Tiunaitienė (Jurgelaitytė) Nijolė Kotryna

Gimė 1943 m. lapkričio 25 d. Kaune. 1961 m. baigė Veiverių vidurinę mokyklą. 1966 m. baigė Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakultetą. Įgijo biologės, biologijos ir chemijos mokytojos specialybę.

1966–1968 m. – Aštriosios Kirsnos (Lazdijų r.) vidurinės mokyklos mokytoja, 1968–1969 m. – Prienų r. Veiverių apylinkės ligoninės gydytoja laborantė, 1969–1972 m. Lietuvos MA Botanikos instituto aspirantė, 1972–1975 m. – Augalų mutagenezės laboratorijos jaunesnioji mokslinė bendradarbė, 1975–2001 m. – Ląstelių inžinerijos laboratorijos vyresnioji mokslo darbuotoja.

1973 m. SSRS MA Bendrosios genetikos institute apgynė mokslų kandidato disertaciją „Chromosomų struktūrinių mutacijų tyrimas Crepis capillaris ląstelėse veikiant jas po švitinimo įvairiose temperatūrose β-indolilacto rūgštimi“1. 1973 m. suteiktas mokslų kandidato laipsnis. [1993/1994 m.] nostrifikuotas daktaro laipsnis.

Disertaciniame darbe tyrė, kaip augaliniai hormonai įvairių temperatūrų poveikyje modifikuoja mutagenezės procesą.

Išspausdino virš 40 mokslinių straipsnių.

Dalyvavo mokslinėse konferencijose buvusioje SSRS.

Buvo Žinijos draugijos narė.

Nuorodos

1 Юргелайтите К.-Н. И Изучение структурных мутаций хромосом в клетках Crepis capillaris при пострадиационном воздействии β-индолилуксусной кислотой в условиях разных температур: Автореферат дис. на соискание учен. степ. канд. биол. наук. – Москва, 1973. – 25 с.