Savičienė (Madeikytė) Emilija Zofija

 

Gimė 1935 m. sausio 6 d., Pyragių kaime (Kupiškio r.). 1954 m. baigė Vilniaus 7-ąją vidurinę mokyklą. 1959 m. baigė Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakultetą. Įgijo biologės- augalų fiziologės specialybę.

1959–1962 m. dirbo Lietuvos MA Botanikos instituto Augalų fiziologijos laboratorijos vyr. laborante, 1962–1965 m. Lietuvos MA Botanikos instituto aspirantė. 1966–1969 m. – VU Probleminės augalų ir gyvulių augimo stimuliatorių tyrimo laboratorijos vyr. mokslinė bendradarbė. 1969–1974 m. – Lietuvos MA Botanikos instituto Augalų fiziologijos laboratorijos jaunesnioji mokslinė bendradarbė,1975–2000 m. – vyr. mokslinė bendradarbė.

1971 m. Vilniaus universitete apgynė biologijos mokslų kandidato disertaciją „Fosforo ir nukleininės apykaitos pokyčiai lapų ir stiebų augimo išlinkimų atvejų”¹. 1971 m. suteiktas mokslų kandidato laipsnis. 1993 m. nostrifikuotas daktaro laipsnis.

Disertaciniame darbe parodė, kad tiriamų augalų (pomidorų ir saulėgrąžų) augimo judesiai – stiebų augimo vertikalios krypties pokyčiai ir lapų epinastija, provokuojami padidintomis IAR (10‾³M), 2,4-D (10‾4 M) koncentracijomis ir etilenu (etilenizuoto vandens būklėje), lydimi fosforo apykaitos pokyčių, dalinai nusakančių energetinių procesų suaktyvėjimą, kurie yra svarbūs stiebų ir lapų augimo judesių vyksmui.

Stiebų augimo išlinkimai ir jų eiga IAR ir 2,4-D poveikyje lydimi nukleino rūgščių sumažėjimo. Viršūninėje stiebo dalyje sumažėja ne tik RNR, bet ir DNR kiekis.

Išspausdino virš 30 mokslinių straipsnių.

Skaitė pavienes paskaitas Vilniaus Pedagoginio instituto studentams.

Dalyvavo mokslinėse konferencijose Lietuvoje ir SSRS.

Buvo Lietuvos augalų fiziologų, Lietuvos biochemikų draugijų narė.

Vėliau dirbo augalų hormonų strityje. Tyrė IAR sintezės, transporto ir metabolizmo sąsają su šio hormono augimą reguliuojančia funkcija.

Nuorodos

1 Савичене Э. Изменения в фосфорном и нуклеиновом обмене при ростовых изгибах листьев и стеблей: Автореферат дис. на соискание учен. степ. канд. биол. наук. – Вильнюс, 1970.– 21 с.