Botanica Lithuanica , Volume 6, Number 3

Gudžinskas, Z.
Conspectus of alien plant species of Lithuania. 15. Azollaceae, P. inaceae, and Salicaceae [Lietuvos adventyvinių augalų rūšių konspektas. 15. Azollaceae, Pinaceae ir Salicaceae]. – Botanica Lithuanica, 6(3): 235–242
Radušienė, J., Bagdonaitė, E.
Hypericum perforatum augimviečių ekologinė bei fitocenologinė charakteristika [Ecological and phytocenological characteristics of Hypericum perforatum habitats]. – Botanica Lithuanica, 6(3): 243–256
Sendžikaitė, J.
Biological productivity of the aboveground part of naturalised sown meadows on a hilly landscape [Sėtinių natūralizacijos paveiktų kalvoto kraštovaizdžio pievų antžeminės dalies biologinis produktyvumas]. – Botanica Lithuanica, 6(3): 257–270
Stepanavičienė, V.
Vilniaus miesto ežerų floros apžvalga [Review of the flora of lakes in Vilnius city]. – Botanica Lithuanica, 6(3): 271–279
Montvydienė, D., Lakačauskienė, R., Mardulionienė, D.
Modelinių ir gamtinių sunkiųjų metalų mišinių toksiškumo vertinimas aukštesniųjų augalų testais [Assessment of toxicity of heavy metal model and natural mixtures for higher plants]. – Botanica Lithuanica, 6(3): 281–297
Markovskaja, S.
Data on Lithuanian Laboulbeniales [Duomenys apie Lietuvos Laboulbeniales eilės grybus]. – Botanica Lithuanica, 6(3): 299–311
Lugauskas, A.
Possibilities to regulate microbial activity in utilising organic materials [Galimybės reguliuoti organines medžiagas utilizuojančių mikroorganizmų aktyvumą]. – Botanica Lithuanica, 6(3): 313–321
Treigienė, A.
Lietuvos gaubtagrybšiai (Coelomycetes). 2. Diplodia, Microdiplodia ir Sphaeropsis gentys [Coelomycetes in Lithuania. 2. Diplodia, Microdiplodia, and Sphaeropsis genera]. – Botanica Lithuanica, 6(3): 323–334
Kačergius, A.
Mycobiota of weeds in Lithuania, species diversity and some biological peculiarities [Lietuvoje paplitusių piktžolių mikobiota, jos rūšių sudėtis ir kai kurios biologinės savybės]. – Botanica Lithuanica, 6(3): 335
Motiejūnaitė, J.
NATO mokslinių tyrimų mokykla „Kerpių monitoringas“ [Nato advanced research workshop “Lichens monitoring ”]. – Botanica Lithuanica, 6(3): 339–340