Treigienė (Želionytė) Aušra

Gimė 1955 m. rugsėjo 29 d. Vilniuje. 1974 m. baigė Vilniaus 34-ąją vidurinę mokyklą. 1981 m. baigė Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakultetą. Įgijo biologės, biologijos ir chemijos dėstytojos specialybę.

1974–2011 m. dirbo Botanikos instituto Sporinių augalų sektoriuje, Sporinių augalų laboratorijoje, Mikologijos laboratorijoje nuo laborantės iki vyr. mokslo darbuotojos.

1993 m. Botanikos institute apgynė daktaro disertaciją „Lietuvos Acervuliečiai (Melanconiales)“1. 1993 m. suteiktas daktaro laipsnis.

Disertaciniame darbe nustatė 143 acervuliečių (Melanconiales; Deuteromycota – anamorfiniai grybai) grybų rūšis. Išaiškino daugiau kaip 160 rūšių augalų šeimininkų, ant kurių jie auga. Taip pat nagrinėjo įvairius šių mikromicetų ekologijos, biologijos klausimus, tyrė dobilų stiebalūžio sukėlėjo Kabatiella caulivora biologiją.

Dirbo mikologijos srityje, tyrinėjo anamorfinius grybus – Coelomycetes (Melanconiales ir Sphaeropsidales eilės) ir Hyphomycetes (Dematiaceae šeima), o taip pat šių grybų teleomorfas, priklausančias aukšliagrybiams – Ascomycota (Pyrenomycetes ir Loculoascomycetes) grupės, aiškinantis įvairius jų sistematikos, ekologijos bei biologijos klausimus. Išspausdino apie 80 mokslinių, keletą mokslo populiarinimo straipsnių.

Publikavo knygas: „Lietuvos grybai Acervuliečiai (Melanconiales)“ IX t.2, „Lietuvos grybai Spuogagrybiečiai (Sphaeropsidales), gentis Septoria“ X t., 3 kn.3, „Lietuvos grybai Spuogagrybiečiai (Sphaeropsidales)“ X t., 2 kn.4

Vadovavo vieno disertacinio darbo rengimui.

1989 m. ir 2000 m. stažavosi V. Komarovo vardo Botanikos institute Rusijoje, 1990 m. – Rygos universitete, 1995 ir 1997 m. W. Szaferio vardo Botanikos institute Lenkijoje.

Dalyvavo konferencijose Pabaltijo šalyse, Rusijoje.

Vilniaus universitete dėstė specialų kursą apie grybų pleomorfizmą.

Buvo Lietuvos mikologų draugijos narė.

Buvo daugiatomio leidinio „Lietuvos grybai“ redakcinės kolegijos narė. Herbariumo BILAS – mikromicetų kolekcijos kuratorė.

Mirė 2011 m. spalio14 d. Palaidota Vilniuje.

Nuorodos

Трейгене A. Меланкониальные грибы Литвы (Melanconiales) = [Lietuvos acervuliečiai grybai (Melanconiales)] : реферат диссертации на соискание ученой степени доктора естественных наук. – Вильнюс, 1993. – 22 c.

2 Ignatavičiūtė M., Treigienė A. Lietuvos grybai. IX t., Acervuliečiai (Melanconiales). – Vilnius, 1998. – 246 p.

3 Markevičius V., Treigienė A. Lietuvos grybai. X t., 3 kn., Spuogagrybiečiai (Sphaeropsidales), Gentis Septoria. – Vilnius, 2003. – 246 p.

4 Treigienė, A. Lietuvos grybai. Spuogagrybiečiai (Sphaeropsidales). X t., 2 kn. – Vilnius, 2009. – 307 p.