Žvingila Donatas

Gimė 1963 m. rugpjūčio 12 d. Pečiuliškių kaime (Vilkaviškio r.). 1981 m. baigė Kalvarijos vidurinę mokyklą. 1986 m. baigė Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakultetą. Įgijo biologo, biologijos ir chemijos dėstytojo specialybę.

1986–1989 m. – Vilniaus universiteto stažuotojas. 1989–1991 m. – Rusijos MA Bendrosios genetikos instituto aspirantas; 1992–1993 m. – Vilniaus universiteto asistentas, 1993–2000 m. – vyresnysis asistentas, 2000–2010 m. – docentas, 2010 m. iki dabar – profesorius.

1992 m. Rusijos MA Bendrosios genetikos institute apgynė mokslų kandidato disertaciją „Kai kurių nedėsningos rekombinacijos klausimų tyrimas Bacillus subtilis ląstelėse“1. 1992 m. suteiktas biologijos mokslų kandidato laipsnis. 1993 m. nostrifikuotas daktaro laipsnis.

Disertacijoje pateikiami nedėsningosios rekombinacijos tyrimai bakterijose Bacillus subtilis. Įrodytas DNR girazės vaidmuo šiame reiškinyje. Aptariamas homologijos fragmento ilgio vaidmuo rekombinacijos vyksmui Bacillus subtilis bakterijose.

Dirba augalų genetikos tyrimo srityje. Išspausdino apie 50 mokslinių, 5 mokslo populiarinimo straipsnius. Publikavo knygas: „Organizmų homologinė rekombinacija“2, „Rekombinogenezė“3, „Molekulinės genetikos pratybos“4, „Genetikos uždavinynas“5.

Vadovavo 4 disertacinių darbų parengimui.

2012 m. dalyvavo augalinės medžiagos rinkimo ekspedicijoje Lenkijoje; 2013 m. – Latvijoje; 2013 m. – Rusijoje, Rostove prie Dono, stepėse.

Dalyvavo mokslinėse konferencijose Latvijoje, Lenkijoje, Ispanijoje, Bulgarijoje, Prancūzijoje, Turkijoje, Šveicarijoje, Rusijoje.

1987–1988 m. stažavosi Rusijos MA Bendrosios genetikos institute; 1997–1998 m. – BETCEN UNESCO Žemės ūkio biotechnologijos institute Vengrijoje.

Vilniaus universitete bakalauro programų studentams dėsto genetiką, ontomorfogenetiką, vystymosi genetiką, vystymosi biologiją; magistro – rekombinogenezę.

2009 m. Vilniaus universitete praėjo habilitacijos procedūrą. 2009 m. suteikta Habilitacijos pažyma. Herbologų draugijos, Lietuvos biotechnologų asociacijos narys.

Nuorodos

1 Жвингила Д. Изучение некоторых вопросов "незаконной" рекомбинации у Bacillus subtilis : Aвтореферат дис. на соискание учен. степени канд. биол. наук. – Москва, 1991. – 20 с.

2 Žvingila D. Organizmų homologinė rekombinacija. – Vilnius, 1999. – 77 p.

3 Žvingila D. Rekombinogenezė. – Vilnius/Kaunas, 2008. – 192 p.

4 Jarmalaitė S., Kleizaitė V., Sužiedėlis K., Žvingila D. Molekulinės genetikos pratybos. – Vilnius/Kaunas, 2008. – 70 p.

5 Žvingila D., Čėsnienė T., Kleizaitė V. Genetikos uždavinynas. – Vilnius, 2017. – 338 p.