Pilkaitytė Renata

Gimė 1974 m. kovo 30 d. Klaipėdoje. 1992 m. baigė 10-ąją Klaipėdos vidurinę mokyklą. 1999 m. baigė Klaipėdos universiteto Gamtos mokslų fakultetą, įgijo ekologės specialybę.

1999–2003 m. – Klaipėdos universiteto (KU) Biologijos ir Ekologijos katedrų asistentė, 2003–2008 m. – Ekologijos ir Biologijos katedrų lektorė, 2008–2015 m. – docentė. 2003–2008 m. – KU Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo instituto mokslo darbuotoja, 2008–2015 m. – vyresnioji mokslo darbuotoja. Nuo 2015 m. Klaipėdos universiteto Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakulteto Gamtos mokslų katedros vedėja, profesorė, Jūros tyrimų instituto vyresnioji mokslo darbuotoja.

2003 m. Klaipėdos universitete apgynė daktaro disertaciją „Fitoplanktono kaita ir gausumas eutrofinėse estuarinėse lagūnose“1. 2003 m. suteiktas daktaro laipsnis.

Disertaciniame darbe įvertino abiotinius veiksnius, lemiančius fitoplanktono sezoninę dinamiką ir gausumą eutrofikuotose vidutinio klimato estuarinėse lagūnose (Kuršių marios, Odense fjordas); sudarė abiotinių veiksnių, įtakojančių fitoplanktono sezoninę sukcesiją, schemą; įvertino fitoplanktono bendrijos reakciją į greitą druskingumo ir geležies koncentracijos pasikeitimą (Darss-Zingst Bodden Chain).

Išspausdino 25 mokslinius straipsnius. Tarptautinės monografijos „Handbook of Cyanobacterial Monitoring and Cyanotoxin Analysis“2 keturių poskyrių bendraautorė.

Dviejų daktaro disertacijų rengimo vadovė.

1999 m. dalyvavo mokslinėje ekspedicijoje Archipelago jūroje Suomijoje, 2002 m. – Odense fjorde Danijoje.

Skaitė mokslinius pranešimus tarptautinėse konferencijose Jungtinėje Karalystėje, Ispanijoje, Portugalijoje, Danijoje, Italijoje, Vokietijoje, Latvijoje, Estijoje, Prancūzijoje, Liuksemburge, Rusijoje, Lenkijoje.

2000 m. stažavosi Greifsvaldo Ernst-Moritz-Arndt universitete, 2007 m. – CNR-Biomolekulinės chemijos instituto Pozzuoli ir “A. Dohrn” zoologijos stotyje Neapolyje, 2010–2011 m. – Salento universitete, 2016 m. – Gdansko universiteto Okeanografijos institute.

Nuo 2000 m. Klaipėdos universitete  dėsto algologiją, planktono ekologiją. Vadovauja studentų bakalauro ir magistro diplominiams darbams, yra studentų baigiamųjų darbų gynimo komisijų narė, KU Ekologijos ir aplinkotyros doktorantūros komiteto narė, daktaro disertacijų gynimo komitetų narė. Studijų programų Biologija ir jūros biotechnologija, Ekologija ir aplinkotyra studijų komitetų narė.

2017 m. Klaipėdos universitetas suteikė docento pedagoginį vardą. 1995–1996 m. suteikta Vidurio Švedijos universiteto (Mid Sweden University) stipendija. Nacionalinio akreditacijos biuro (prie Ūkio ministerijos) techninė ekspertė biologijos srityje.

Nuorodos

1 Pilkaitytė R. Fitoplanktono kaita ir gausumas eutrofinėse estuarinėse lagūnose = Phytoplankton seasonal succession and abundance in the eutrophic estuarine lagoons : daktaro disertacijos santrauka. – Klaipėda, 2003. – 44 p.

2 Meriluoto J., Spoof L., Codd G. A. (Eds.). Handbook of Cyanobacterial Monitoring and Cyanotoxin Analysis. – Wiley, 2017. – 576 p.