Ūkio subjektų užsakymai

Klaipėdos LEZ geocheminis tyrimas surenkant dirvožemio ir dugno nuosėdų ėminius (LEZ)

Projekto vadovai: dr. Ričardas Taraškevičius

Užsakovas: Klaipėdos universiteto Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo institutas

Sutarties trukmė: 2011 m.

Vieno kritalinių uolienų skaldos mėginio petrografinės analizės paslauga (Granitas)

Projekto vadovai: doc., dr. Petras Šinkūnas

Užsakovas: UAB „Žemaitijos granitas“

Sutarties trukmė: 2011 m.

Šventosios valstybinio jūrų uosto dugno nuosėdų geocheminis vertinimas ir jūros krantų tyrimas (Šventoji)

Projekto vadovai: doc. dr. Kęstutis Jokšas

Užsakovas: Lietuvos energetikos institutas

Sutarties trukmė: 2010 - 2011 m.

12 (dvylikos) karbonatinių uolienų frakcionuotos skaldos mėginių petrografinės – mineraloginės sudėties analizė (Skalduva)

Projekto vadovai: doc., dr. Petras Šinkūnas

Užsakovas: UAB „Skalduvos gamyba“

Sutarties trukmė: 2011 m.

Molėtų rajono 3 vandenviečių požeminio vandens išteklių aprobavimas ir sanitarinių apsaugos zonų (SAZ) projektai (Molėtai)

Projekto vadovai:

Užsakovas: UAB „Molėtų vanduo“

Sutarties trukmė: 2011 m.

Dviejų žaliavos (smėlio ir žvyro) mėginių petrografinės-mineraloginės analizės paslaugos (Rizgonys)

Projekto vadovai: doc., dr. Petras Šinkūnas

Užsakovas: UAB „Rizgonys“

Sutarties trukmė: 2011 m.

Trijų žaliavos (smėlio ir žvyro) mėginių petrografinė – mineraloginė analinė (Nesta)

Projekto vadovai: doc., dr. Petras Šinkūnas

Užsakovas: UAB „Pagirių Nesta“

Sutarties trukmė: 2011 m.

Stabatiškės aikštelės hidrogeologinis charakterizavimas (patvirtinimo stadija) (Stabatiškės)

Projekto vadovai: prof., habil. dr. Jonas Mažeika

Užsakovas: Lietuvos energetikos institutas

Sutarties trukmė: 2011 m.

Listeria monocytogenes bakterijų jautrumo ozonui ir aktyvuotam vandeniui tyrimai (Ozonas)

Projekto vadovai: dr. Algimantas Paškevičius

Užsakovas: UAB „Iceco“

Sutarties trukmė: 2011 m.

Želdinių biologinės vertės nustatymas Aukštaičių g. 7 ir Paupio g. 26 ribose Vilniuje (Užupis)

Projekto vadovai: dr. D. Avižinienė

Užsakovas: UAB „Naujasis Užupis“

Sutarties trukmė: 2011 m.

Saugomų buveinių ir rūšių monitoringas pelkės ruože tarp Rėkyvos durpyno ir ežero (BAST)

Projekto vadovai:

Užsakovas: AB „Rėkyva“

Sutarties trukmė: 2011 m.

Pelkėdarai palankių sąlygų atkūrimo eksperimentai Aukštumalos aukštapelkėje ir durpyne (Durpės)

Projekto vadovai: dr. Jūratė Sendžikaitė

Užsakovas: UAB „Klasmann-Deilmann Šilutė“

Sutarties trukmė: 2011 m.

Dujotiekio vamzdyno mikrobiologinių parametrų tyrimai korozijai pavojingose grunto vietose (Dujos)

Projekto vadovai: dr. Algimantas Paškevičius

Užsakovas: AB „Lietuvos dujos“

Sutarties trukmė: 2011 m.

Mikroskopinių grybų isskyrimas iš gyvenamųjų patalpų ir dominuojančių mikromicetų jautrumo dezinfekcinėms priemonėms tyrimas (Mikromicetai)

Projekto vadovai: dr. Algimantas Paškevičius

Užsakovas: Audronė Tunikienė

Sutarties trukmė: 2011 m.

Vaistinių ir aromatinių augalų sėklinių (genetinių) sklypų įvertinimas, atranka, kartografinės medžiagos ir pasų parengimas (Genai-11)

Projekto vadovai: dr. Juozas Labokas

Užsakovas: Augalų genų bankas

Sutarties trukmė: 2011 m.

Augalų (vaistinių ir aromatinių) genetinių išteklių lauko kolekcijų priežiūra, genetinių išteklių atnaujinimas, dauginimas ir augalų genetinės medžiagos pavyzdžių rengimas saugojimui Augalų genų banke“ (Kolekcijos-11)

Projekto vadovai: dr. Juozas Labokas

Užsakovas: Augalų genų bankas

Sutarties trukmė: 2011 m.

