Prigodina-Lukošienė Ingrida

2004 m. Vilniaus universitete apgynė daktaro disertaciją „Paprastojo ąžuolo (Quercus robur L.) epifitai ir jų bendrijos Lietuvoje“1. 2004 m. suteiktas daktaro laipsnis.

VU Gyvybės mokslų centro direktoriaus pavaduotoja studijoms, docentė.

Nuorodos

1 Prigodina I. Epiphythes and their communities of common oak (Quercus robur L.) in Lithuania = Paprastojo ąžuolo (Quercus robur L.) epifitai ir jų bendrijos Lietuvoje : summary of doctoral dissertation. – Vilnius, 2004. – 30 p.