Trzebinskis Jozefas (Trzebiński Józef)

Gimė 1867 m. kovo 1 d. Kazubų kaime, Tureko apskrityje (Lenkija). 1894 m. baigė Varšuvos universitetą.

1900–1904 m. dirbo Jogailos universiteto Augalų fiziologijos katedroje asistentu. 1904 m. – Šmeloje (prie Kijevo), 1912 m. – Varšuvoje, 1918 m. – Pulavuose įkūrė augalų apsaugos stotis. 1924–1937 m. Stepono Batoro universiteto Augalų sistematikos ir geografijos katedros ordinarinis profesorius ir vadovas bei botanikos sodo Vingyje vadovas. 1928 m. įkūrė Augalų apsaugos stotį Vilniuje. 1925–1926 m. – Stepono Batoro universiteto Matematikos-gamtos fakulteto dekanas, 1926–1927 m. – prodekanas.

1903 m. apgynė filosofijos daktaro disertaciją „Dirginimų įtaka Phycomyces nitens pelėsio augimui“. 1920 m. Krokuvos universitete apgynė habilitaciją iš fitopatologijos srities.

Dirbo fitopatologijos, fitosociologijos, floristikos srityse. Išspausdino straipsnių apie Anykščių, Panevėžio, Kupiškio, Palangos apylinkių florą. Publikavo vadovėlius „Choroby roślin uprawnych...“ (Kultūrinių augalų ligos)1, „Choroby roślin“ (Augalų ligos)2.

Stepono Batoro universitete dėstė augalų sistematiką, augalų fiziologiją, geobotaniką, fitopatologiją.

1930 m. išrinktas Lenkijos mokslų akademijos nariu korespondentu.

1938 m. suteiktas Stepono Batoro universiteto garbės profesoriaus vardas.

Buvo Vilniaus mokslo bičiulių draugijos ir Lietuvos mokslo draugijos narys.

Mirė 1941 m. rugpjūčio 30 d. Palaidotas Vilniuje, Rasų kapinėse.

Šaltiniai

Klimavičiūtė J. Botanikos mokslo raida Lietuvoje 1919–1943. – Vilnius, 2002. – 179 p.

Trzebiński Józef. Slownik biologow polskich. – Warszawa. – 1987. – 547 p.

Köhler P. Botanika w Towarzystwie Naukowym Krakowskim, Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Umiejętności (1815–1952). – Kraków, 2002.

Nuorodos

1 Trzebiński J. Choroby roślin uprawnych powodowane przez grzyby i inne ustroje pasożytnicze. – Warszawa, 1912. – 255 p.

2 Trzebiński J. Choroby roślin. – Poznań, 1930. – 280 p.