Mikroskopinių grybų išskyrimas iš rekonstruojamų pastatų (J. Jasinskio g. 10 ir 12, Vilnius) ir dominuojančių mikromicetų jautrumo dezinfekcinėms priemonėms tyrimas (Transmeda)

Projekto vadovai: dr. Algimantas Paškevičius

Užsakovas: UAB “Transmeda”

Sutarties trukmė: 2011 m. 

Pseudomonas aeruginosa bakterijų jautrumas dezinfekcinėms medžiagoms ir temperatūros poveikis šios rūšies bakterijoms (Bakterijos)

Projekto vadovai: dr. Algimantas Paškevičius

Užsakovas: UAB „Birštono mineraliniai vandenys“

Sutarties trukmė: 2011 m.

6 mokytojų praktinių mokymų paslauga ir galimybė atlikti tiriamąjį darbą botanikos tematika (Mokytojai)

Projekto vadovai: GTC Botanikos instituto darbuotojai

Užsakovas: Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centras

Sutarties trukmė: 2011 m.

Eksperto paslaugos atstovavimui ES ežerų ekologinės būklės vertinimo pagal dugno bestuburius metodo interkalibracijos procese (Interkalibracija)

Projekto vadovai: prof. dr. Kęstutis Arbačiauskas

Užsakovas: Lietuvos Aplinkos apsaugos Agentūra

Sutarties trukmė: 2011 m.

Vilko populiacijos valdymo plano parengimas (Vilkai-11)

Projekto vadovai: doc., dr. habil. Linas Balčiauskas

Užsakovas: Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija

Sutarties trukmė: 2011 m.

Paukščių daromo poveikio akvakultūros įmonėms vertinimas

Projekto vadovai: Liutauras Raudonikis

Užsakovai: Akvakultūros ūkiai UAB „Bartžuvė”, UAB „Raseinių žuvininkystė”, UAB “Birvėtos tvenkiniai” ,UAB „Akvilegija”, UAB “Šventjonis”, UAB „Kaplių žuvys“, UAB “Daugų žuvys”, UAB „Arvydai”, UAB “Karpis”, UAB “Vasaknos”, UAB “Šilo – Pavėžupis”, UAB “Kintai”, UAB „Juodasis gandras”, A. Zalecko individuali įmonė, UAB “Šalčininkų žuvininkystės ūkis”, UAB „Išlaužo žuvis“,UAB “Čivylių žuvys”, UAB „Žemaitijos žuvis”, UAB “Armolė”

Sutarties trukmė: 2011 m.

Stintų nerštinės migracijos, žuvų pavasarinės ir rudeninės migracijų intensyvumo stebėjimai kasimo darbų metu uosto akvatorijoje (Uostas-11)

Projekto vadovai: dr. Rimantas Repečka

Užsakovas: VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija 

Sutarties trukmė: 2011 m.

Kuršių marių krantų būklės įvertinimo ir Kuršių marių krantų priežiūros programos parengimo paslaugų atlikimas (KRANTAI)

Projekto vadovai: dr. Gintautas Žilinskas

Užsakovas: Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija

Sutarties trukmė: 2010 - 2011 m.

Vievio paukštyno Buktos cecho teritorijos aplinkos monitoringas 2010–2011 metais (Paukštynas 2)

Projekto vadovai:

Užsakovas: AB „Vievio paukštynas“

Sutarties trukmė: 2010 - 2011 m.

Rėkyvos durpių telkinio hidrometeorologiniai tyrimai ir įtakos telkinio aplinkai analizė (Rėkyva)

Projekto vadovai: doc., dr. Julius Taminskas

Užsakovas: AB „Rėkyva“

Sutarties trukmė: 2010 - 2011 m.

Šventosios valstybinio jūrų uosto dugno nuosėdų geocheminis vertinimas ir jūros krantų tyrimas (Šventoji)

Projekto vadovai: doc. dr. Kęstutis Jokšas

Užsakovas: Lietuvos energetikos institutas

Sutarties trukmė: 2010 - 2011 m.

Aplinkos izotopai požeminiame vandenyje (Izotopai)

Projekto vadovai: prof., habil. dr. Jonas Mažeika

Užsakovas: UAB „Geotestus“

Sutarties trukmė: 2011 m.

Helio matavimai Stabatiškės aikštelės gręžinių požeminiame vandenyje (Helis)

Projekto vadovai: prof. habil. dr. Saulius Šliaupa

Užsakovas: UAB „Specialus montažas-NTP“

Sutarties trukmė: 2010 - 2011 m.

