Botanica Lithuanica , Volume 5, Number 3

Gudžinskas, Z.
Conspectus of alien plant species of Lithuania. 11. Aristolochiaceae, Caryophylaceae, Fumariaceae, Nyctaginaceae, Papaveraceae, Portulaceae, and Ranunculaceae [Lietuvos adventyvinių augalų rūšių konspektas. 11. Aristolochiaceae, Caryophylaceae, Fumariaceae, Nyctaginaceae, Papaveraceae, Portulaceae, ir Ranunculaceae]. – Botanica Lithuanica, 5(3): 203–218
Sinkevičienė, Z.
Vandeninės plaumuonės (Nymphoides peltata (S. G. Gmelin) O. Kuntze) bei jos bendrijų paplitimas ir būklė Lietuvoje [Distribution and state of Nymphoides peltata (S. G. Gmelin) O. Kuntze and its communities in Lithuania]. – Botanica Lithuanica, 5(3): 219–226
Skridaila, A.
Pirmoji Vilniaus universiteto Botanikos sodo sumedėjusių augalų kolekcija [the first historical collection of woody plants in the Botanical Garden of Vilnius University]. – Botanica Lithuanica, 5(3): 227–249
Motiejūnaitė, J.
Checklist of lichens and allied fungi of Lithuania [Lietuvos kerpių ir su jomis susijusių grybų sąvadas]. – Botanica Lithuanica, 5(3): 251–269
Adamonytė, J.
Myxomycetes of Viešvilė Strict Nature Reserve (SW Lithuania). Field collection [Viešvilės valstybinio rezervato (Pietvakarių Lituva) gleivainiai. Lauko kolekcijos]. – Botanica Lithuanica, 5(3): 271–282
Markevičius, V.
Nauji duomenys apie Phyllosticta Pers. ir Phoma Fr. genčių grybus Lietuvoje [New data on the Phyllosticta Pers. and Phoma Fr. genera fungi in Lithuania] . – Botanica Lithuanica, 5(3): 283–288
Treigienė, A.
New comparatively rare Dothideales species on woody plants in Lithuania [Nauji, sąlyginai reti Dothideales eilės grybai ant sumedėjusių augalų Lietuvoje]. – Botanica Lithuanica, 5(3): 289–294
Urbonas, V.
Lietuvos grybai: agarikiečiai (Agaricales), gijabudiečiai (Entolomatales) [Fungi of Lithuania: Agaricales, Entolomatales ]. – Botanica Lithuanica, 5(3): 295
Vasinauskienė, V.
Bakterinės bulvių ir daržovių ligos [Bacterial diseases of potatoes and vegetables]. – Botanica Lithuanica, 5(3): 295
Paškauskas, R., Oleninas, S., Razinkovas, A., Daunys, D., Gasiūnaitė, Z., Jankauskas, R.
Vytautas Labanauskas (1966–1999). – Botanica Lithuanica, 5(3): 297–298