Marčiulionis Vytautas Kazimieras

Gimė 1936 m. sausio 10 d. Vilkaviškyje. 1954 m. baigė Alytaus vidurinę mokyklą. 1960 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademijos Agronomijos fakultetą, įgijo mokslinio agronomo specialybę.

1960–1962 m. – Nemenčinės r. Arvydų žuvininkystės ūkio vyr. agronomas – direktoriaus pavaduotojas; 1962 m. – ŽŪ produktų gamybos ir paruošų ministerijos vyr. agronomas, 1962–1964 m. – Vilniaus gamybinės kolūkių ir tarybinių ūkių valdybos inspektorius-organizatorius; 1964–1967 m. – Lietuvos MA Botanikos instituto Augalinių resursų sektoriaus aspirantas; 1967–1969 m. – jaunesnysis mokslinis bendradarbis, 1969–1973 m. – vyresnysis mokslinis bendradarbis, 1973–1974 m. – laikinasis sektoriaus vadovas, 1975–1988 m. – sektoriaus vadovas, 1981–1984 m. – direktoriaus pavaduotojas moksliniam darbui, 1988–1996 m. – Ekonominės botanikos laboratorijos vyr. mokslinis bendradarbis.

1968 m. Lietuvos žemės ūkio akademijoje apgynė mokslų kandidato disertaciją „Dedešvos (Malva meluca Graebn.) ir aliejinio ridiko (Raphanus sativus L. var. oleifera Metzg.) biologiniai ypatumai ir cheminė sudėtis Lietuvos teritorijoje“ 1. 1968 m. suteiktas mokslų kandidato laipsnis. [1993/1994 m.] nostrifikuotas daktaro laipsnis.

Dirbo ekonominės botanikos srityje. Išspausdino apie 50 mokslinių straipsnių. Publikavo knygą „Pašarinių augalų introdukcija“2.

Vadovavo penkių mokslo kandidatinių darbų parengimui.

Buvo Žinijos draugijos narys.

Žurnalo „Rastitelnyje resursy“ redakcinės tarybos narys.

Buvo SSRS probleminės tarybos augalinių išteklių sekcijos narys, Botanikos instituto mokslinės tarybos narys.

Nuorodos

1 Марчюленис В. Мальва (Malva meluca Graebn.) и редька масличная (Raphanus sativus L. var. oleifera Metzg.), их биологические особенности и химический состав в Литовской ССР: Автореф. дис. на соиск. учен. степени канд. биол. наук. – Каунас, 1968. – 20 с.

2 Marčiulionis V. Pašarinių augalų introdukcija. – Vilnius, 1993. – 135 p.