Skuodienė (Kairytė) Laima

Gimė 1936 m. gruodžio 14 d. Kaune. 1955 m. baigė Radviliškio 1-ąją vidurinę mokyklą. 1966 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademijos Miškų ūkio fakultetą. Įgijo miškų inžinierės specialybę.

1955–1960 m. – Radviliškio miškų ūkio tarnautoja, 1960–2001 m. – Lietuvos miškų instituto mokslo darbuotoja.

1979 m. Baltarusijos MA Eksperimentinės botanikos institute apgynė mokslų kandidato disertaciją „Eglės augimo ypatumai ir priklausomybė nuo indolilacto rūgšties kiekio ir šviesos intensyvumo“1. 1979 m. suteiktas mokslų kandidato laipsnis. 1994 m. nostrifikuotas daktaro laipsnis.

Tyrė eglės Picea abies (L.) Karsten. augimo ypatumus. Nustatė, kad eglės augimo intensyvumą kontroliuoja laisva ir sujungta su baltymais indolilacto rūgštis. Nustatė, kad palankiausios sąlygos eglės augimui ir indolilacto rūgšties sintezei augaluose yra prie 70 % pilno dienos apšvietimo šviesos, kurią eglės želdiniai gauna natūraliose sąlygose.

Dirbo augalų streso fiziologijos tyrimų srityje. Išspausdino apie 100 mokslinių ir populiarių straipsnių. Publikavo monografiją „Medžių stresas ir jo fiziologinė indikacija“2. Monografijos „Lietuvos miškų būklė ir ją sąlygojantys veiksniai“3 bendraautorė.

1995–1999 m. stažavosi Drezdeno technikos universitete.

Dalyvavo mokslinėse konferencijose Rusijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Austrijoje, Bulgarijoje. 1993–1994 m. dalyvavo Europos bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje programoje EUROSILVA, 1996–1999 m. – bendrojoje Europos tyrimų ir monitoringo programoje ICP FOREST.

Ilgametė Lietuvos augalų fiziologų draugijos narė.

Nuorodos

1 Скуодене Л. Особенности роста ели в зависимости от содержания β-индолилуксусной кислоты и условий освещения: Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. – Минск, 1978. – 19 с.

2 Skuodienė L. Medžių stresas ir jo fiziologinė indikacija. – Kaunas, 2005. – 223 p.

3 Ozolinčius R. (sud.). Lietuvos miškų būklė ir ją sąlygojantys veiksniai. – Kaunas, 1999. – 308 p.