Taraškevičius Valdas

Gimė 1958 m. spalio 11 d. Noreikiškių km. Kauno raj. 1977–1982 m. studijavo Lietuvos žemės ūkio akademijos agronomijos fakultete, 1982–1983 m. mokėsi Maskvos Timiriazevo žemės ūkio akademijos augalų imuniteto genetikos kursuose.

1983–1985 m. – Lietuvos žemdirbystės instituto selekcijos centro Imuniteto laboratorijos jaunesnysis mokslinis bendradarbis. 1989–1995 m. – Botanikos instituto Fitopatogeninių mikroorganizmų laboratorijos vyr. mokslinis bendradarbis.

1987 m. TSRS augalų apsaugos moksliniame tyrimų institute apgynė biologijos mokslų kandidato disertaciją „Tikrojo eraičino atsparumas vainikuotosioms rūdims“1. Tyrimų kryptis – varpinių pašarinių žolių veislių atsparumo lapų grybinėms ligoms tyrimai. Šiltnaminių gėlių ligų sukėlėjų tyrimai.

1995 m. stažavosi Švedijos žemės ūkio universiteto Genetikos laboratorijoje. Publikavo 9 mokslinius ir 6 mokslo populiarinimo straipsnius.

Nuorodos

1 Тарашкявичюс В. Устойчивость исходного и селекционного материала овсяницы луговой к корончатой ржавчине в Северо-Западном регионе СССР : 06.01.11 – защита растений от вредителей и болезней : Aвтореферат дис. на соискание учен. степени канд. биол. наук. – Ленинград, 1987. – 19 c.