Morkūnas Algimantas

 

Gimė 1927 m. kovo 1 d. Želvoje, Ukmergės r. 1945 m. baigė Ukmergės vidurinę mokyklą. 1949 m. baigė Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Farmacijos skyrių, įgijo provizoriaus specialybę.

1950 m. – Lietuvos Vyriausiosios farmacijos valdybos darbuotojas. 1951–1954 m. – Lietuvos MA Biologijos instituto aspirantas. 1961–1974 m. – Lietuvos MA Botanikos instituto Botanikos sodo direktorius, 1974–1983 m. – Vaistinių-techninių ir maistinių-pašarinių augalų sektoriaus vadovas, vyriausias mokslo darbuotojas.

1956 m. Vilniaus universitete apgynė mokslų kandidato disertaciją „Kryžmažiedžių šeimos aliejiniai augalai Lietuvos TSR sąlygomis“1. 1956 m. suteiktas mokslų kandidato laipsnis.

Disertaciniame darbe pateikė svarbias aliejinių-techninių augalų biologines savybes, auginimo technologijos tyrimus ir jų taikymą aliejaus gamybai.

Išspausdino daugiau kaip 50 mokslinių straipsnių, keletą metodinių knygų. Su bendraautoriais publikavo knygą „Mėtos“2.

Mirė 1983 m. balandžio 19 d. Kaune.

Šaltiniai

* Ragažinskienė O., Penkauskienė E., Lapinskienė N. Non omnis moriar. – Mokslo Lietuva, 5 (361).

Nuorodos

1 Моркунас А. Масличные крестоцветные культуры в условиях Литовской ССР: Автореферат дис. на соискание учен. степени канд. биол. наук. – Каунас, 1956. – 20 с.

2 Dagytė S., Jaskonis J., Morkūnas A. Mėtos. – Vilnius, 1975. – 39 p.