Žilinskaitė Silva

Gimė 1954 m. balandžio 21 d. Šeduvoje (Radviliškio r.). 1972 m. baigė Panevėžio Juozo Balčikonio vidurinę mokyklą, 1977 m. baigė Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakultetą, įgijo biologės, biologijos ir chemijos dėstytojos specialybę.

Nuo 1977 m. – Vilniaus universiteto Botanikos sodo mokslinė bendradarbė, vyresnioji mokslo darbuotoja.

1988 m. Baltarusijos MA Genetikos ir citologijos institute apgynė mokslų kandidato disertaciją „Nestabilaus baltyminio miežių mutanto „apipešiota varpa“ ir jo revertantinių sublinijų ypatybės“1. 1988 m. suteiktas mokslų kandidato laipsnis. 1993 m. nostrifikuotas daktaro laipsnis.

Disertaciniame darbe ištyrė pokyčių – pradinė veislė-mutantas-revertantas dėsningumus, o taip pat hibridų savybes. Įvertino genetinio nestabilumo, pradinio ir mutantinio fenotipo pasireiškimą, ūkines savybes.

Tiria sausmedžio (Lonicera L.) mėlynais vaisiais genetinę įvairovę, uoginių augalų genetinius išteklius, VU botanikos sodo istoriją. Išspausdino virš 80 mokslinių, virš 30 mokslo populiarinimo straipsnių. Su bendraautoriais publikavo knygas: „Alma Mater Vilnensis: Vilniaus universiteto turtai istorijos skersvėjuose (XVI–XXI amžiai)“2, „Vilniaus universiteto Botanikos sodas“3, „Vilniaus universiteto botanikos sodas Kairėnuose 1974–2014“4.

1992 m. dalyvavo mokslinėje ekspedicijoje Kurilų salose, 2012 ir 2015 m. – Latvijoje. Dalyvavo tarptautinėse mokslinėse ekspedicijose Airijoje, Austrijoje, Baltarusijoje, Čekijoje, Estijoje, Graikijoje, JAV, Latvijoje, Lenkijoje, Rusijoje, Suomijoje, Ukrainoje, Švedijoje.

Tęstinio leidinio Baltic Botanic Gardens dviejų tomų redaktorė, Lietuvos universitetų botanikos sodų asociacijos (LUBSA) leidinio „Lietuvos botanikos sodai“ redaktorė. VU Botanikos sode organizuotų konferencijų spausdintos medžiagos pastovi redaktorė.

Baltijos botanikos sodų (Baltic Botanic Gardens) asociacijos narė, BGCI (Botanical Garden Conservation International) narė, Europos Sąjungos botanikos sodų konsorciumo (Botanical Gardens Consortium of European Union), Baltijos jūros šalių botanikos sodų tinklo (Botanical Gardens in the Baltic Sea Region), EUCARPIA (European Association for Research on Plant Breeding), LUBSA narė. 2013–2016 m. – LUBSA atsakingoji sekretorė.

Nuorodos

1 Жилинскайте С. Особенности нестабильного белкового мутанта ячменя "ощипанный колос" и его ревертантных сублиний : автореферат дис. на соискание учен. степени канд. биол. наук. – Минск, 1987.

2 Bumbliauskas A., Butkus Z., Gricius V., Griškaitė R., Kirkienė G., Leonavičiūtė I., Matulaitytė S., Skurvydaitė L., Žilinskaitė S., Pacevičius A., Pšibilskis V. B., Sūdžius J., Šabajevaitė L. Alma Mater Vilnensis: Vilniaus universiteto turtai istorijos skersvėjuose (XVI–XXI amžiai). – Vilnius, 2016. – 912 p.

3 Jurkevičienė G., Skridaila A., Žilinskaitė S., Balnytė K. Vilniaus universiteto Botanikos sodas. – Vilnius, 2008. – 87 p.

4 Žilinskaitė S., Jurkevičienė G., Skridaila A., Ryliškis D., Meiduvienė A., Štukėnienė G., Vaitkūnienė V., Balnytė K., Šimėnaitė R., Ryliškienė R., Dapkūnienė S., Pečiulytė A., Pribušauskaitė V., Raubienė V., Versockas V. Vilniaus universiteto botanikos sodas Kairėnuose 1974–2014. – Vilnius, 2016. – 104 p.