Botanica Lithuanica , Volume 7, Number 1

Čiuplys, R.
Phytosociological characteristics of Lithuanian forests dominated by Fraxinus excelsior [Lietuvos uosynų fitosociologinė charakteristika]. – Botanica Lithuanica, 7(1): 3–25
Ričkienė, A.
Botanikos studijų ypatybės Lietuvoje 1944–1950 m. [Peculiarities of botany studies in Lithuania in 1944–1950]. – Botanica Lithuanica, 7(1): 27–40
Šlapkauskaitė, G., M., Jankavičiūtė, G.
Ecological effect of nicotinic and para-aminobenzoic acids on the succession of phytoplankton. 1. Experimental bioassays of the late spring phytoplanktocenosis [Ekologinis nikotino rūgšties ir para-aminobenzenkarboksirūgšties poveikis fitoplanktono sukcesijai. 1. Vėlyvo pavasario fitoplanktocenozės ekspermentiniai tyrimai]. – Botanica Lithuanica, 7(1): 41–72
Kasparavičius, J.
Influence of climatic condition on the growth of fruit bodies of Boletus edulis [Klimato sąlygų įtaka tikrinio baravyko (Boletus edulis) augimui]. – Botanica Lithuanica, 7(1): 73–78
Levinskaitė, L.
Fungi of the genus Penicillium under the influence of heavy metals. Metal-tolerance of various isolates [Sunkiųjų metalų poveikis Penicillium genties grybams. Įvairių izoalelų atsparumas metalams]. – Botanica Lithuanica, 7(1): 79–91
Markovskaja, S., Treigienė, A.
Dictyochaeta Speg., Menispora Pers., ir Thozetella Kuntze gentys (Hyphomycetes) Lietuvoje [The Dictyochaeta Speg., Menispora Pers., and Thozetella Kuntze genera (Hyphomycetes)in Lithuania]. – Botanica Lithuanica, 7(1): 93–98
Rukšėnienė, J., Šarkutė, G.
New species of pyrenomycetes in Lithuanian [Naujos pirenomicetų rūšys Lietuvoje]. – Botanica Lithuanica, 7(1): 99–102