Pečiulytė Dalia

Gimė 1949 m. liepos 29 d. Bulakavo k. (Lazdijų r.). 1967 m. baigė Šeštokų vidurinę mokyklą. 1972 m. baigė Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakultetą. Įgijo biologės (biofizikės), biologijos ir chemijos dėstytojos specialybę.

1972–1975 m. – Čekiškės vidurinės mokyklos mokytoja, 1975–1990 m. – Lietuvos MA Botanikos instituto aspirantė, jaunesnioji mokslo darbuotoja, 1990–2010 m. – vyresnioji mokslo darbuotoja. 2010 m. – Gamtos tyrimų centro Botanikos instituto Biodestruktorių tyrimo laboratorijos vyresnioji mokslo darbuotoja.

1990 m. Botanikos institute apgynė mokslų kandidato disertaciją „Biologiniai mikromicetų, ardančių įvairios paskirties polivinilchloridines medžiagas, ypatumai“1. 1990 m. suteiktas mokslų kandidato laipsnis. [1993/1994 m.] nostrifikuotas daktaro laipsnis.

Disertaciniame darbe ištyrė mikromicetų gausą ir rūšinę įvairovę ant skirtingos cheminės sudėties, įvairios struktūros ir praktinės paskirties polivinilchlorido pagrindu pagamintų medžiagų, eksponuojamų skirtingomis sąlygomis, sukėlusiomis tiriamų medžiagų įvairaus laipsnio biodestrukcijos procesus. Įvertino polimerinių medžiagų cheminių komponentų atsparumą mikrobiologiniam faktoriui bei destrukcijos procesuose dalyvaujančių mikromicetų biologines savybes.

Išspausdino 62 mokslinius straipsnius, keturių patentų bendraautorė. Su bendraautoriais publikavo knygas: „Mikrobiologiniai medžiagų pažeidimai“2, „Lietuvos grybai II tomas. Skurdeniečiai (Mortierellales) ir Pelėsiečiai (Mucorales)“3.

Lietuvos mikrobiologų, Lietuvos mikologų draugijų narė.

Nuorodos

1 Пячюлите Д. Биологические особенности микромицетов, поражающих поливинилхлоридные материалы разного эксплуатационного назначения : диссертация ... кандидата биологических наук. – Вильнюс, 1990. – 24 с.

2 Bridžiuvienė D., Levinskaitė L., Lugauskas A., Paškevičius A., Pečiulytė D., Salina O., Varnaitė R. Mikrobiologiniai medžiagų pažeidimai. – Vilnius, 1997. – 467 p.

3 Pečiulytė D., Bridžiuvienė D. Lietuvos grybai II tomas. Skurdeniečiai (Mortierellales) ir Pelėsiečiai (Mucorales). – Vilnius, 2008. – 256 p.