Botanica Lithuanica , Volume 4, Number 4

Gudžinskas, Z.
Conspectus of alien plant species of Lithuania. 8. Aceraceae, Balsaminaceae, Elaeagnaceae, Geraniaceae, Hippocastanaceae, Linaceae, Lythraceae, Onagraceae, Oxalidaceae, Rutaceae, and Vitaceae. – Botanica Lithuanica, 4(4): 363-377
Baronienė, V.
Sumedejusių gaubtaseklių augalų veislės Lietuvos želdynuose [Cultivars of woody angiosperm species grown in Lithuania]. – Botanica Lithuanica, 4(4): 379–388
Bakūnaitė, J., Kostkevičienė, J.
Studies on algae in the Skroblus river basin (South East of Lithuania). – Botanica Lithuanica, 4(4): 389–402
Labanauskas, V.
Baltijos jūros Lietuvos priekrantės šiaurinės dalies makrodumblių rūšių ivairovė ir paplitimas [Diversity and distribution of macroalgae species along northern part of the Lithuanian Baltic coastline]. – Botanica Lithuanica, 4(4): 403–413
Stanevičienė, S., Treigienė, A., Ignatavičiūtė, M., Markovskaja, S.
Mycological and lichenological investigations in Eastern Lithuania. Micromycetes. – Botanica Lithuanica, 4(4): 415–425
Treigienė, A., Stanevičienė, S.
Papildomi duomenys apie Septoria Fr. genties (Coelomycetes) grybus Lietuvoje [Additional data on Septoria Fr. (Coelomycetes) fungi in Lithuania]. – Botanica Lithuanica, 4(4): 427–433
Gricius, A.
Penkios naujos medieną gadinančių grybų rūšys Lietuvoje [Five new wood-inhabiting fungi species in Lithuania]. – Botanica Lithuanica, 4(4): 435–438
Navys, E.
Kaštonas ar kaštanas? [Discussion about name of the genus Aesculus]. – Botanica Lithuanica, 4(4): 439–444