Meškauskaitė Edita

 

2010 m. Vilniaus universitete apgynė daktaro disertaciją „Pelkinė uolaskėlė (Saxifraga hirculus L.) Lietuvoje: populiacijų susidarymas, struktūra, dinamika“1. 2010 m. suteiktas daktaro laipsnis. VU Gyvybės mokslų centro lektorė.

Nuorodos

1 Meškauskaitė E. Marsh saxifrage (Saxifraga hirculus L.) in Lithuania: formation, structure and dynamics of populations = Pelkinė uolaskėlė (Saxifraga hirculus L.) Lietuvoje: populiacijų susidarymas, struktūra, dinamika : summary of doctoral dissertation. – Vilnius, 2010. – 187 p.