Ūkio subjektų užsakymai

Atlikti mokslinius tyrimus Plinkšių ežero (Mažeikių rajone)

Projekto vadovai: dr. Vytautas Kesminas

Užsakovas: Mažeikių rajono medžiotojų ir žvejų draugija

Sutarties trukmė: 2012 m.

Atlikti mokslinius tyrimus Totorviečių tvenkinyje

Projekto vadovai: dr. Vytautas Kesminas

Užsakovas: Šakių MŽD

Sutarties trukmė: 2012 m.

Mokslinis tyrimas „Pelkinių augalų bendrijų atsikūrimo eksperimentiniai tyrimai Aukštumalos durpyne ir aukštapelkėje“

Projekto vadovai: dr. Valerijus Rašomavičius

Užsakovas: AB Klasmann-Deilmann Šilutė

Sutarties trukmė: 2012 m.

Mokslinis tyrimas „Užpildų petrografinės sudėties nustatymas“

Projekto vadovai: doc., dr. Petras Šinkūnas

Užsakovas: AB „Panevėžio keliai“

Sutarties trukmė: 2012 m.

Mokslinis tyrimas „Medienos antiseptikų „Arlitas C10“ ir „Arlitas DDAC1,5“ efektyvumo, apsaugant medieną nuo grybinių pažeidimų, tyrimas“

Projekto vadovai: dr. Danguolė Bridžiuvienė

Užsakovas: UAB „Danushis Chemicals“

Sutarties trukmė: 2012 m.

Degalinės teritorijos ekogeologinis tyrimas ir požeminio vandens monitoringo programa

Projekto vadovai:

Užsakovas: UAB „Kauno švara“

Sutarties trukmė: 2012 m.

Mokslinis tyrimas „Užpildų mineralinės- petrografinės sudėties nustatymas“

Projekto vadovai: doc., dr. Petras Šinkūnas

Užsakovas: UAB „Aukštaitijos trakas“

Sutarties trukmė: 2012 m.

Mėšlu tręšiamų laukų aplinkos apsaugos tyrimai 2012 metams

Projekto vadovai:

Užsakovas: AB „Kauno grūdai“

Sutarties trukmė: 2012 m.

Mokslinis taikomasis darbas „Vaistinių ir aromatinių augalų sėklinių (genetinių) sklypų įvertinimas ir atranka“

Projekto vadovai: dr. Juozas Labokas

Užsakovas: Augalų genų bankas

Sutarties trukmė: 2012 m.

Vieno dolomitinės skaldos mėginio petrografinės sudėties tyrimas

Projekto vadovai: doc., dr. Petras Šinkūnas

Užsakovas: AB „Klovainių skalda“

Sutarties trukmė: 2012 m.

Atlikti vandenvietės, esančios Ausieniškių kaime, požieminio vandens saugos tyrimus 2012 metams

Projekto vadovai:

Užsakovas: AB „Vievio paukštynas“

Sutarties trukmė: 2012 m.
 

Krantotvarkos programos parengimas Palangos miesto savivaldybės teritorijoje, tarp Birutės kalno ir gelbėjimo stoties, bei kitose probleminėse vietose ir jos įgyvendinimo priežiūros paslauga

Projekto vadovai: dr. Gintautas Žilinskas

Užsakovas: Palangos miesto savivaldybės administracija

Sutarties trukmė: 2012 m.

Vandens lygio svyravimų poveikio žuvų nerštui ir žuvų ištekliams Kauno mariose įvertinimas

Projekto vadovai: dr. Rimantas Repečka

Užsakovas: AB „Lietuvos energija“

 Sutarties trukmė: 2011 - 2014 m.

Mokslo tyrimų „2011 m. kompleksinio monitoringo stotyse atliktų dirvožemio vandens, gruntinio bei upelių vandens tyrimų rezultatai ir jų analizė, ENVeurope projekto tikslams įgyvendinti ir 1994-2010 m. surinktų duomenų pagrindu apibendrinančios medžiagos

Projekto vadovai:

Užsakovas: Aleksandro Stulginskio universitetas

Sutarties trukmė: 2012 m.

Geležinkelio balasto mineralinės medžiagos vieno mėginio mineralinės-petrografinės sudėties nustatymas

Projekto vadovai: doc., dr. Petras Šinkūnas

Užsakovas: UAB „LITHOS“

Sutarties trukmė: 2012 m.

Vieno žvirgždo žaliavos mėginio (2-11 mm frakcija) petrografinė analizė

Projekto vadovai: doc., dr. Petras Šinkūnas

Užsakovas: Akcinė bendrovė „Kauno tiltai“

Sutarties trukmė: 2012 m.

Pelėsinio grybelio ir galimo kenksmingumo darbo aplinkai identifikavimas bei jautrumo cheminėms medžiagoms nustatymas (Ekspertizė)

Projekto vadovai: dr. Algimantas Paškevičius

Užsakovas: VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas

Sutarties trukmė: 2012 m.

