Ūkio subjektų užsakymai

7 grunto mėginių granuliometrinė analizė

Projekto vadovai: prof. dr. Petras Šinkūnas

Projekto trukmė: 2018 m

Miškinių karjero dviejų žaliavos mėginių petrografinės sudėties tyrimas

Projekto vadovai: prof. dr. Petras Šinkūnas

Projekto trukmė: 2018 m

Karpologiniai grunto tyrimai

Projekto vadovai: dr. Dalia Kisielienė

Projekto trukmė: 2018 m

Rūsteikių telkinio smėlio ir žvyro mineralinės-petrografinės sudėties nustatymas

Projekto vadovai: prof. dr. Petras Šinkūnas

Projekto trukmė: 2018 m

Trijų magminės uolienos mėginių petrografinis tyrimas

Projekto vadovai: prof. dr. Petras Šinkūnas

Projekto trukmė: 2018 m

Avižų atspindėtos šviesos savybių ryšio su jų cheminėmis ir fiziologinėmis savybėmis tyrimas

Projekto vadovai: dr. Laima Blažytė-Čereškienė

Projekto trukmė: 2018 m

Medaus bei medaus klastojimui naudojamų priemaišų spektrometriniai tyrimai

Projekto vadovai: dr. Laima Blažytė-Čereškienė

Projekto trukmė: 2018 m

Ligų diagnozavimo aikštelių su natūralia infekcija, dirbtiniu užkratu (inokuliacija) ir kontroliuojama infekcija įrengimo metodikos sukūrimas

Projekto vadovai: dr. Laima Blažytė-Čereškienė

Projekto trukmė: 2018 m

Papiškių žvyro telkinio žaliavos mineralinės-petrografinės sudėties nustatymas

Projekto vadovai: prof. dr. Petras Šinkūnas

Projekto trukmė: 2018 m

Dviejų magminės uolienos mėginių petrografinis tyrimas

Projekto vadovai: prof. dr. Petras Šinkūnas

Projekto trukmė: 2018 m

Bogušiškių telkinio smėlio mėginio mineralinės-petrografinės sudėties tyrimas

Projekto vadovai: prof. dr. Petras Šinkūnas

Projekto trukmė: 2018 m

Smėlio-žvirgždo frakcijos mineralinės medžiagos sudėties nustatymas

Projekto vadovai: prof. dr. Petras Šinkūnas

Vaistinių ir aromatinių augalų sėklinių (genetinių) sklypų būklės įvertinimas ir tikslinių rūšių sėklų pavyzdžių surinkimas 2018 metais Šiaurės Lietuvoje

Projekto vadovai: dr. Juozas Labokas

Projekto trukmė: 2018 m

Klimato kaitos ir antropogeninis poveikis Nemuno potvyniams žemiau Neries žiočių ir šio ruožo (nuo santakos su Nevėžiu iki Klevinės žiočių) užliejamoms teritorijoms, pagal nuotėkio matavimus ir HEC-RAS modelį

Projekto vadovai: doc., dr. Julius Taminskas

Projekto trukmė: 2018 m

Beržės upelio hidrografinio tinklo kaitos analizė

Projekto vadovai: doc., dr. Julius Taminskas

Projekto trukmė: 2018 m

Rėkyvos durpių telkinio hidrometeorologiniai tyrimai ir įtakos telkinio aplinkai 2018 metais analizė

Projekto vadovai: doc., dr. Julius Taminskas

Projekto trukmė: 2018–2019 m

Požeminio vandens kokybės ir saugos tyrimo darbų atlikimo sutartis

Projekto vadovai:

Projekto trukmė: 2018–2019 m

KHE tvenkinio vandens lygio svyravimų poveikio žuvų ir vandens paukščių populiacijoms įvertinimo paslaugos

Projekto vadovai: dr. Linas Ložys

Projekto trukmė: 2018 m

Sapiegų rezidencijos parke (Antakalnio g. 17, Vilnius) ir Trakų Vokės dvaro sodybos parke (Žalioji a. 2A, Vilnius) vykdytų archeologinių tyrimų metu rastų kultūrinių sluoksnių mėginių makrobotaninė (augalų makroliekanų) analizė

Projekto vadovai: dr. Dalia Kisielienė

Projekto trukmė: 2018 m

Miškinių telkinio žvirgždo-smėlio mišinio petrografinės sudėties tyrimas

Projekto vadovai: prof. dr. Petras Šinkūnas

Projekto trukmė: 2018 m

Šiaudų skydų atsparumo pelėsiniams grybams įvertinimas padidintos drėgmės sąlygomis, vadovaujantis LST EN ISO 846:1999 standartu

Projekto vadovai: dr. Danguolė Bridžiuvienė

Projekto trukmė: 2018 m

Vandenvietės, esančios Ausieniškių kaime, požeminio vandens kokybės ir saugos tyrimai 2018 metais

Projekto vadovai:

Projekto trukmė: 2018 m.

