Botanica Lithuanica , Volume 5, Number 2

Gudžinskas, Z.
Conspectus of alien plant species of Lithuania. 10. Fabaceae [Lietuvos adventyvinių augalų rūšių konspektas. 10. Fabaceae]. – Botanica Lithuanica, 5(2): 103–114
Radušienė, J., Vaičiūnienė, J.
Conservation of medicinal and aromatic plant genetic resourses in Lithuania [Vaistinių ir aromatinių augalų genetinių išteklių išsaugojimas Lietuvoje]. – Botanica Lithuanica, 5(2): 115–126
Prigodina, I.
Drebulės (Populus tremula L.) epifitų tyrimai Antalieptės ąžuolyne [Researches on epiphytes of Populus tremula in Antalieptė oak forest]. – Botanica Lithuanica, 5(2): 127–136
Motiejūnaitė, J.
Dzūkijos nacionalinio parko kerpės ir su jomis susiję grybai [Lichens and allied fungi of Dzūkija National Park]. – Botanica Lithuanica, 5(2): 137–153
Bridžiūvienė, D., Lukoševičiūtė, L., Lugauskas, A.
Fungi from the decaying wood and their interspecific relation. [Pūvančios medienos mikromicetai ir jų tarprūšiniai santykiai]. – Botanica Lithuanica, 5(2): 155–163
Lugauskas, A., Repečkienė, J., Krasauskas, A., Zvicevičius, E.
Micromycetes affecting nuts, maize and barley used for food and animal feed [Mikromicetai pažeidžiantys maistui ir pašarams skirtus riešutus, kukurūzus ir miežius]. – Botanica Lithuanica, 5(2): 165–170
Lugauskas, A., Repečkienė, J., Salina, O., Bakšienė, E.
Microorganizmai sapropeliu patręštame dobilienos dirvožemyje [Microorganisms in soil of clover field fertilized with sapropel]. – Botanica Lithuanica, 5(2): 171–181
Smaliukas, D., Lekevičius, A.
Nauji duomenys apie retuosius augalus Šilutės rajone [New data on rare plant species in Šilutė district]. – Botanica Lithuanica, 5(2): 183–185
Obelevičius, S.
Kalnarūtės (Asplenium L.) gentis Lietuvoje. [The genus Asplenium L. in Lithuania]. – Botanica Lithuanica, 5(2): 187–190
Patalauskaitė, D.
Paprastojo skroblo (Carpinus betulus L.) radimvietė už arealo ribos [Locality of Carpinus betulus L. behind the areal border]. – Botanica Lithuanica, 5(2): 191–194