Botanica Lithuanica , Volume 3, Number 1

Gudžinskas, Z.
Conspectus of alien plant species of Lithuania. 1. Liliopsida (excluding Poaceae) [Lietuvos adventyvinių augalų rūšių konspektas. 1. Liliopsida (išskyrus Poaceae)]. – Botanica Lithuanica, 3(1): 3–23
Adamonytė, G.
Myxomycetes species new for Lithuania [Naujos gleivūnų (Myxomycetes) rūšys Lietuvoje]. – Botanica Lithuanica, 3(1): 25–30
Stanevičienė, S.
Mycological and lichenological investigations in the former Soviet military forestries in Lithuania. Micromicetes: Peronosporales [Mikologiniai lichenologiniai tyrimai buvusiose sovietinėse girininkijose Lietuvoje. Mikromicetai: peronosporiečiai (Peronosporales)]. – Botanica Lithuanica, 3(1): 31–36
Treigienė, A., Stanevičienė, S
Mycological and lichenological investigations in the former Soviet military forestries in Lithuania. Micromicetes: Sphaeropsidales. [Mikologiniai lichenologiniai tyrimai buvusiose sovietinėse girininkijose Lietuvoje. Mikromicetai: spuogagrybiečiai (Sphaeropsidales)]. – Botanica Lithuanica, 3(1): 37–44
Treigienė, A.
Mycological and lichenological investigations in the former Soviet military forestries in Lithuania. Micromicetes: Melanconiales. [Mikologiniai lichenologiniai tyrimai buvusiose sovietinėse girininkijose Lietuvoje. Mikromicetai: Acervuliečiai (Melanconiales)]. – Botanica Lithuanica, 3(1): 45–52
Kostkevičienė, J.
Studies of the phytoplankton in the River Šešupė basin[Šešupės baseino upių fitoplanktono tyrimai]. – Botanica Lithuanica, 3(1): 53–69
Patalauskaitė, D.
Dirvinis artvenis (Sherardia arvensis L.) Lietuvoje [Sherardia arvensis L. in Lithuania]. – Botanica Lithuanica, 3(1): 71–74
Kalinauskaitė, N., Naujalis, J.
Riccia canaliculata – nauja kerpsamanių rūšis Lietuvoje [Riccia canaliculata – new in Lithuania species of liverworts]. – Botanica Lithuanica, 3(1): 75–79
Treigienė, A.
Diploceras (Sacc.) Died. genties grybai Lietuvoje [Fungi of the genus Diploceras (Sacc.) Died. in Lithuania]. – Botanica Lithuanica, 3(1): 81–85
Pancekauskienė, D.
Augalų įvairovė mažoje teritorijoje ir jos išsilaikymo perspektyva [Vegetation diversity in a microarea and maesures for its protection]. – Botanica Lithuanica, 3(1): 87–89