Malciūtė Aurelija

Gimė 1982 m. rugpjūčio 20 d. Kaune. 2000 m. baigė Rokiškio „Romuvos“ gimnaziją. 2004 m. baigė Šiaulių universiteto Fizikos ir matematikos fakultetą įgijo ekologijos ir aplinkotyros bakalauro kvalifikacinį laipsnį. 2006 m. baigė Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakultetą, įgijo biologijos magistro kvalifikacinį laipsnį.

2003–2012 m. – Šiaulių universiteto Botanikos sodo jaunesnioji mokslo darbuotoja, 2010–2011 m. – Šiaulių universiteto Gamtos mokslų fakulteto asistentė, lektorė, jaunesnioji mokslo darbuotoja, 2013 m. – Lietuvos gamtos fondo gamtosaugos specialistė, 2013–2014 m. – Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos Šiaulių meteorologijos stoties viršininkė, 2014–2016 m. – Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos Technikos skyriaus vyresnioji meteorologė, 2016–2017 m. – Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos Ūkio priežiūros skyriaus viršininkė. Nuo 2017 m. – Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos Meteorologijos skyriaus vyresnioji specialistė.

2010 m. Vilniaus universitete apgynė daktaro disertaciją „Šiaulių universiteto Botanikos sodo rododendrai: būklė, sezoninės raidos ritmika ir generatyvinis dauginimas“1. 2010 m. suteiktas daktaro laipsnis.

Disertacijoje pateikė apibendrintus duomenis apie Šiaulių universiteto Botanikos sodo rododendrų kolekciją sudarančių taksonų ir veislių kasmetinius būklės įvertinimus, sezoninės raidos ypatumus ir galimą auginamų rododendrų suskirstymą į fenoritmotipines grupes.

Išspausdino apie 16 mokslinių, 20 mokslo populiarinimo straipsnių. Su bendraautoriais publikavo knygas: „Sodas, daržas, gėlynas lengvai“2, „Kietinė ambrozija Lietuvoje (biologija, ekologija, poveikis)“3, „Rododendrai dekoratyvinėje sodininkystėje“4.

Dalyvavo tarptautinėse mokslinėse konferencijose Latvijoje, Čekijoje.

Nuorodos

1 Malciūtė A. Rhododendrons at Šiauliai University Botanical Garden: condition, rhythmics of seasonal development and generative propagation = Šiaulių universiteto botanikos sodo rododendrai: būklė, sezoninės raidos ritmika ir generatyvinis dauginimas : summary of doctoral dissertation. – Vilnius, 2010. – 24 p.

2 Gudžinskas Z., Burneckienė I., Malciūtė A., Mikaliūnaitė R. Sodas, daržas, gėlynas lengvai. – Vilnius, 2013. – 296 p.

3 Šaulienė I., Gudžinskas Z., Malciūtė A., Veriankaitė L., Leščiauskienė V. Kietinė ambrozija Lietuvoje (biologija, ekologija, poveikis). – Šiauliai, 2011. – 62 p.

4 Malciūtė A., Naujalis J. R. Rododendrai dekoratyvinėje sodininkystėje. – Vilnius, 2010. – 177 p.