Stebėti stintų nerštinės migracijos, žuvų pavasarinės ir rudeninės migracijų intensyvumą Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatorijoje ir žuvų pavasarinės ir rudeninės migracijų intensyvumą Šventosios valstybinio jūrų uosto akvatorijoje 2012 m.

Projekto vadovai: dr. Rimantas Repečka

2012 m. kasimo darbų metu (Uostas12).

Užsakovas: VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija

Sutarties trukmė: 2012 m.

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatorijos dugno nuosėdų užterštumo tyrimai (Nuosėdos)

Projekto vadovai: doc. dr. Kęstutis Jokšas

Užsakovas: VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija

Sutarties trukmė: 2010 - 2012 m.

Kauno m. nuotekų valykla. Gruntinio vandens saugos tyrimai dumblo saugojimo aikštelėje (Vandenvala)

Projekto vadovai: dr. Jonas Danguolis Diliūnas

Užsakovas: UAB „Kauno vandenys“

Sutarties trukmė: 2011 - 2012 m.

Lietuvos Baltijos jūros aplinkos apsaugos valdymo stiprinimo dokumentų parengimas (Baltija)

Projekto vadovai: dr. Linas Ložys , dr. Mindaugas Dagys

Užsakovas: Klaipėdos universiteto Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo institutas

Sutarties trukmė: 2011 - 2012 m.

Vilniaus miesto viešųjų teritorijų dirvožemio, grunto ir kitų užterštų dangų būklės 2011-2012 metais stebėsena ir vykdymas (Vilnius)

Projekto vadovai: dr. Ričardas Taraškevičius

Užsakovas: SĮ „Vilniaus planas“ 

Sutarties trukmė: 2011 - 2012 m.

Gamtinių sorbentų taikomieji moksliniai tyrimai, siekiant patikslinti požeminio oro užterštumo sklaidos modelį 2011-2012 metais (Sorbentai)

Projekto vadovai: dr. Ričardas Taraškevičius

Užsakovas: SĮ „Vilniaus planas“ 

Sutarties trukmė: 2011 - 2012 m.

Dujotiekio vamzdyno mikrobiologinių parametrų tyrimai korozijai pavojingose grunto vietose (Dujos)

Projekto vadovai: dr. Algimantas Paškevičius

Užsakovas: AB „Lietuvos dujos“

Sutarties trukmė: 2011 - 2012 m.

UAB „RETAL Europe“ polietilentereftalato ruošinių ir gamybinės aplinkos mikrobiologinės būklės gerinimas (RETAL)

Projekto vadovai: dr. Algimantas Paškevičius

Užsakovas: UAB „RETAL Europe“

Sutarties trukmė: 2010 - 2012 m.

Smeltės botaninio draustinio augalų bendrijų ir saugomų augalų rūšių tyrimai (SMELTĖ)

Projekto vadovai: dr. Romas Pakalnis

Užsakovas: UAB „Labtarna“

Sutarties trukmė: 2010 - 2012 m.

Organinio sapropelio mikrobiologinės ir fitosanitarinės būklės įvertinimas bei praturtinimas Trichoderma genties mikromicetais (Sapropelis)

Projekto vadovai: dr. Olga Salina

Užsakovas: UAB „Concept fortis“

Sutarties trukmė: 2010 - 2012 m.

Cheminių elementų išplovimo iš cementinės atliekų matricos bandymai (Mėginiai)

Projekto vadovai: Reimundas Paunksnis

Užsakovas: VĮ „Radioaktyvių atliekų tvarkymo agentūra“

Sutarties trukmė: 2011 m.

Radioaktyviosios anglies cementuojamose radioaktyviosiose atliekose tyrimai (Radioaktyv)

Projekto vadovai: prof., habil. dr. Jonas Mažeika

Užsakovas: VĮ „Radioaktyvių atliekų tvarkymo agentūra“

Sutarties trukmė: 2011 m.

Grunto, iškasto Klaipėdos valstybinio jūrų uosta akvatorijoje, tvarkymo optimizavimas (Klaipėda)

Projekto vadovai: doc. dr. Kęstutis Jokšas

Užsakovas: Klaipėdos universiteto Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo institutas

Sutarties trukmė: 2011 m.

Molėtų rajono Žalvarių vandenvietės požeminio vandens išteklių aprobavimas ir sanitarinės apsaugos zonos (SAZ) projektas (Žalvariai)

Projekto vadovai:

Užsakovas: UAB „Molėtų vanduo“

Sutarties trukmė: 2011 m.

Kauno miesto vandenviečių požeminio vandens monitoringo ataskaitos parengimas už 2007-2011 metus ir programos sudarymas 2012-2016 metams (KaunoMV)

Projekto vadovai:

Užsakovas: UAB „Kauno vandenys“

Sutarties trukmė: 2011 m.

Trijų smėlio-žvirgždo žaliavos mėginių petrografinės sudėties nustatymas (Agrotech)

Projekto vadovai: doc., dr. Petras Šinkūnas

Užsakovas: P. Račkausko individuali firma „Agrotech“

Sutarties trukmė: 2011 m.

