Urbonas Vincentas Kazys

Gimė 1934 m. birželio 27 d. Gudelių kaime (Marijampolės r.). 1954 m. baigė Simno vidurinę mokyklą. 1959 m. baigė Vilniaus valstybinio pedagoginio instituto Gamtos-geografijos fakultetą, įgijo biologijos, chemijos ir žemės ūkio pagrindų mokytojo specialybę.

1959–1977 m. – Lietuvos MA Botanikos instituto vyr. laborantas, aspirantas, jaunesnysis mokslinis bendradarbis, 1977–2001 m. – Sporinių augalų laboratorijos vyresnysis mokslo darbuotojas, 1984–1992 m. – Sporinių augalų laboratorijos vadovas, 1992–2001 m. – Mikologijos laboratorijos vadovas. 1967 m. Vilniaus universitete apgynė mokslų kandidato disertaciją „Naujas indėlis Lietuvos TSR kepurėtiesiems (Agaricales eilės) grybams pažinti“1. 1967 m. suteiktas mokslų kandidato mokslinis laipsnis. 1994 m. nostrifikuotas daktaro laipsnis.

Disertaciniame darbe aprašė naujas Lietuvai kepurėtųjų grybų rūšis, jų paplitimą, vaisiakūnių cheminę sudėtį, sistematiką, ūkinę reikšmę.

1990 m. Ukrainos SSR mokslų akademijos N. Cholodno botanikos institute apgynė daktaro disertaciją „Lietuvos TSR agarikiečių eilės grybai (rūšių sudėtis, sistematika, ekologija)“. 1990 m. suteiktas daktaro laipsnis.1994 m. nostrifikuotas habilituoto daktaro laipsnis.

Išspausdino daugiau nei 110 mokslinių, apie 90 mokslo populiarinimo straipsnių.

Publikavo knygas: „Pievagrybių auginimas“3, „Lietuvos grybai“4, „Conspectus florum agaricalium fungorum (Agaricales s. l.) Lithuanian, Latviae, Estoniae“5, „Kempiniečiai (Polyporales), žvynbaravykiečiai (Strobilomycetales), baravykiečiai (Boletales), guoteniečiai (Hygrophorales)“6, „Baltikiečiai (Tricholomatales)“7, „Agarikiečiai (Agaricales), gijabudiečiai (Entolomatales)“8, „Musmiriečiai (Amanitales), ūmėdiečiai (Russulales)“9, „Nuosėdiečiai (Cortinariales)“10, „Grybai“11, „Susipažinkime: grybai“12, „Lietuvos grybų atlasas“13.

Vadovavo keturių mokslų daktaro disertacijų parengimui.

1983 m. dalyvavo ekspedicijoje Krasnojarske.

Dalyvavo mokslinėse konferencijose buvusioje SSRS, Vengrijoje, Latvijoje, Estijoje.

1993 m. stažavosi Pensilvanijos valstybiniame universitete.

1981 m. (su bendraautoriais) už darbų ciklą „Lietuvos TSR makromicetai“ paskirta Lietuvos TSR valstybinė mokslo premija, 2001 m. (su bendraautoriais) už darbų ciklą „Lietuvos makromicetų ir augalų parazitinių mikromicetų įvairovės įvertinimas (1991–2000 m.)“ paskirta Lietuvos mokslo premija.

Buvo Lietuvos botanikų draugijos narys, Lietuvos mikologų draugijos narys ir valdybos narys.

Mokslo žurnalo „Botanica Lithuanica“ redkolegijos narys, 1985-1996 m. – tęstinio mokslo leidinio „Lietuvos grybai“ vyriausiojo redaktoriaus pavaduotojas, 1997–2001 m. – vyriausiasis redaktorius.

Skaitė paskaitas visuomenei, dalyvavo televizijos ir radijo laidose, rengė grybų parodas įvairiuose Lietuvos miestuose.

Mirė 2008 m. vasario 3 d. Palaidotas Vilniuje, Antakalnio kapinėse.

Šaltiniai

1 Урбонас В. Новый вклад в изучение шляпочных (пор. Agaricales) грибов Литовской ССР: Автореферат дис. на соискание ученой степени кандидата биологических наук. – Вильнюс, 1967. – 20 с.

2 Урбонас В.-К. Агарикальные грибы (Agaricales s. l.) Литовской ССР (видовой состав, систематика, экология) : Aвтореферат дис. на соискание ученой степени доктора биологических наук. – Киев, 1989. – 42 c.

3 Urbonas V., 1966: Pievagrybių auginimas. – Vilnius. – 88.

4 Mazelaitis J., Urbonas V. 1980. Lietuvos grybai. – Vilnius. – 352 p.

5 Urbonas V., Kalamees K., Lukin V. Conspectus florum agaricalium fungorum (Agaricales s. l.) Lithuaniae, Latviae et Estoniae : (materials 1778–1984 annorum). – Vilnius, 1986. – 136.

6 Urbonas V. Kempiniečiai (Polyporales), žvynbaravykiečiai (Strobilomycetales), baravykiečiai (Boletales), guoteniečiai (Hygrophorales). – Lietuvos grybai 8 (1). – Vilnius, 1997. – 200 p.

7 Urbonas V. Baltikiečiai (Tricholomatales). – Lietuvos grybai 8 (2). – Vilnius, 1997. – 216 p.

8 Urbonas V. Agarikiečiai (Agaricales), gijabudiečiai (Entolomatales). – Lietuvos grybai 8 (3). – Vilnius, 1999. – 296 p.

9 Urbonas V. Musmiriečiai (Amanitales), ūmėdiečiai (Russulales). – Lietuvos grybai 8 (4). – Vilnius, 2001. – 224 p.

10 Urbonas V. Nuosėdiečiai (Cortinariales). – Lietuvos grybai 8 (5). – Vilnius, 2005. – 288 p.

11 Urbonas V. Grybai. – Vilnius, 1986. – 175 p.

12 Urbonas V. Grybai. – Kaunas, 1998. – 239 p.

13 Urbonas V. Lietuvos grybų atlasas. – Kaunas, 2007. – 548 p.