Botanica Lithuanica , Volume 7, Number 2

Pakalnis, R.
Botanikos instituto strateginis veiklos planas [Strategic action plan of the Institute of Botany]. – Botanica Lithuanica, 7(2): 109–124
Matulevičiūtė, D.
Notes on the syntaxonomy of communities formed by Carex elata All. subspecies [Pastabos apie Carex elata porūšių sudarormų bendrijų sintaksonomiją]. – Botanica Lithuanica, 7(2): 125–133
Žalkauskas, R.
Salix viminalis L. vegetatyvinio dauginimo matematinis įvertinimas [Mathematical evaluation of Salix viminalis L. vegetative propagation]. –Botanica Lithuanica, 7(2): 135–153
Šlapkauskaitė, G. M., Jankavičūtė, G.
Ecological effect of nicotinic and para-aminobenzoic acids on the succession of phytoplankton. 2. Experimental bioassays of late summer phytoplanktocenosis [Ekologinis nikotino rūgšties ir para-aminobenzenkarboksirūgšties poveikis fitoplanktono sukcesijai. 2. Vėlyvos vasaros fitoplanktocenozės eksperimentiniai tyrimai]. – Botanica Lithuanica, 7(2): 155–178
Adamonytė, G.
Myxomycetes of Viešvilė Strict Nature Reserve (SW Lithuania). 2. Moist chamber cultures [Viešvilės valstybinio rezervato (Pietvakarių Lietuva) gleivainiai. 2. Drėgnos kameros kultūros]. – Botanica Lithuanica, 7(2): 179–191.
Iršėnaitė, R., Treigienė, A.
Pyrenomycetes and loculoascomycetes on oak (Quercus) in Lithuania [Pirenomicetai ir lokuloaskomicetai ant ąžuolų (Quercus) Lietuvoje]. – Botanica Lithuanica, 7(2): 193–202
Sinkevičienė, Z.
Najas flexilis ir Najas minor Lietuvoje [Najas flexilis and Najas minor in Lithuania]. – Botanica Lithuanica, 7(2): 203–208
Andriušaitytė, D.
Riccia ciliata Hoffm. – nauja kerpsamanių rūšis Lietuvoje [Riccia ciliata Hoffm. – liverwort species new to Lithuania]. – Botanica Lithuanica, 7(2): 209–212
Radušienė, J., Bagdonaitė, E.
Natūraliose cenopopuliacijose augančių Hypericum perforatum augalų fenotipinių požymių įvairavimo analizė [Analysis of phenotypic variation in wild cenopopulations of Hypericum perforatum]. – Botanica Lithuanica, 7(3): 215–226