Vieno smėlio žaliavos mėginio iš Kantvainių karjero petrografinės-mineraloginės sudėties nustatymas (Lemminkainen)

Projekto vadovai: dr. Gintautas Žilinskas

Užsakovas: UAB „Lemminkainen Lietuva“

Sutarties trukmė: 2011 m.

Klaipėdos LEZ geocheminis tyrimas surenkant dirvožemio ir dugno nuosėdų ėminius (LEZ)

Projekto vadovai: dr. Ričardas Taraškevičius

Užsakovas: Klaipėdos universiteto Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo institutas

Sutarties trukmė: 2011 m.

Vieno kritalinių uolienų skaldos mėginio petrografinės analizės paslauga (Granitas)

Projekto vadovai: doc., dr. Petras Šinkūnas

Užsakovas: UAB „Žemaitijos granitas“

Sutarties trukmė: 2011 m.

Šventosios valstybinio jūrų uosto dugno nuosėdų geocheminis vertinimas ir jūros krantų tyrimas (Šventoji)

Projekto vadovai: doc. dr. Kęstutis Jokšas

Užsakovas: Lietuvos energetikos institutas

Sutarties trukmė: 2010 - 2011 m.

12 (dvylikos) karbonatinių uolienų frakcionuotos skaldos mėginių petrografinės – mineraloginės sudėties analizė (Skalduva)

Projekto vadovai: doc., dr. Petras Šinkūnas

Užsakovas: UAB „Skalduvos gamyba“

Sutarties trukmė: 2011 m.

Molėtų rajono 3 vandenviečių požeminio vandens išteklių aprobavimas ir sanitarinių apsaugos zonų (SAZ) projektai (Molėtai)

Projekto vadovai:

Užsakovas: UAB „Molėtų vanduo“

Sutarties trukmė: 2011 m.

Dviejų žaliavos (smėlio ir žvyro) mėginių petrografinės-mineraloginės analizės paslaugos (Rizgonys)

Projekto vadovai: doc., dr. Petras Šinkūnas

Užsakovas: UAB „Rizgonys“

Sutarties trukmė: 2011 m.

Trijų žaliavos (smėlio ir žvyro) mėginių petrografinė – mineraloginė analinė (Nesta)

Projekto vadovai: doc., dr. Petras Šinkūnas

Užsakovas: UAB „Pagirių Nesta“

Sutarties trukmė: 2011 m.

Stabatiškės aikštelės hidrogeologinis charakterizavimas (patvirtinimo stadija) (Stabatiškės)

Projekto vadovai: prof., habil. dr. Jonas Mažeika

Užsakovas: Lietuvos energetikos institutas

Sutarties trukmė: 2011 m.

Listeria monocytogenes bakterijų jautrumo ozonui ir aktyvuotam vandeniui tyrimai (Ozonas)

Projekto vadovai: dr. Algimantas Paškevičius

Užsakovas: UAB „Iceco“

Sutarties trukmė: 2011 m.

Želdinių biologinės vertės nustatymas Aukštaičių g. 7 ir Paupio g. 26 ribose Vilniuje (Užupis)

Projekto vadovai: dr. D. Avižinienė

Užsakovas: UAB „Naujasis Užupis“

Sutarties trukmė: 2011 m.

Saugomų buveinių ir rūšių monitoringas pelkės ruože tarp Rėkyvos durpyno ir ežero (BAST)

Projekto vadovai:

Užsakovas: AB „Rėkyva“

Sutarties trukmė: 2011 m.

Pelkėdarai palankių sąlygų atkūrimo eksperimentai Aukštumalos aukštapelkėje ir durpyne (Durpės)

Projekto vadovai: dr. Jūratė Sendžikaitė

Užsakovas: UAB „Klasmann-Deilmann Šilutė“

Sutarties trukmė: 2011 m.

Dujotiekio vamzdyno mikrobiologinių parametrų tyrimai korozijai pavojingose grunto vietose (Dujos)

Projekto vadovai: dr. Algimantas Paškevičius

Užsakovas: AB „Lietuvos dujos“

Sutarties trukmė: 2011 m.

Mikroskopinių grybų isskyrimas iš gyvenamųjų patalpų ir dominuojančių mikromicetų jautrumo dezinfekcinėms priemonėms tyrimas (Mikromicetai)

Projekto vadovai: dr. Algimantas Paškevičius

Užsakovas: Audronė Tunikienė

Sutarties trukmė: 2011 m.

Vaistinių ir aromatinių augalų sėklinių (genetinių) sklypų įvertinimas, atranka, kartografinės medžiagos ir pasų parengimas (Genai-11)

Projekto vadovai: dr. Juozas Labokas

Užsakovas: Augalų genų bankas

Sutarties trukmė: 2011 m.

Augalų (vaistinių ir aromatinių) genetinių išteklių lauko kolekcijų priežiūra, genetinių išteklių atnaujinimas, dauginimas ir augalų genetinės medžiagos pavyzdžių rengimas saugojimui Augalų genų banke“ (Kolekcijos-11)

Projekto vadovai: dr. Juozas Labokas

Užsakovas: Augalų genų bankas

Sutarties trukmė: 2011 m.