Stintų nerštinės migracijos, žuvų pavasarinės ir rudeninės migracijų intensyvumo stebėjimų Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatorijoje 2018 m. kasimo darbų metu

Projekto vadovai: dr. Linas Ložys

Projekto trukmė: 2018 m.

Papiškių žvyro telkinio žaliavos mineralinės-petrografinės sudėties nustatymas

Projekto vadovai: prof. dr. Petras Šinkūnas

Užsakovas: UAB Papiškių karjeras

Sutarties trukmė: 2017 m.

Klaipėdos miesto savivaldybės pajūrio žemyno kranto rekreacinės zonos krantotvarkos programos parengimo paslaugos

Projekto vadovai: dr. Gintautas Žilinskas

Užsakovas: Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

Sutarties trukmė: 2017 m.

UAB Kauno keliai eksploatuojamo žvyro telkinio, esančio Jonavos raj., Dumsių sen., Salupių kaime, žaliavos petrografinės sudėties nustatymas

Projekto vadovai: prof. dr. Petras Šinkūnas

Užsakovas: UAB Kauno keliai

Sutarties trukmė: 2017 m.

Lietuvos populiacijų eglių, pušų, kadagių, beržų eterinių aliejų tyrimas, rekomendacijų dėl žaliavos tinkamumo naujų produktų gamybai pateikimas

Projekto vadovai: prof. habil. dr. Vincas Būda

Užsakovas: UAB Natural Products International

Sutarties trukmė: 2017 m.

Magnetinio imlumo matavimai

Projekto vadovai:

Užsakovas: Lietuvos istorijos institutas

Sutarties trukmė: 2017 m.

Mikrosporidijų, Nosema apis ir N. ceranae, bei bičių virusų diagnozavimas naminėse bitėse, Apis mellifera, molekuliniais metodais

Projekto vadovai: dr. Laima Blažytė-Čereškienė

Užsakovas: LAMMC Žemdirbystės institutas

Sutarties trukmė: 2017 m.

Bičių vaško emituojamų junginių sudėties, galimos taršos pobūdžio bei mąsto analizė ir jo panaudojimo bitininkystėje tinkamumo įvertinimas

Projekto vadovai: dr. Laima Blažytė-Čereškienė

Užsakovas: UAB Bičių korys

Sutarties trukmė: nuo 2017 m.

Ekstensyvaus ūkininkavimo poveikio Šiaurės Lietuvos karstinio regiono požeminio ir paviršinio vandens sistemoms tyrimai

Projekto vadovai: doc., dr. Julius Taminskas

Užsakovas: VšĮ Tatulos programa

Sutarties trukmė: 2017 m.

Krivaičių dolomito karjero dolomito skaldos mėginių fr.5/8, 8/11, 11/16 petrografinės sudėties tyrimas

Projekto vadovai: prof. dr. Petras Šinkūnas

Užsakovas: UAB Skalduvos gamyba

Sutarties trukmė: 2017 m.

Vaistinių ir aromatinių augalų sėklinių (genetinių) sklypų būklės įvertinimas ir tikslinių rūšių sėklų pavyzdžių surinkimas 2017 m.

Projekto vadovai: dr. Juozas Labokas

Užsakovas: Augalų genų bankas

Sutarties trukmė: 2017 m.

Mikroelemento ličio tyrimas vandens mėginiuose

Projekto vadovai:

Užsakovas: Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Sutarties trukmė: 2017 m.

Kraujasiurbių mašalų išplitimo Druskininkų mieste tyrimų paslaugos

Projekto vadovai: dr. Rasa Bernotienė

Užsakovas: Druskininkų savivaldybės administracija

Sutarties trukmė: 2017 m.

