Žižytė-Eidetienė Marija

Gimė 1980 m. sausio 8 d. Vilniuje. 1998 m. baigė Vilniaus Šeškinės vidurinę mokyklą. 2002 m. baigė Vilniaus universiteto Chemijos fakultetą, įgijo biochemijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį, 2004 m. – magistro kvalifikacinį laipsnį.

2004 m. – Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto vyresnioji laborantė, 2005 m. – Botanikos instituto Fitovirusų laboratorijos vyresnioji laborantė, 2005–2009 m. – Botanikos instituto doktorantė, 2009–2010 m. – Fitovirusų laboratorijos jaunesnioji mokslo darbuotoja, 2010 m. – Gamtos tyrimų centro Botanikos instituto Fitovirusų laboratorijos specialistė, 2010–2017 m. – jaunesnioji mokslo darbuotoja, 2017–2018 m. – Gamtos tyrimų centro Botanikos instituto Augalų patologijos laboratorijos jaunesnioji mokslo darbuotoja, nuo 2018 m. – mokslo darbuotoja.

2010 m. Gamtos tyrimų centre apgynė daktaro disertaciją „Runkelių rizomaniją sukeliančio viruso identifikacija ir molekulinė charakteristika“1. 2010 m. suteiktas daktaro laipsnis.

Disertacinio darbo metu Lietuvoje, Ukrainoje ir Kazachstane buvo identifikuotas ir charakterizuotas rizomaniją sukeliantis virusas – BNYVV (Beet necrotic yellow vein virus). Naudojant įvairius molekulinius metodus buvo nustatyti aptiktų viruso izoliatų tipai, atlikta filogenetinė analizė. Išgryninus virusines daleles, pagaminti polikloniniai antikūnai, sukurta imunofermentinė sistema BNYVV diagnostikai.

Išspausdino 15 mokslinių straipsnių.

Dalyvavo mokslinėse konferencijose Vokietijoje, Ukrainoje, Estijoje, Švedijoje.

2006 m. stažavosi Hamburgo universitete.

Nuorodos

1 Žižytė M. The identification and molecular characterization of sugar beet rhizomania causing virus = Runkelių rizomaniją sukeliančio viruso identifikacija ir molekulinė charakteristika : summary of doctoral dissertation. – Vilnius, 2010. – 37 p.