Botanica Lithuanica , Volume 4, Number 3

Gudžinskas, Z.
Conspectus of alien plant species of Lithuania. 7. Apiaceae, Apocynaceae, Asclepiadaceae, Caprfliaceae, Dipsacaceae, Oleaceae, Sambucaceae, Valerianaceae, and Viburnaceae [Lietuvos adventyvinių augalų rūšių konspektas. 7. Apiaceae, Apocynaceae, Asclepiadaceae, Caprfliaceae, Dipsacaceae, Oleaceae, Sambucaceae, Valerianaceae, ir Viburnaceae ]. – Botanica Lithuanica, 4(3): 249–265
Balevičius, A.
Veisiejų regioninio parko ežerų augmenija [The vegetation of lakes in Veisiejai Regional Park]. – Botanica Lithuanica, 4(3): 267–284
Motiejūnaitė, J., Nordin, A., Zalewska, A., Bjelland, T., Hedanas, H., Westberg, M., Heidmarsson, S., Prigodina, I.
Materials on Lichens and allied fungi of Neringa National Park [Medžiaga apie Neringos nacionalinio parko kerpes ir su jomis susijusius grybus]. – Botanica Lithuanica, 4(3): 285–305
Urbonas, V.
Mycological and lichenological investigations in Eastern Lithuania. Species composition and ecological peculiarities of agaricoid fungi [Mikologiniai ir lichenologiniai tyrimai Rytų Lietuvoje. Agarikoidinių grybų rūšių įvairovė ir ekologiniai ypatumai]. – Botanica Lithuanica, 4(3): 307–323
Motiejūnaitė, J., Kalinauskaitė, N.
he first locality of Collema flacciium (Ach.) Ach. in Lithuania [Pirma Collema flaccidum (Ach.) Ach. radimvietė Lietuvoje.]. – Botanica Lithuanica, 4(3): 325–327
Gudžinskas, Z.
Musinis ofris (Ophrys insectifera L.) Lietuvoje [Ophrys insectifera L. in Lithuania]. – Botanica Lithuanica, 4(3): 329–334
Sinkevičienė, Z.
Nauji duomenys apie Zannichellia palustris L. ir jos bendrijas Lietuvoje [New data on Zannichellia palustris L. and its communities in Lithuania]. – Botanica Lithuanica, 4(3): 335–340
Matulevičiūtė, D.
Synsystematic and syntaxonomic structure and dynamics of the Magnocaricetalia elatea Pignatii (1953) 1954 order communities in Lithuania. – Botanica Lithuanica, 4(3): 341–343
Stakvilevičienė, S.
Fungi of the Cercospora Fresen. genus in Lithuania and their biological properties. – Botanica Lithuanica, 4(3): 345–347
Butkus, V., Vaičiūnienė, J.
Atsisveikinimas su Juozu Jaskoniu [In memory of Juozas Jaskonis]. – Botanica Lithuanica, 4(3): 349–354