Mateikienė Irena-Nijolė

 

Gimė 1936 m. rugsėjo 26 d. Telšiuose. 1955 m. baigė Vilniaus Salomėjos Nėries v. vidurinę mokyklą. 1960 m. baigė Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakultetą, įgijo biologės-botanikės, biologijos ir chemijos mokytojos specialybę.

1964–1966 m. – Vilniaus universiteto Augalų anatomijos ir fiziologijos katedros stažuotoja, 1967–1970 m. – aspirantė, 1966–1969 m. – Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto Augalų anatomijos ir fiziologijos katedros vyr. laborantė, 1969 m. – Augalų ir gyvulių augimo stimuliatorių probleminės laboratorijos vyr. laborantė, 1970–1993 m. – vyresnioji mokslinė bendradarbė.

1971 m. Vilniaus universitete apgynė mokslų kandidato disertaciją „Bioso grupės vitaminų dinamika paprastosios pušies (Pinus sylvestris L.) antžeminiuose organuose jų vystymosi metu“1. [1993/1994 m.] nostrifikuota daktare.

Dirbo augalų vitaminų ir fitohormonų fiziologinės veiklos tyrimo srityje. Išspausdino per 40 mokslinių straipsnių.

1980 m. suteiktas augalų fiziologijos specialybės vyresniojo mokslinio bendradarbio mokslinis vardas.

Lietuvos botanikų, Gamtos apsaugos draugijų narė.

Nuorodos

1 Mateikienė I. Bioso vitaminų dinamika paprastosios pušies (Pinus sylvestris L.) antžeminiuose organuose jų vystymosi metu. – Vilnius, 1970. – 279 p. (rankraštis).