Šviesos, elektromagnetinio lauko ir semiochemikalų poveikio vabzdžių elgsenai tyrimų paslauga

Projekto vadovai: prof. habil. dr. Vincas Būda

Užsakovas: MKDS

Sutarties trukmė: 2017–2018 m.

Kraujasiurbių upinių mašalų populiacijos Nemuno upės atkarpoje pokyčių stebėjimo paslaugos

Projekto vadovai: dr. Rasa Bernotienė

Užsakovas: Druskininkų savivaldybės administracija

Sutarties trukmė: 2017 m.

Namo pastatymo Natura 2000 teritorijoje „Nevėžio upės slėnys“ (kodas LTKAUB004) galimo poveikio griežlės ir pievų kitų paukščių rūšių buveinėms įvertinimas

Projekto vadovai: dr. Vitas Stanevičius

Užsakovas: Ingrida Čiapienė

Sutarties trukmė: 2017 m.

Rėkyvos durpių telkinio hidrometeorologiniai tyrimai ir įtakos telkinio aplinkai analizė

Projekto vadovai: doc., dr. Julius Taminskas

Užsakovas: AB Rėkyva

Sutarties trukmė: 2017–2018 m.

Nuosėdinių mėginių paruošimo palinologiniams tyrimams paslaugų pirkimo sutartis

Projekto vadovai: dr. Vaida Šeirienė

Užsakovas: Lietuvos geologijos tarnyba

Sutarties trukmė: 2017 m.

Paslaugų pirkimo sutartis atlikti gyvosios gamtos monitoringą Utenos raj. savivaldybės teritorijoje

Projekto vadovai: dr. Valerijus Rašomavičius

Užsakovas: Vilniaus Gedimino technikos universitetas 

Sutarties trukmė: 2017 m.

Pasvalio miesto tvenkinyje ir Lėvens upėje žemiau Pasvalio miesto tvenkinio 2017-2018 metais atliekami fizikinių-cheminių rodiklių, floros ir faunos tyrimai bei nustatoma minėtų vandens telkinių būklė

Projekto vadovai: dr. Tomas Virbickas

Užsakovas: Pasvalio rajono savivaldybė

Sutarties trukmė: 2017–2018 m.

Vandens lygio svyravimų poveikio žuvų ir vandens paukščių populiacijoms Kauno HE tvenkinyje įvertinimo paslaugos

Projekto vadovai: dr. Linas Ložys

Užsakovas: AB Lietuvos energijos gamyba

Sutarties trukmė: 2017–2020 m.

Baltromiškės žvyro telkinio mineralinio mišinio fr. 0/2 mineralinės-petrografinės sudėties nustatymas

Projekto vadovai: prof. dr. Petras Šinkūnas

Užsakovas: UAB Kauno tiltai

Sutarties trukmė: 2017 m.

Beržutės karjere gaminamos žvirgždo skaldos fr.8/16 petrografinė analizė

Projekto vadovai: prof. dr. Petras Šinkūnas

Užsakovas: UAB Rizgonys

Sutarties trukmė: 2017 m.

Kvesų ir Rizgonių telkinių žvyro žaliavos petrografinės sudėties nustatymas

Projekto vadovai: prof. dr. Petras Šinkūnas

Užsakovas: UAB Rizgonys

Sutarties trukmė: 2017 m.

Vandens lygio svyravimų Kauno HE tvenkinyje įvertinimas

Projekto vadovai: dr. Linas Ložys

Užsakovas: Lietuvos energetikos institutas

Sutarties trukmė: 2017 m.

Vandenvietės, esančios Ausieniškių kaime, požeminio vandens kokybės ir saugos tyrimai 2017 m.

Projekto vadovai:

Užsakovas: BAB „Vievio paukštynas“

Sutarties trukmė: 2017–2018 m.

Klaipėdos miesto savivaldybės pajūrio žemyninio kranto rekreacinės zonos krantotvarkos programa

Projekto vadovai: dr. Gintautas Žilinskas

Užsakovas: Klaipėdos miesto savivaldybė

Sutarties trukmė: 2014–2016 m.

 

Palangos miesto savivaldybės teritorijos krantotvarkos programa

Projekto vadovai: dr. Gintautas Žilinskas

Užsakovas: Palangos miesto savivaldybė

Sutarties trukmė: 2014–2015 m.