Knygos, 2015 m.

Jurgis Ambraziejus Pabrėža
Taislius augyminis, 777–980
Alexander Schintlmeister, Thomas J. Witt
The Notodontidae of South Africa including Swaziland and Lesotho (Lepidoptera)
Irena Eitminavičiūtė
Keliu į dirvožemio ekologiją
Mečislovas Žalakevičius
Paukščių migracija
Sudarė Sigita Dagienė, Algimantas Jakimavičius
Petras Zajančkauskas. Bibliografijos rodyklė
Gintautas Žilinskas, Jolita Eidikonienė, Darius Jarmalavičius
Poilsiautojų srauto sklaida jūros krante. Distribution of beach users flow on the sea coast