Botanica Lithuanica , Volume 7, Number 3

Ragažinskienė, O., Kmitienė, G., Janulis, V.
Anatomical structure of stem, leaf, and inflorescence of Echinaceapurpurea [Rausvažiedės ežiuolės (Echinacea purpurea) stiebo, lapo ir žiedyno anatominė sandara]. – Botanica Lithuanica, 7(3): 227–233
Jehl?k, V., S?dlo, J., Dost?lek, J., Jaroh?mov?, V., Klimeš, L.
Chorology and ecology of Rumex confertus Willd. in the Czech Republic [Rumex confertus Willd. ekologija ir paplitimas Čekijoje]. – Botanica Lithuanica, 7(3): 235–244
Sendžikaitė, J.
Davilo ežero šlaito pievų. bendrijų struktūra ir fitomasė [Structure and phytomass of meadow communities on the slope of Lake Davilas]. – Botanica Lithuanica, 7(3): 245–262
Suchockas, V.
Influence of genetic soil horizons on natural regeneration of Pinus sylvestris and Picea abies [Genetinių dirvožemio horizontų įtaka natūraliam paprastosios pušies (Pinus sylvestris) ir paprastosios eglės (Picea abies) atsikūrimui]. – Botanica Lithuanica, 7(3): 263–272
Adamonytė, G., Eliasson, U. H.
Myxomycetes of Viešvilė Strict Nature Reserve (SW Lithuania). 3. Additions to field collections [Viešvilės valstybinio rezervato (Pietvakarių Lietuva) gleivainiai. 3. Papildomos lauko kolekcijos]. – Botanica Lithuanica, 7(3): 273–286
Lugauskas, A., Krikštaponis, A., Bridžiuvienė, D.
Airborne fungi in the fur processing enterprise [Mikromicetų pradai kailių apdorojimo įmonės patalpose]. – Botanica Lithuanica, 7(3): 287–293
Bandzaitienė, Z., Bandzaitis, A. R.
Biometriniai rodikliai ir jų matematinio apdorojimo metodika [Biometric parameters and methods of their mathematical processing]. – Botanica Lithuanica, 7(3): 295–302
Matulevičiutė, D.
Carex depressa subsp. transsilvanica and C. tomentosa in Lithuania [Carex depressa subsp. transsilvanica ir C. tomentosa Lietuvoje], – Botanica Lithuanica, 7(3): 303–306
Čiuplys, R.
Nauji duomenys apie tyrulinės erikos (Erica tetralix) paplitimą Lietuvoje [New data on the distribution of crossleaf heath (Erica tetralix) in Lithuania]. – Botanica Lithuanica, 7(3): 307–311
Sinkevičienė, Z.
Ketvirtasis sminaras „Baltijos jūros menturdumbliai“. [Fourth Workshop “Charophytes in the Baltic Sea”]. – Botanica Lithuanica, 7(3)