Markovskaja (Novickaja) Svetlana

 

Gimė 1963 m. vasario 20 d. Vilniuje. 1980 m. baigė Vilniaus 3-ąją vidurinę mokyklą. 1987 m. baigė Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakultetą, įgijo biologės, biologijos ir chemijos dėstytojos specialybę.

1980–1989 m. – Lietuvos MA Botanikos instituto Sporinių augalų laboratorijos, Hidrobotanikos laboratorijos laborantė. 1989–1992 m. – Botanikos instituto aspirantė, 1993–2001 m. – Mikologijos laboratorijos mokslo darbuotoja, 2001–2010 m. – vyresnioji mokslo darbuotoja. Nuo 2010 m. – Gamtos tyrimų centro Botanikos instituto Mikologijos laboratorijos vyresnioji mokslo darbuotoja.

1993 m. Botanikos institute apgynė daktaro disertaciją „Rytinės Lietuvos dalies vandens mikobiota“1. 1993 m. suteiktas daktaro laipsnis.

Disertaciniame darbe tyrė vandens grybų paplitimą ir įvairovę Rytų Lietuvos gėlo vandens telkiniuose. Pirmą kartą šiame regione ir apskritai Lietuvoje nustatė 115 vandens grybų rūšių ir sudarė jų konspektą su originaliais aprašymais, paplitimo duomenimis ir originaliomis iliustracijomis. Atliko atskirų vandens ekosistemų (lotinių ir lentinių) hidromicetų ekologinius tyrimus.

Tiria anamorfinių aukšliagrybių, vandens ir laboulbenialinių grybų ekologiją ir biologiją, jų sistematiką, geografinį paplitimą. Taip pat vykdo patogeninių grybų ir invazinių neomicetų tyrimus. Aprašė ir paskelbė 5 naujas mokslui grybų rūšis: Cordana lithuanica Markovsk.2, Bactrodesmium pusillum Markovsk.3, Brachysporium fusiforme Markovsk. & Treigienė4, Endophragmiella franconica Brackel & Markovsk.5, Periconia pseudobyssoides S. Markovskaja & A. Kačergius6.

Išspausdino virš 60 mokslinių straipsnių, keletą mokslo populiarinimo straipsnių.

Su bendraautore publikavo knygą „Miško ekosistemos mikobiotos tyrimai: mikroskopinių grybų bei artimų grybams organizmų rinkimas ir išskyrimo bei apibūdinimo metodai (Metodinės rekomendacijos), BIOTYRA“7.

Dalyvavo mokslinėse konferencijose Lenkijoje, Latvijoje, Estijoje, Suomijoje, Danijoje, Anglijoje, Čekijoje, Rusijoje, Ispanijoje, Portugalijoje, Baltarusijoje.

1989–1993 m. stažavosi Ukrainos MA Cholodno v. Botanikos institute, 1995 m. – Kopenhagos Ž. Ū. karališkajame universitete, 1996 m. – Varšuvos Ž. Ū. ir Veterinarijos universitete, 2002 m. – Rusijos MA Komarovo v. Botanikos institute.

Vilniaus universitete skaitė paskaitas – Vandens grybų sistematika ir ekologija, Vabzdžių parazitiniai grybai.

Lietuvos mikologų draugijos narė ir sekretorė.

Nuorodos

1 Марковская C. Водная микобиота восточной части Литвы = Rytinės Lietuvos dalies vandens mikobiota : реферат дис. на соискание учен. степени докт. естественных наук. – Вильнюс, 1993. – 24 c.

2 Markovskaja S. 2003. A new species of Cordana from Lithuania. – Mycotaxon 87: 179–185.

3 Markovskaja S. 2006. A new species of Bactrodesmium from Lithuania. – Mycotaxon 97: 337–343.

4 Markovskaja S., Treigienė A. 2007. A new and a rare species of Cryptadelphia and their Brachysporium anamorphs. – Nova Hedwigia 84 (3–4): 495–501.

5 Brackel von W., Markovskaja S. 2009. A new lichenicolous species of Endophragmiella from Bavaria/Germany. – Nova Hedwigia 88 (3–4): 513–519.

6 Markovskaja S., Kačergius A. 2014. Morphological and molecular characterisation of Periconia pseudobyssoides sp. nov. and closely related P. byssoides. – Mycological Progress 13: 291–302.

7 Adamonytė G., Markovskaja S. Miško ekosistemos mikobiotos tyrimai: mikroskopinių grybų bei artimų grybams organizmų rinkimas ir išskyrimo bei apibūdinimo metodai (Metodinės rekomendacijos), BIOTYRA. – Vilnius, 2007. – 26 p.