Melvydas Vytautas Boleslovas

Gimė 1951 m. birželio 24 d. Stenionių kaime (Rokiškio r.). 1969 m. baigė Pandėlio vidurinę mokyklą. 1974 m. baigė Vilniaus universiteto Chemijos fakultetą, gamtinių junginių chemiko specialybę. 1974–1992 m. – Lietuvos MA Botanikos instituto inžinierius, aspirantas, vyr. laborantas, jaunesnysis mokslo darbuotojas. 1993–1994 m. – Botanikos instituto Genetikos laboratorijos mokslo darbuotojas.

1994–2010 m. – vyresnysis mokslo darbuotojas. 1998–1999 m. – laikinai einantis Genetikos laboratorijos vadovo pareigas. 1999–2010 m. – Genetikos laboratorijos vadovas. 2010–2014 m. – Gamtos tyrimų centro Genetikos laboratorijos vyresnysis mokslo darbuotojas, laboratorijos vadovas, nuo 2014 m. – vyresnysis mokslo darbuotojas.

1992 m. Botanikos institute apgynė mokslų kandidato disertaciją „Skirtingos kilmės mielių Saccharomyces cerevisiae 2μ DNR struktūros ir funkcijos palyginamoji analizė“1. 1993 m. nostrifikuotas daktaro laipsnis.

Disertacinio darbo metu buvo atrasta nauja plazmidinė mielių S. cerevisiae (4 tipo) dvimikroninė DNR 2µ DNR. Sekvenavimo būdu nustatyta, kad ši DNR, pavadinta Scp4, skiriasi nuo anksčiau rastos plazmidės dvimikroninės S. cerevisiae Scp1 plazmidės. Didžiausia pirminės struktūros divergencija nustatyta REP3 regione, bet neliečia replikacijos iniciacijos taško. Plazmidė Scp4 skiriasi nuo plazmidės Scp1 nukleotidų sekos delecija, susidedančia iš 201 bazių poros.

Išspausdino 51 mokslinį straipsnį.

Vadovavo keturių daktaro disertacinių darbų parengimui.

Vadovavo ir dalyvavo turistinėse ekspedicijose Rusijos regionuose nuo Uralo iki Beringo jūros, renkant augalų bei vaisių pavyzdžius, vėliau panaudotus moksliniais tikslais – naujų kilerių paieškoje.

Dalyvavo mokslinėse konferencijose Rusijoje, Baltarusijoje, Lenkijoje, Ispanijoje, Vokietijoje.

1979 m. stažavosi Leningrado valstybinio universiteto Genetikos tarpfakultetinėje laboratorijoje.

Buvo devynių disertacinių darbų gynimo tarybos narys. Vadovavo per 20 studentų baigiamųjų bakalauro ir magistro darbų.

Lietuvos biochemikų draugijos narys. Buvo Lietuvos augalų fiziologų draugijos narys.

Ilgametis Mokslų akademijos turistų klubo narys. Daugelio žygių į atokius Rusijos Sibiro regionus bei dabartinės ES šalis vadovas ir dalyvis.

Nuorodos

1 Мельвидас В. Б. Сравнительный анализ структуры и функции 2 МКМ ДНК дрожжей Saccharomyces cerevisiae различного происхождения : Автореф. дис. на соиск. учен. степени канд. биол. наук. – Вильнюс, 1992. – 16 c.