Mockevičiūtė Rima

Gimė 1972 m. birželio 30 d. Klaipėdoje. 1990 m. baigė Klaipėdos 15-tą vidurinę mokyklą. 1996 m. baigė Vilniaus pedagoginio universiteto Gamtos mokslų fakultetą. Įgijo bendrojo lavinimo mokyklos biologijos ir chemijos mokytojos specialybę. 1997 m. – Vilniaus pedagoginiame universitete įgijo gamtos mokslų magistro laipsnį ir gimnazijos biologijos mokytojos kvalifikaciją.

1997–2000 m. – Botanikos instituto Augalų fiziologijos laboratorijos asistentė, 2000–2004 m. – doktorantė, 2004–2010 m. – Botanikos instituto Augalų fiziologijos laboratorijos jaunesnioji mokslo darbuotoja. Nuo 2010 m. – Gamtos tyrimų centro Augalų fiziologijos laboratorijos jaunesnioji mokslo darbuotoja.

2010 m. Botanikos institute apgynė daktaro disertaciją „Indoli-3-acto rūgšties-baltymų kompleksai chloroplastuose ir mitochondrijose“1. 2010 m. suteiktas daktaro laipsnis.

Disertaciniame darbe atliko auksiną prisijungiančių baltymų lokalizacijos dviskilčių augalų ląstelės organoiduose-chloroplastuose ir mitochondrijose tyrimus. Nustatė pagrindines susiformuojančių kompleksų charakteristikas.

Išspausdino apie šešis mokslinius straipsnius.

2017 m. stažavosi „Camag“ prietaisų laboratorijoje Muntz’o mieste, Šveicarijoje.

Lietuvos augalų fiziologų draugijos narė.

Nuorodos

1 Mockevičiūtė R. Indole-3-acetic acid-protein complexes in chloroplasts and mitochondria = Indolil-3-acto rūgšties-baltymų kompleksai chloroplastuose ir mitochondrijose : summary of doctoral dissertation. – Vilnius, 2010. – 37 p.