Motiejūnaitė Jurga

Gimė 1961 m. rugsėjo 25 d. Kaune. 1979 m. baigė Kauno Jono Jablonskio vidurinę mokyklą. 1984 m. baigė Vilniaus valstybinio pedagoginio instituto Gamtos geografijos fakultetą. Įgijo biologijos ir žemės ūkio pagrindų mokytojos specialybę.

1984–2001 m. – Lietuvos MA Botanikos instituto Sporinių augalų laboratorijos laborantė, Botanikos instituto Mikologijos laboratorijos mokslo darbuotoja, vyresnioji mokslo darbuotoja. 2001–2010 m. – Botanikos instituto Mikologijos laboratorijos vyresnioji mokslo darbuotoja ir vadovė. 2010–2014 m. – Gamtos tyrimų centro Mikologijos laboratorijos vyresnioji mokslo darbuotoja ir vadovė. Nuo 2014 m. – vyriausioji mokslo darbuotoja ir vadovė.

1990 m. Botanikos institute apgynė mokslų kandidato disertaciją „Vakarinės ir pietvakarinės Lietuvos dalių kerpių floros analizė“1. 1990 m. suteiktas mokslų kandidato laipsnis. 1993 m. nostrifikuotas daktaro laipsnis.

Disertaciniame darbe išanalizavo vakarinės ir pietvakarinės Lietuvos kerpių florą. Aprašė 247 kerpių rūšis, išanalizavo jų sistematinę padėtį, ekologiją ir chorologiją, apžvelgė lichenologinių tyrimų istoriją Lietuvoje.

Išspausdino 134 mokslinius, per 100 mokslo populiarinimo ir publicistinių straipsnių. Publikavo knygas: „Kerpės“2, „Lapiškosios ir krūmiškosios kerpės (Ascomycetes lichenisati. Species foliosae et fruticosae)“3, „Žiauberiškosios kerpės“4. Aprašė 8 naujas mokslui grybų rūšis ir vieną gentį.

Konsultavo parengiant vieną daktaro disertaciją.

1999 m. dalyvavo ekspedicijoje Budzisko rezervate ir Beloviežo nacionaliniame parke, 1999 m., 2001 m., 2003 m., 2005 m., 2007 m., 2010 m., 2013 m., 2015 m. – Šiaurės šalių lichenologų draugijos ekspedicijose Suomijoje, Norvegijoje, Grenlandijoje, Švedijoje. 2005 m. – ekspedicijoje Augustavo miške bei Biebžos nacionaliniame parke, 2010 m., 2012 m. – Tarptautinės lichenologų asociacijos ekspedicijose Škotijoje, Tailande, 2016 m. – ekspedicijoje Beloviežo nacionaliniame parke, Baltarusijoje. Dalyvavo mokslinėse konferencijose ir simpoziumuose Estijoje, Rusijoje, Latvijoje, Austrijoje, Lenkijoje, Ispanijoje, JAV, Suomijoje, Škotijoje, Tailande, Italijoje, Čekijoje, Jungtinėje Karalystėje.

1998 m. dalyvavo pirmojoje Rusijos lichenologinėje mokykloje ir tarptautiniame jaunųjų lichenologų simpoziume, 2000 m. – NATO aukšto lygio tyrimų mokykloje Jungtinėje Karalystėje, 2007 m. – ketvirtojoje Rusijos lichenologų mokykloje ir ketvirtojoje Šiaurės saproksilų tyrinėtojų mokykloje Lenkijoje.

1994 m. stažavosi Kopenhagos universitete, 1995 m. – Montanos valstijos universitete, 1995 m. –Gdansko universitete, 1996 m. – Helsinkio universitete. 1996 m. dalyvavo Lichenologijos kursuose Švedijoje. 2000 m. pagal mokslininkų mobilumo programą atliko mokslo tiriamuosius darbus Kopenhagos universitete, 2001 m. – Helsinkio universitete, 2003 m. – Londono Gamtos istorijos muziejuje, 2006 m. – Berlyno botanikos sode ir muziejuje, 2006 m. – Kopenhagos universitete, 2007 m. – Tasmanijos herbariume Hobarte.

Vilniaus universitete dėstė grybų ekologijos kurso dalį „Lichenizmas ir lichenoindikacija“, mikologijos pagrindus, Tartu universitete vedė specializuotas lichenologines lauko praktikas.

2003 m. paskirta Švietimo ir mokslo ministerijos premija už mokslo populiarinimo darbą.

Šiaurės šalių lichenologų draugijos narė, Tarptautinės lichenologų asociacijos narė, Lietuvos mikologų draugijos narė, Lietuvos Raudonosios knygos komisijos narė.

Daugiatomio leidinio „Lietuvos grybai“ redkolegijos vyr. redaktorė, žurnalų „Botanica Lithuanica“, „Folia Biologica et Oecologica“, kelių konferencijų tezių rinkinių redkolegijų narė.

Nuorodos

1 Мотеюнайте Ю. Анализ флоры лишайников Западной и Юго-Западной частей Литвы : Автореф. дис. на соиск. учен. степени канд. биол. наук. – Вильнюс, 1990. – 19 с.

2 Motiejūnaitė J. Kerpės. – Kaunas, 2002. – 48 p.

3 Motiejūnaitė J. Lapiškosios ir krūmiškosios kerpės (Ascomycetes lichenisati. Species foliosae et fruticosae). – Lietuvos grybai, 13(1). – Vilnius, 2002. – 311 p.

4 Motiejūnaitė J. Žiauberiškosios kerpės (Ascomycetes lichenisati). – Lietuvos grybai, 13(2). – Vilnius, 2016. – 456 p.