Botanica Lithuanica , Volume 3, Number 3

Gudžinskas, Z.
Conspectus of alien plant species of Lithuania. 3. Brassicaceae [Lietuvos adventyvinių augalų rūšių konspektas. 3. Brasicaceae]. – Botanica Lithuanica, 3(3): 215–249
Ragažinskienė, O.
Purpurinės ežiuolės (Echinacea purpurea (L.) Moench) antžeminis ir požeminis dalių vystymasis [Development of the aboveground and underground parts of Echinacea purpurea (L.) Moench ]. – Botanica Lithuanica, 3(3): 251–271
Stanevičienė, S., Treigienė, A.
Mycological and lichenological investigations in former Soviet military forestries in Lithuania. Micromycetes: Erysiphaceae Lev. [Mikologiniai ir lichenologiniai tyrimai buvusiose sovietinėse karinėse girininkijose Lietuvoje. Mikromicetai: milteniniai (Er
Stanevičienė, S., Treigienė, A.
Mycological and lichenological investigations in former Soviet military forestries in Lithuania. Micromycetes: Hyphomycetes [Mikologiniai ir lichenologiniai tyrimai buvusiose sovietinėse karinėse girininkijose Lietuvoje. Mikromicetai: plikagrybšiai (Hypho
Markovskaja, S.
New for Latvia records of marine Ascomycetes on wood [Naujos jūrinių aukšliagrybių (Ascomycetes) rūšys Latvijoje]. – Botanica Lithuanica, 3(3): 287–292
Staniulis, J.
Apie kai kurias fitopatologijos sąvokas ir terminiją [On some concepts and terminology in plant pathology]. – Botanica Lithuanica, 3(3): 293–304
Markovskaja, S.
Notes on foliicolous freshwater Hyphomycetes and Oomycetes from sulphuretted waters in Kemeri National Park, Latvia [Pastabos apie gėlavandenius hifomicetus ir oomicetus ardančius lapus sieringuose šaltiniuotuose Kemeri nacionaliniame parke, Latvijoje]. – Botanica Lithuanica, 3(3): 305–307
Smaliukas, D.
Lithuanian willows (Salix L.). Taxonomy, biology, phytocenology, biochemical properties and resources. – Botanica Lithuanica, 3(3): 309–311
Kasparavičius, J.
Žinomo Lietuvos mikologo J. Miezelaičio jubiliejus [Anniversary of the famous Lithuanian mycologist J. Miezelaitis]. – Botanica Lithuanica, 3(3): 313–315