdos)

Projekto vadovai: doc. dr. Kęstutis Jokšas

Užsakovas: VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija

Sutarties trukmė: 2010 - 2012 m.

Kauno m. nuotekų valykla. Gruntinio vandens saugos tyrimai dumblo saugojimo aikštelėje (Vandenvala)

Projekto vadovai: dr. Jonas Danguolis Diliūnas

Užsakovas: UAB „Kauno vandenys“

Sutarties trukmė: 2011 - 2012 m.

Lietuvos Baltijos jūros aplinkos apsaugos valdymo stiprinimo dokumentų parengimas (Baltija)

Projekto vadovai: dr. Linas Ložys , dr. Mindaugas Dagys

Užsakovas: Klaipėdos universiteto Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo institutas

Sutarties trukmė: 2011 - 2012 m.

Vilniaus miesto viešųjų teritorijų dirvožemio, grunto ir kitų užterštų dangų būklės 2011-2012 metais stebėsena ir vykdymas (Vilnius)

Projekto vadovai: dr. Ričardas Taraškevičius

Užsakovas: SĮ „Vilniaus planas“ 

Sutarties trukmė: 2011 - 2012 m.

Gamtinių sorbentų taikomieji moksliniai tyrimai, siekiant patikslinti požeminio oro užterštumo sklaidos modelį 2011-2012 metais (Sorbentai)

Projekto vadovai: dr. Ričardas Taraškevičius

Užsakovas: SĮ „Vilniaus planas“ 

Sutarties trukmė: 2011 - 2012 m.

Dujotiekio vamzdyno mikrobiologinių parametrų tyrimai korozijai pavojingose grunto vietose (Dujos)

Projekto vadovai: dr. Algimantas Paškevičius

Užsakovas: AB „Lietuvos dujos“

Sutarties trukmė: 2011 - 2012 m.

UAB „RETAL Europe“ polietilentereftalato ruošinių ir gamybinės aplinkos mikrobiologinės būklės gerinimas (RETAL)

Projekto vadovai: dr. Algimantas Paškevičius

Užsakovas: UAB „RETAL Europe“

Sutarties trukmė: 2010 - 2012 m.

Smeltės botaninio draustinio augalų bendrijų ir saugomų augalų rūšių tyrimai (SMELTĖ)

Projekto vadovai: dr. Romas Pakalnis

Užsakovas: UAB „Labtarna“

Sutarties trukmė: 2010 - 2012 m.

Organinio sapropelio mikrobiologinės ir fitosanitarinės būklės įvertinimas bei praturtinimas Trichoderma genties mikromicetais (Sapropelis)

Projekto vadovai: dr. Olga Salina

Užsakovas: UAB „Concept fortis“

Sutarties trukmė: 2010 - 2012 m.