Botanica Lithuanica , Volume 3, Number 2

Gudžinskas, Z.
Conspectus of alien plant species of Lithuania. 2. Poaceae [Lietuvos adventyvinių augalų rūšių konspektas. 2. Poaceae]. – Botanica Lituanica, 3(2): 107–134
Gudžinskas, Z.
Gelsvoji gegūnė (Dactylorhiza ochroleuca) Lietuvoje [Dactylorhiza ochroleuca in Lithuania]. – Botanica Lituanica, 3(2): 135–145
Šlapkauskaitė, G., Jankavičiūtė, G.
Ecological role of B group vitamins in the succession of phytoplankton. 2. Investigations on the succession of late spring and structure of phytoplankton and structure of vitamins under expermentally modulated trophic conditions [Ekologinis B grupės vitamino vaidmuo fitoplanktono sukcesijoje. 2. Vėlyvo pavasario fitoplanktono sukcesijos ir vitaminų struktūros tyrimai eksperimentiškai modeliuotomis įvairaus trofiškumo sąlygomis]. – Botanica Lituanica, 3(2): 147–178
Ignavičiūtė, M.
Mycological and lichenological investigations in the former Soviet military forestries. Micromycetes: Uredinales and Ustilaginales [Mikologiniai ir lichenologiniai tyrimai buvusiose sovietinėse karinėse girininkijose. Mikromicetai: rūdiečiai (Uredinales) ir kūliečiai (Ustilaginales)]. – Botanica Lituanica, 3(2): 179–189
Treigienė, A.
Host plants of Melanconiales fungi in Lithuania [Melanconiales eilės grybai ir jų augalai maitintojai Lietuvoje]. – Botanica Lituanica, 3(2): 191–205
Radaitienė, D.
Tarptautiniai daržovių auginimo kursai [International course on vegetable production]. – Botanica Lituanica, 3(2): 207–208