Meškienė (Sikorskytė) Irutė

Gimė 1956 m. rugpjūčio 10 d. Vilniuje. 1974 m. baigė Vilniaus 1-ąją vidurinę mokyklą. 1979 m. baigė Vilniaus universiteto Gamtos fakultetą, įgijo biologės, biologijos ir chemijos dėstytojos specialybę.

1979–1981 m. – Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto Augalų fiziologijos ir mikrobiologijos katedros vyr. laborantė ir jaunesnioji mokslo darbuotoja, 1982–1984 m. Lietuvos MA Botanikos instituto aspirantė, 1982–1984 m. – Ukrainos MA N. Cholodno vardo Botanikos instituto aspirantė, 1984–1989 m. – Lietuvos MA Botanikos instituto Ląstelių inžinerijos laboratorijos mokslo darbuotoja. 1991 m. išvyko dirbti į Albertos universitetą Kanadoje. 1992 m. pradėjo dirbti Vienos universitete. Vadovavo Max’o F. Perutz’o vardo biocentro mokslinių tyrimų grupei. Nuo 1997 m. dėstė Vienos universitete. 2001 m. Londone skaitė UNESCO kursą „Ląstelių dalijimosi ir augimo signalai vairenyje (Arabidopsis)“ („Signalling to Growth and Cell Division in Arabidopsis“). Nuo 2010 m. – Vilniaus universiteto Biotechnologijos instituto Eukariotų genų inžinerijos skyriaus vyr. mokslo darbuotoja.

1985 m. Ukrainos MA molekulinės biologijos ir genetikos institute apgynė mokslų kandidato disertaciją „Branduolio ir citoplazminių genų transmisinė genetika Nikotiana somatiniuose hibriduose“1. 1986 m. suteiktas mokslų kandidato laipsnis. [1993/1994 m.] nostrifikuotas daktaro laipsnis.

Dirbo augalų molekulinės biologijos srityje. Tyrinėjo augalų reakciją į įvairius dirgiklius, atskleidė baltymų fosfatazių vaidmenį reguliuojant signalo perdavimą, ištyrė nemažą dalį augalų fosfatazių. Šiomis temomis išspausdino keliasdešimt publikacijų.

1988 m. stažavosi Szegede Vengrijos MA Biologinių tyrimų centre.

1982 m. paskirta Lietuvos mokslų akademijos stipendija doktorantams, 1987 m. – UNESCO organizacijos stipendija, 2001 m. – Charlotte Bühler vardo stipendija, 2003 m. – MOEL stipendija, teikiama Austrijos mokslų akademijos, 2010 m. – Lietuvos mokslo premija užsienio lietuviams.

Buvo Vilniaus universiteto profesorė.

Mirė 2017 m. liepos 2 d. Vilniuje. Palaidota Dubingių kapinėse.

Nuorodos

1 Мяшкене И. Трансмиссионная генетика ядерных и цитоплазматических генов у соматических гибридов Nicotiana : Диссертация ... канд. биол. наук. – Киев, 1985. – 157 с.