Botanica Lithuanica , Volume 5, Number 4

Bandzaitienė, Z., Labokas, J.
Bruknės (Vaccinium vitis-idaea L.) veislių, morfotipų, bei varietetų augimo ir derėjimo palyginamieji tyrimai [Comparative studies on growth and fruiting of lingonberry (Vaccinium vitis-idaea L.) cultivars, varieties and morphotypes]. – Botanica Lithuanica, 5(4): 303–312
Gudžinskas, Z.
Conspectus of alien plant species of Lithuania. 12. Amaranthaceae and Polyginaceae [Lietuvos adventyvinių augalų rūšių konspektas. 12. Amaranthaceae ir Polyginaceae]. – Botanica Lithuanica, 5(4): 313–326
Lapinskienė, N.
Effect of grassslands on sustainability of the Lithuanian agro landscape ecosystems [Žolynų įtaka Lietuvos agrolandšafto ekosistemų stabilumui]. – Botanica Lithuanica, 5(4): 327–334
Krevš, A., Paškauskas, R., Šulijienė, R.
Planktoninių dumblių ir bakterijų trofinių ryšių ypatumai mezotrofinio ežero litorelėje [Peculiarities of trophic relations between planktonic algae and bacteria in littoral zone of mezotrophic lake]. – Botanica Lithuanica, 5(4): 327–334
Kačergius, A.
Fitotrofinių grybų augimo in vitro ypatybės [Peculiarities of in vitro growth of phytotrophic fungi]. – Botanica Lithuanica, 5(4): 349–362
Motiejūnaitė, J.
New to Lithuania species of lichens and lichenicolous fungi (mailnly from the eastern part of the country)[Naujos kerpių ir ant kerpių augančios grybų rūšys (daugiausiai iš rytinės dalies)]. – Botanica Lithuanica, 5(4): 363–378
Motiejūnaitė, J., Prigodina, I.
New or rare in Lithuania lichens species [Naujos ir retos kerpių rūšys Lietuvoje]. – Botanica Lithuanica, 5(4): 379–386
Jurkuvienė, M.
Trilapės blignos (Isopyrum thalictroides L.) paplitimas ir augimviečių sąlygos Lietuvoje [Distribution and habitat conditions of Isopyrum thalictroides L. in Lithuania]. – Botanica Lithuanica, 5(4): 387–392
Rašomavičius, V.
Algirdas Lekavičius (1921–1999). Gyvenimo kelias ir įnašas į Lietuvos botaniką [Algirdas Lekavičius (1921–1999). Life and contribution to the Lithuanian botany]. – Botanica Lithuanica, 5(4): 393–410
Adamonytė, G., Motiejūnaitė, J., Kutorga, E.
XIV Baltijos šalių mikologų ir lichenologų simpoziumas [14th Symposium of Baltic Mycologists and Lichenologist]. – Botanica Lithuanica, 5(4): 411–412