Vilniaus miesto dirvožemio ir užterštų dangų būklės monitoringo vykdymas 2010 metais (Miestas)

Projekto vadovai: dr. Ričardas Taraškevičius

Užsakovas: SĮ „Vilniaus planas“

Sutarties trukmė: 2010 - 2011 m.

Įvairių substratų mikrobiologinės bei fitosanitarinės būklės įvertinimas ir praturtinimas naudingais mikroorganizamais (Verdetera)

Projekto vadovai: dr. Algimantas Paškevičius

Užsakovas: UAB „Verdetera“

Sutarties trukmė: 2010 - 2011 m.

Pievagrybių auginimui skirto substrato lignino-celiuliozinio komplekso ir kitų biocheminių bei mikrobiologinių parametrų analizė siekiant padidinti pievagrybių auginimo intensyvumą (Pievagrybiai)

Projekto vadovai: dr. Vita Raudonienė

Užsakovas: ūkininkas K. Juščius

Sutarties trukmė: 2009 - 2011 m.

EB svarbos natūralių buveinių inventorizacijos metodinių dokumentų parengimas ir bandomoji natūralių buveinių inventorizacija (BUVEINĖS)

Projekto vadovai: dr. Valerijus Rašomavičius

Užsakovas: Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija

Sutarties trukmė: 2009 - 2011 m.

Mikroskopinių grybų išskyrimas iš Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje patalpų ir dominuojančių mikromicetų jautrumo antiseptinėmis priemonėmis tyrimas (EuroKom)

Projekto vadovai: dr. Algimantas Paškevičius

Užsakovas: Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje

Sutarties trukmė: 2010 - 2011 m.

Žolinių svetimkraščių augalų rūšių genetinė įvairovė ir ją lemiantys veiksniai Lietuvoje (HERBAINVAZGEN)

Projekto vadovai: dr. Regina Vyšniauskienė

Užsakovas: Vilniaus universitetas

Sutarties trukmė: 2010 - 2011 m.

Užsiėmimų jauniesiems tyrėjams pravedimas GTC Ekologijos institute (Mokiniai)

Projekto vadovai: prof. habil. dr. Vincas Būda

Užsakovas: Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centras

Sutarties trukmė: 2010 - 2011 m.

Europos bendrijos svarbos gyvūnų rūšių (lūšies, šikšnosparnių, varliagyvių), kurių apsaugai būtina steigti teritorijas, būklės įvertinimas (Būklė-10)

Projekto vadovai: doc., dr. habil. Linas Balčiauskas

Užsakovas: Lietuvos Aplinkos apsaugos Agentūra

Sutarties trukmė: 2010 - 2011 m.

230 fitofagų ėminių genetinis ištyrimas molekuliniais metodais (Fitofagai)

Projekto vadovai: dr. Rasa Bernotienė

Užsakovas: Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras Žemdirbystės institutas

Sutarties trukmė: 2010 - 2011 m.

7-ių invazinių rūšių populiacijų gausos reguliavimo veiksmų plano parengimas (Rūšys-2)

Projekto vadovai: doc., dr. habil. Linas Balčiauskas

Užsakovas: Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija

Sutarties trukmė: 2009 - 2011 m.

23-ų saugomų ir retų rūšių apsaugos veiksmų planų parengimas (Rūšys-1)

Projekto vadovai: doc., dr. habil. Linas Balčiauskas

Užsakovas: Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija

Sutarties trukmė: 2009 - 2011 m.

Vabzdžiai ir entomopatogenai: svetimkraščių bei vietinių rūšių sąveikos, nauji diagnostikos metodai (PATOGENAI)

Projekto vadovai: prof. habil. dr. Vincas Būda

Užsakovas: Vilniaus universitetas

Sutarties trukmė: 2010 - 2011 m.

Kuršių marių žuvų išteklių racionalaus naudojimo tyrimai (Jūra-1)

Projekto vadovai: dr. Rimantas Repečka

Užsakovas: Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Lietuvos Respublikos Žemės Ūkio Ministerijos

Sutarties trukmė: 2010 - 2011 m.

Praeivių ir pusiau praeivių žuvų rūšių (lašišų, šlakių, žiobrių ir perpelių) gausumo įvertinimas ir migracijos stebėsena Baltijos jūros priekrantėje, Kuršių mariose, Nemuno deltoje (Jūra-2)

Projekto vadovai: dr. Rimantas Repečka

Užsakovas: Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Lietuvos Respublikos Žemės Ūkio Ministerijos

Sutarties trukmė: 2010 - 2011 m. 

Tvaraus Lietuvos jūrinių išteklių valdymo sistema panaudojanti modernius stebėjimo, modeliavimo metodus ir ekosisteminį požiūrį (NOR-FM)

Projekto vadovai: dr. Linas Ložys

Užsakovas: Klaipėdos universitetas

Sutarties trukmė: 2008 - 2011 m.

5