Botanica Lithuanica , Volume 6, Number 2

Gudžinskas, Z.
Conspectus of alien plant species of Lithuania. 14. Crassulaceae, Fagaceae, Grossulariaceae, Juglandaceae, Saxifragaceae, and Violaceae [Lietuvos adventyvinių augalq rušių konspektas. 14. Crassulaceae, Fagaceae, Grossulariaceae, Juglandaceae, Saxifragaceae ir Violaceae]. – Botanica Lithuanica, 6(2): 115–127
K?l?n?, M., Kutbay, H. G., Ta?, E.
Phenology of woody species occurring in Quercus cerris L. var. cerris (Turkey oak) forest [Sumedėjusių augalų, augančių burgundinių ąžuolų (Quercus cerris L. var. cerris) miškuose, fenologija]. – Botanica Lithuanica, 6(2): 129–l4l
Laiviņš, M., Jermacāne, S.
Emergence of certain neophytic plant communities in the vicinity of cemeteries in Latvia [Kai kurių neofitų bendrijų formavimasis aplink kapines Latvijoje]. – Botanica Lithuanica, 6(2): 143–155
Balsevičius, A.
Girukės miško Tilio-Carpinetum betuli Traczyk 1962 bendrijų dinamika [Dynamics of Tilio-Carpinetum betuli Traczyk 1962 communities in Girukė forest]. – Botanica Lithuanica, 6(2): 157–173
Stankevičiūtė, J.
Lietuvos pajūrio smėlynų augalų bendrijų sintaksonominė struktūra [Psammophyte communities of the Baltic Sea coast of Lithuania]. – Botanica Lithuanica 6(2): 175–202
Motiejūnaitė, J.
Viešvilės rezervato kerpės ir su jomis susiję grybai [Lichens and allied fungi of Viešvilė Strict Nature Reserve]. – Botanica Lithuanica, 6(2): 203–216
Zayats, Y. A.
Optical properties of red-leafed fruit trees [Optinės raudonlapių vaismedžių savybės]. – Botanica Lithuanica, 6(2): 217–220
Gudžinskas, Z.
Cardamine flexuosa With. (Brassicaceae) in Lithuania [Cardamine flexuosa With. (Brassicaceae) Lietuvoje]. – Botanica Lithuanica, 6(2): 221–226
Krikštaponis, A.
Diversity of fungi species in occupational and residential environments and their biological peculiarities (toxicity, pathogenicity, proteolytic, lipolytic, and cellulolytic activity) [Darbo ir gyvenamųjų patalpų mikromicetų rūšių sudėtis ir jų biologiniai ypatumai (toksiškumas, patogeniškumas proteolitinis, lipazinis bei celiuliazinis aktyvumas)]. – Botanica Lithuanica, 6(2): 227–229
Ryla, M.
Tarptautinė konferencija, skirta laukiniams Europos gegužraibinių šeimos augalams [„Orchis 2000“. International conference on the Wild Orchids]. – Botanica Lithuanica, 6(2): 231–232